Hiltulanlahden koulu ja päiväkoti, Kuopio

Hiltulanlahden koulu ja päiväkoti tarjoavat modernit tilat 500 oppilaalle ja 122 päiväkoti-ikäiselle lapselle yhteistoiminnalliseen ja ilmiöperäiseen oppimiseen sekä kuopiolaisille vapaa-ajan viettoon samannimisellä kasvavalla asuinalueella.

 • Asiakkaan nimi: Kuopion kaupunki
 • Kohteen sijaintikunta: Kuopio
 • Alue: Itä-Suomi
 • Investointikohde: Koulu
 • Investointityyppi: Uudiskohde
 • Oppilasmäärä: 500
 • Hankkeen lähtötilanne ja tarve: Hiltulanlahden alue on Kuopion merkittävin ja laajin omakotitalotuotannon alue, jonne on muuttanut paljon lapsiperheitä. Rakentaminen eteläisellä kaupunkialueella jatkuu, ja peruskoulu- sekä päiväkoti-ikäisten lasten määrä kasvaa myös tulevaisuudessa. Hiltulanlahden vanha, vuodelta 1926 peräisin oleva koulu ja vuonna 2003 valmistunut lisärakennus eivät pysty vastaamaan nykyaikaisen opetuksen vaatimuksiin ja kaupunkilaisten harrastetilatarpeeseen. Tämän vuoksi kaupunki päätti tarkastella uudessa kouluhankkeessa laajasti kaupunkilaisten tarpeita, ja päätyi muunneltavaan ja monikäyttöiseen tilaratkaisuun.
 • Hankkeen koko: 17,8 M Eur
 • Toteutustapa: Elinkaarimalli
 • Toteutustavan valintaperusteet: Hankkeessa päädyttiin uudisrakentamiseen, sillä vanhan koulun toiminnallisuus ei palvele nykyajan oppimistavoitteita, eikä tontilla ole tilaa laajennukselle. Toteutustapana elinkaarimalli on Kuopion kaupungille tuttu ja hyväksi todettu, ja se palvelee kaupungin tavoitetta varmistaa rakentamisen ja tuotannon laatu. Elinkaarimalli tuo Hiltulanlahden koulu ja päiväkoti -hankkeessa pitkäkestoisia hyötyjä: sopimuksen mukaan palveluntuottajan vastuu rakennuksen kunnosta ja ylläpidosta jatkuu 20 vuoden ajan sen valmistumisesta, minkä koettiin tukevan kustannustehokasta ja laadukasta suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa. Joustavan toteutustavan nähtiin onnistuneesti tasaavan riskejä tilaajan ja palveluntuottajan välillä. Elinkaarimallin konsulttina ja asiantuntijana hankkeessa toimi talouden ja rahoituksen neuvontapalveluihin erikoistunut Inspira.
 • Rahoitusmalli: Laina
 • Rahoitusmallin valintaperusteet: Hiltulanlahden koulu ja päiväkoti on jatkoa elinkaarimallilla toteutetulle erilaisten hankkeiden sarjalle Kuopiossa. Se haluttiin rahoittaa samalla rahoitusmallilla, jotta kokonaisuuden hallinta olisi yhteneväistä aiemmin toteutettujen elinkaarihankkeiden kanssa.
 • Inspiran ratkaisu: Kyllä
 • Toteutunut hanke: Hiltulanlahden koulu on moderni ja uuden opetussuunnitelman tavoitteita tukeva oppimis- ja toimintaympäristö. Lisäksi se tarjoaa monipuoliset ympärivuotiset toimintamahdollisuudet alueen asukkaille myös koulupäivän ulkopuolisena aikana sekä tukee perheiden yhteistä liikuntaharrastusta ja vapaa-ajanviettoa. Hyvien kulkuyhteyksien päässä sijaitsevasta koulusta on tullut koko asuinalueen toiminnallinen keskus ja vetovoimatekijä.

  Hankintaan kuuluu investoinnin lisäksi 20 vuoden ylläpito, joka sisältää isännöinnin, kiinteistön ja ulkoalueiden hoidon, siivouksen, lämmityksen, kiinteistösähkön sekä kunnossapidon ja peruskorjaukset.
 • Hankkeen hyödyt ja opit: Hiltulanlahden koulu ja päiväkoti -hankkeen kulmakivet olivat hyvässä käyttäjälähtöisessä suunnittelussa sekä suunnittelun ja toteutuksen roolituksessa. Hankkeen suunnittelua toteutettiin joustavasti jo kilpailutuksen aikana kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä, jolla taattiin halutunlainen ja kaikki alueen tarpeet täyttävä lopputulos. Suunnittelussa mukaan otettiin käyttäjät sekä eri alojen, kuten pedagogiikan, asiantuntijoita, joiden tuella uusista tiloista saatiin paras mahdollinen hyöty irti.

  Vastaavanlaisissa projekteissa tilaajan ja palveluntuottajan vastuut kannattaa määritellä tarkasti. Hiltulanlahdessa vastuunjaon määritteli pitkälti valittu toteutustapa eli elinkaarimalli. On myös hyvä varmistaa, että hankkeen osapuolet puhuvat samaa kieltä, eli varmistaa se, että tilaajan ja palveluntarjoajan osaamiset kohtaavat. Tämä voidaan toteuttaa tarkalla roolituksella niin, että kunnan puolelta etsitään jokaiseen hankkeen osa-alueeseen asiantunteva vastinpari yhteistyökumppaneille.
 • Käyttöönoton ajankohta tai valmistuminen: 12.8.2019
 • Euroa per bruttoneliö: 2478.78 €

Kysy meiltä lisää

Ville Riihinen
Johtaja

ville.riihinen@inspira.fi
050 0677 299

Inspira

Hannu Väänänen
Toimitilajohtaja

hannu.vaananen@kuopio.fi
044 718 5615

Kuopion kaupunki

Hilkka Laakso
Rakennuttaja

hilkka.laakso@kuopio.fi
044 718 5149

Kuopion kaupunki