Tohmajärven sivistyskeskus

Tohmajärven uusi sivistyskeskus kokoaa kaikki kunnan sivistyspalvelut saman katon alle. Moderni ja kompakti uudisrakennus tarjoaa tilat opiskeluun esikoulusta lukioon 350 oppilaalle sekä kirjaston, musiikkiopiston ja kansanopiston laajemmin kuntalaisten käyttöön.

 • Asiakkaan nimi: Tohmajärven kunta
 • Kohteen sijaintikunta: Tohmajärvi
 • Alue: Itä-Suomi
 • Investointikohde: Koulu
 • Investointityyppi: Uudiskohde
 • Oppilasmäärä: 350
 • Hankkeen lähtötilanne ja tarve: Ajatus kulttuuri- ja sivistyspalveluiden yhdistämisestä samaan rakennukseen kumpusi monelle kunnalle tutusta ongelmasta: Kunnan 1960- ja 70-luvuilla rakennettu koulukiinteistökanta oli tulossa käyttöikänsä päähän, eikä heikkorakenteisten tilojen uusimisesta oltaisi selvitty kohtuullisella peruskorjauksella. Tohmajärvellä arvioitiin uudisrakennuksen olevan tehokkaampi ratkaisu sekä kustannusten että saavutettavuuden näkökulmista kuin monen erillisen huonokuntoisen rakennuksen korjaaminen.
 • Hankkeen koko: 13,0 M Eur
 • Toteutustapa: Oma toteutus
 • Toteutustavan valintaperusteet: Tohmajärven koulukanta olisi vaatinut mittavaa peruskorjausta, joten kunta katsoi järkevämmäksi keskittää kaikki sivistyspalvelut samaan uudisrakennukseen. Hanke toteutettiin KVR-urakkana, sillä esimerkiksi tarpeeksi elinkaarihankkeista kiinnostuneita palveluntoimittajia ei löytynyt alueelta, jotta kilpailutus olisi voitu toteuttaa. KVR-urakassa ulkoistettiin hanke ja sen valvonta, mikä koettiin Tohmajärvellä joustavaksi toteutustavaksi.
 • Rahoitusmalli: Leasing
 • Rahoitusmallin valintaperusteet: Hankkeen kokoluokka asetti projektille haasteita. Tohmajärvi on pieni 4 400 asukkaan kunta, jonka taloudelliseen tilanteeseen joustava leasing sopi parhaiten. Uuden sivistyskeskuksen rahoittaminen perinteisellä taselainalla olisi kohdistanut suuren rasitteen kunnan omavaraisuuteen.
 • Inspiran ratkaisu: Kyllä
 • Toteutunut hanke: Tohmajärven uusi sivistyskeskus on enemmän kuin osiensa summa: se palvelee laajasti ihmisten tarpeita erilaisissa elämänvaiheissa tarjoamalla tilat koulutukselle, kulttuurille ja harrastamiselle. Sivistyskeskus on olennainen osa elinvoimaisempaa Tohmajärveä ja merkittävä investointi kunnan tulevaisuuteen.
 • Hankkeen hyödyt ja opit: Tohmajärven sivistyskeskus on kunnan historian suurin projekti, joten siinä haluttiin panostaa huolelliseen suunnitteluun. Suunnittelussa kuultiin laajasti eri käyttäjäryhmiä, kuten oppilaita, opettajia ja kiinteistöhuoltoa, käytännöllisen ja laadukkaan lopputuloksen takaamiseksi.

  Projektin koko ylitti EU:n asettaman julkisen kilpailutuksen kynnysarvon, mikä toi lisävaateita hankkeelle. Pienessä kunnassa on harvoin tarpeeksi resursseja ja erityisosaamista uusien kilpailutusmenetelmien läpivientiin, minkä vuoksi on hyvä harkita asiantuntija-avun hyödyntämistä. Tohmajärvellä päädyttiin kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn, jossa tukea antoi talouden ja rahoituksen neuvontapalveluihin erikoistunut Inspira. Kilpailullisesta neuvottelumenettelystä oli apua kokonaisratkaisun ja tarpeiden yhteensovittamisessa sekä kumppaniehdokkaiden vertailussa. Kilpailutuksessa on hyvä yhteiskehittää tarjoajien kanssa suunnitelmat tarpeeksi pitkälle, jotta päätös lopullisesta kumppanivalinnasta on selkeä. Myös hankkeen valvontaan kannattaa panostaa palkkaamalla asiantunteva valvoja.
 • Käyttöönoton ajankohta tai valmistuminen: 1.1.2021
 • Euroa per bruttoneliö: 2400 €

Kysy meiltä lisää

Mika Korhonen
Asiakkuuspäällikkö

mika.korhonen
@kuntarahoitus.fi
040 5823 639

Kuntarahoitus

Ville Riihinen
Johtaja

ville.riihinen@inspira.fi
050 0677 299

Inspira

Jorma Berg
Tekninen johtaja

jorma.berg@tohmajarvi.fi
040 105 4201

Tohmajärven kunta