Kaikki ajankohtaiset

Vastuullisuus

|

Pääkaupunkiseudun uudet kaupunkiraitiotiet vievät kohti vähäpäästöisempää tulevaisuutta

Pikaratikka 15 syksyisessä maisemassa kuvattuna

Lokakuun lopussa liikennöintinsä aloitti Pikaratikka 15, joka kulkee Espoon Keilaniemestä Helsingin Itäkeskukseen. Tämä noin 25 kilometrin pituinen rata korvaa aiemmin vilkkaasti liikennöidyn bussilinjan 550. Vuonna 2024 liikennöintinsä aloittava raitiotie Kalasataman ja Pasilan välillä taas yhdistää nykyiset raitiotie-, metro- ja junaverkot toisiinsa välillä Nihti-Kalasatama-Vallilanlaakso-Pasila. 

Vihreä rahoitus vauhdittaa vähäpäästöistä joukkoliikennettä 

Molempia raitiotiehankkeita on rahoitettu Kuntarahoituksen vihreällä rahoituksella. Tämä rahoitusmuoto on tarkoitettu investointihankkeille, jotka tuottavat selkeitä ja mitattavia positiivisia vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle. Talvion mukaan Kuntarahoitus olikin luonteva rahoittajakumppani, koska hankkeiden perustana ovat päästöjen vähentäminen ja ympäristöystävällisyys. 

– Hankkeet on toteutettu perustuen poliittiseen tahtotilaan, jonka tavoitteena on kaupungin kestävä kasvu ja tiivis kaupunkirakenne. Raitiotiehankkeet mahdollistavat kaupunkilaisten vähäpäästöisen liikkumisen ja liikenteen hiilipäästöjen pienentämisen. Kaupunkiliikenteen vastuulla taas on raideinfran rakentaminen mahdollisimman vähäpäästöisesti. Strateginen tavoitteemme on olla hiilineutraali vuonna 2030, kertoo Kaupunkiliikenne Oy:n ympäristöasiantuntija Satu Talvio.   

Molemmat hankkeet on toteutettu allianssimallilla, jossa kaupunkien perustama tilaajaorganisaatio, suunnittelija ja urakoitsija yhdistyvät yhteiseksi allianssiorganisaatioksi. 

– Tämäntyyppinen yhteistyö on tuottanut runsaasti uusia oivalluksia ja innovaatioita. Allianssimallin ansiosta prosessi on avoimempi ja kokonaiskustannukset ovat edullisemmat kuin perinteisessä urakkamallissa. Lisäksi mahdolliset riskit jakautuvat tasapuolisesti kaikkien osapuolten kesken, kertoo Talvio. 

Oppimahdollisuuksia ja vähäpäästöistä liikkumista 

Molemmat raitiotiehankkeet ovat merkittäviä, sillä ne ovat pääkaupunkiseudun ensimmäisiä suuria ratainvestointeja pitkään aikaan.  

– Olemme saaneet matkan varrella paljon oppeja muun muassa materiaalitehokkuudesta, kiertotaloudesta ja sertifioinneista. Työnimeltään Raide-Jokeri eli Pikaratikka 15 on edennyt kokonaisaikataulunsa suhteen erinomaisesti ja valmistui etuajassa. Toisaalta globaalit kriisit ja niistä johtuva hintojen nousu ovat vaikuttaneet enemmän Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kustannusten nousuun rakentamisen ajankohdan takia, mutta aikatauluun niillä ei ole ollut vaikutusta, Talvio kertaa. 

Kaupunkiliikenne Oy:n talous- ja strategiajohtaja Karoliina Rajakallio näkee hankkeet myös kehityslaboratorioina.  
 
– Emme kehitä vain projektin lopputulosta, vaan samalla haemme oppeja ja luomme ohjeistuksia tulevia hankkeita varten, Rajakallio toteaa. 

Raidehankkeilla on monia vaikutuksia kaupunkilaisten arkeen sekä liikkumisen että kaupunkiympäristön kehittymisen näkökulmasta. 

– Pikaraitiotiet tekevät vaikutusalueistaan houkuttelevampia ja katalysoivat kaupunkikehityshankkeita ja alueiden uudistumista. Ne lisäävät toimitilojen kysyntää ja asuntojen hintoja, eli parantavat alueiden elinvoimaisuutta, Rajakallio listaa. 

Raitiotiet auttavat myös kaupunkilaisia toteuttamaan vihreitä arvoja arjessaan.  

– Kaupunkilaiset voivat liikkua paikasta toiseen vähäpäästöisesti, mikä pienentää yksilön hiilijalanjälkeä, Talvio jatkaa. 

Pikaratikkaliikenne on alun pienten teknisten haasteiden jälkeen lähtenyt käyntiin hyvin.

– Vaikka avajaisviikonlopun suuri matkustajamäärä aiheutti pieniä aikatauluviiveitä, tilanne on sen jälkeen tasoittunut. Pikaratikkaliikenteen toiminta ja aikataulussa pysyminen ovat nyt hyvällä tasolla. Kokonaisuutena pikaratikkaliikenteen aloitus on siis sujunut erittäin mallikkaasti, Talvio kertoo.

Vihreä rahoitus

Kuntarahoitus myöntää vihreää rahoitusta hankkeisiin, joissa syntyy selkeitä ja mitattavia positiivisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Tavallista lainaa tai leasingia edullisempaa vihreää rahoitusta on myönnetty vuodesta 2016, ja tänä päivänä rahoituksen piirissä on yli 300 hanketta Helsingistä Inariin.

Lue lisää vihreästä rahoituksesta


Teksti: Anne Laiho 
Kuva: Raide-Jokeri / Kaupunkiliikenne