Vihreä rahoitus

Kuntarahoituksen vihreä rahoitus on suunnattu ilmasto- ja ympäristöystävällisten investointien rahoittamiseen.

Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle.

Rahoitettavat hankkeet voivat kuulua johonkin näistä pääkategorioista: 

  • rakennukset
  • liikenne
  • uusiutuva energia
  • vesi- ja jätevesihuolto

Vihreään rahoitukseen ohjatut varat hankintaan kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta Kuntarahoituksen liikkeeseen laskemilla joukkovelkakirjalainoilla.

Laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä tuottavien investointien rahoittamiseen Kuntarahoitus tarjoaa yhteiskunnallista rahoitusta.

Vihreän rahoituksen hyödyt

Vihreä rahoitus on osoitus panostuksista yhteisten ilmasto- ja ympäristötavoitteiden eteen.

Kuntarahoitus julkistaa tiedot kaikista vihreää rahoitusta saaneista hankkeista, ja niiden vaikutuksista raportoidaan vuosittain medialle, kansainvälisille sijoittajille ja muille keskeisille sidosryhmille. Laskemme ja julkaisemme vihreän rahoituksen vaikutusraportissa hankkeiden ansiosta vältetyt tai vähennetyt päästöt.

Vihreän rahoituksen ehdot ovat muutoin samat kuin Kuntarahoituksen muussakin rahoituksessa, mutta vihreä rahoitus on asiakkaalle tavallista lainaa tai leasingia edullisempaa. Mitä vihreämpi hanke, sitä edullisempi rahoitus.

Vihreä rahoitus tuo näkyvyyttä rahoitetuille hankkeille ja ne saavat käyttää vihreän rahoituksen tunnusta osoituksena investoinnin vihreydestä.

Hakuprosessi

Jos olet kiinnostunut vihreän rahoituksen hankkimisesta, kannattaa ensin olla yhteydessä vihreän rahoituksen yhteyshenkilöihin vihrearahoitus@kuntarahoitus.fi tai asiakasvastaavaasi.

Vihreää rahoitusta haetaan lyhyellä verkkohakemuksella samaan tapaan kuin muutakin rahoitusta. Hankkeet arvioi ja valitsee Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen tiimi. Valinta perustuu vihreän rahoituksen viitekehyksessä (Green Bond Framework) määriteltyihin kriteereihin sekä hakemuksessa annettuihin tietoihin. Tarvittaessa vihreän rahoituksen tiimi voi pyytää hakijalta lisätietoja hankkeen ympäristövaikutuksista.

Lisätietoa vihreän rahoituksen hakemisesta, hankekategorioista ja kriteereistä:

Vihreän rahoituksen tiimi