Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

S&P on uudistanut julkisen sektorin rahoituslaitosten luottoluokituskriteerejä – Kuntarahoituksen luottoluokituskriteerien arviointi käynnissä

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
23.5.2018 klo 13.30

S&P on uudistanut julkisen sektorin rahoituslaitosten luottoluokituskriteerejä – Kuntarahoituksen luottoluokituskriteerien arviointi käynnissä

Luottoluokituslaitos Standard & Poor’s julkisti 22.5.2018 uuden luottoluokitusmetodologian, joka koskee julkisen sektorin rahoittamiseen Yhdysvaltojen ulkopuolella erikoistuneita laitoksia. Uuden metodologian vuoksi S&P tulee arvioimaan tähän kategoriaan kuuluvien julkisen sektorin rahoituslaitosten luottoluokituskriteereitä.

Tämän metodologiamuutoksen vuoksi myös Kuntarahoitus Oyj:n luottoluokituskriteereitä arvioidaan (”under criteria observation, ”UCO””) muiden samaan kategoriaan kuuluvien yhdeksän toimijan tapaan. Kuntarahoituksen luottoluokitus S&P:ltä pitkäaikaiselle varainhankinnalle on AA+ (näkymät vakaat). Kuntarahoituksen luottoluokitus ei voi aiemman eikä uuden luottoluokitusmetodologian mukaan olla kuitenkaan korkeampi kuin Suomen valtion luottoluokitus (AA+).

Uudessa metodologiassa S&P:n tarkoituksena on ottaa paremmin huomioon julkisen sektorin rahoituslaitosten erityispiirteet voittoa tavoittelemattomina tai muuhun kuin voiton maksimoimiseen keskittyvinä organisaatioina ja arvioida niiden luottokelpoisuus sekä itsenäisinä että ottaen huomioon muun muassa mahdolliset takaukset tai muut julkisen sektorin tukirakenteet järjestelmälle.

Lisätietoja S&P:n luottoluokitusmetodologiasta www.spglobal.com.

KUNTARAHOITUS OYJ

Esa Kallio, toimitusjohtaja
+358 50 337 753


Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen toiseksi suurin rahoituslaitos: yhtiön tase on lähes 35 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi