Vertailulaskuri

Tämä vertailulaskuri on tehty Kuntarahoituksen asiakkaille alustavien rahoituslaskelmien tekemistä ja vertailua varten. Laskuri, sen esitäytetyt tiedot tai saadut tulokset eivät ole Kuntarahoituksen lupaus rahoituksen tarjoamisesta, rahoituksen antamisesta tai rahoitukseen liittyvistä kustannuksista.

Asiakkaan tulee aina harkita ja tarkentaa laskurin tietokenttiä oman näkemyksensä ja ohjeistuksen mukaisesti. Asiakkaan tulee tehdä omat arvionsa ja johtopäätöksensä laskurin tuloksista ja hyödyntämisestä harkittuaan tuloksia ja otettuaan huomioon myös yleisesti toimintaympäristöönsä liittyvät seikat.

Laskuri on tarkoitettu ainoastaan asiakkaan omaa sisäistä käyttöä ja päätöksentekoa varten ja sitä ei saa hyödyntää julkisesti ilman Kuntarahoituksen nimenomaista suostumusta.