Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Pörssitiedote 26.3.2014 klo 15.30

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 päätökset
Kuntarahoitus Oyj
PÖRSSITIEDOTE 26.3.2014 KELLO 15.30

Kuntarahoitus Oyj:n 26.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta.

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan aiemman seitsemän sijaan. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Eva Liljeblom, Fredrik Forssell, Teppo Koivisto, Sirpa Louhevirta, Asta Tolonen, Juha Yli-Rajala, Tuula Saxholm sekä uutena jäsenenä Tapani Hellstén. Lisätietoja hallituksen jäsenistä löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.kuntarahoitus.fi. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Eva Liljeblomin ja varapuheenjohtajaksi Tapani Hellsténin.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot toimikaudelle 2014 – 2015. Palkkiot vastaavat edelliseltä toimikaudelta maksettuja palkkioita: hallituksen jäsenen vuosipalkkio 15 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 18 000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa ja kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille.

Omistajien nimitysvaliokunnan palkkiot

Yhtiökokous päätti poiketen yhtiökokouksen aiemmasta päätöksestä, että omistajien nimitysvaliokunnan jäsenille ei maksettaisi palkkioita kaudelta, joka alkoi 1.10.2013 ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä eikä palkkioita maksettaisi myöskään jatkossa tuleville omistajien nimitysvaliokuntien jäsenille.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KPMG Oy Ab:n seuraavaksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marcus Tötterman, joka on toiminut päävastuullisena tilintarkastajana myös kuluvalla toimikaudella. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa edelleen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa lainsäädännön muuttumisen vuoksi yhtiön yhtiöjärjestystä lisäämällä yhtiön osakkeita koskevan lunastuksen edellytykseksi toimivaltaisen viranomaisen (tällä hetkellä Finanssivalvonnan) suostumuksen. Myös toimialapykälän viittaukseen päätettiin tehdä tekninen korjaus lainsäädäntömuutosten vuoksi, jotta kohdassa viitattaisiin oikeaan sijoituspalvelulain pykälään.

Lisätietoa yhtiön toiminnasta vuonna 2013 saa yhtiön vuosikertomuksesta, joka on ladattavissa pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.kuntarahoitus.fi.

Kuntarahoitus Oyj

Pekka Averio
Toimitusjohtaja
Puh. 0500 406 856