Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Standard & Poor’s vahvisti Kuntarahoituksen AA+-luottoluokituksen

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
13.12.2016 klo 15.30

Standard & Poor’s vahvisti Kuntarahoituksen AA+-luottoluokituksen

Luottoluokituslaitos Standard & Poor’s (S&P) vahvisti 13.12.2016 Kuntarahoituksen pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokituksen pysyvän ennallaan luokassa AA+. Luokituksen näkymät ovat vakaat. Lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokitus on edelleen korkein mahdollinen eli A-1+.

Standard & Poor’s arvioi Kuntarahoituksen pääomien vahvistuneen merkittävästi. Luottoluokituslaitoksen mielestä Kuntarahoituksen vahva luottoluokitus perustuu suomalaisen paikallisjulkissektorin hyvään luottokelpoisuuteen. Standard & Poor’s pitää yhtiön liiketoiminnallista ja taloudellista riskiprofiilia vahvana. Tämä perustuu arvioon yhtiön liiketoiminnallisesta asemasta, johdosta ja hallintotavasta sekä varainhankinnasta, maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta.

Samaan aikaan kun Standard & Poor’s vahvisti Kuntarahoituksen luottoluokituksen, se ilmoitti pitävänsä myös Kuntien takauskeskuksen AA+-luokituksen ennallaan. Kuntien takauskeskus takaa Kuntarahoituksen varainhankinnan.

Standard & Poor’sin luottoluokitusmenetelmän mukaan Kuntarahoituksen luottoluokitus on yhteydessä Suomen valtion luokitukseen. Myös Suomen valtion pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitus on AA+.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Pekka Averio
toimitusjohtaja
puh. 0500 406 856

Esa Kallio
varatoimitusjohtaja
puh. 050 3377 953

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen kolmanneksi suurin rahoituslaitos. Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on lähes 36 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata kuntien investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.