Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Standard & Poor’s asetti Kuntarahoituksen pitkäaikaisen varainhankinnan AAA-luottoluokituksen tarkkailuun

Standard & Poor’s (S&P) asetti 5.12.2011 Suomen ja 14 muun euroalueeseen kuuluvan valtion luottoluokituksen tarkkailuun mahdollisin negatiivisin seurauksin. Suomen AAA-luottoluokitus voi S&P:n mukaan laskea enintään yhden pykälän, AA+:aan
Valtion ja suomalaisen kuntasektorin läheisen yhteyden vuoksi S&P asetti vastaavasti tarkkailuun myös Kuntarahoituksen pitkäaikaisen varainhankinnan AAA-luottoluokituksen. Kuntarahoituksen taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. S&P:n luottoluokitusperiaatteiden mukaan Kuntarahoituksella julkisen sektorin toimijana ei voi olla valtiota parempaa luottoluokitusta. Yhtiön lyhytaikaiselle varainhankinnalle S&P on vahvistanut edelleen parhaan mahdollisen A-1+ -luokituksen.

Perusteena tarkkailupäätökselleen euroalueen valtioiden osalta S&P mainitsee huolen Euroopan talous- ja rahaliiton sisäisten syvenevien poliittisten sekä rahoitussektoria ja rahapolitiikkaa koskevien ongelmien mahdollisesta kielteisestä vaikutuksesta Suomeen.

Luottoluokituspäätöksensä S&P tekee eurovaltioiden osalta Eurooppa-neuvoston kokouksen (9.12.2011) jälkeen ja Kuntarahoituksen osalta, kun valtioita koskevat päätökset on tehty. S&P voi päättää heikentää sekä Suomen että Kuntarahoituksen luokitusta enintään yhdellä pykälällä AA+:aan. S&P voi myös pitää luokituksen ennallaan, mikäli se arvioi kokouksessa päätetyt korjaavat poliittiset toimet riittäviksi.

Lisätietoja:

Kuntarahoitus Oyj
toimitusjohtaja Pekka Averio, puh 0500 406 856