Vihreä rahoitus

Kuntarahoituksen vihreä laina ja leasing on suunnattu ympäristöystävällisten investointien rahoittamiseen.

Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia.

Rahoitettavat hankkeet voivat kuulua johonkin näistä alueista: 

  • uusiutuva energia
  • kestävä joukkoliikenne
  • kestävä rakentaminen
  • vesi- ja jätevesihuolto
  • energiatehokkuus
  • jätehuolto
  • ympäristönhoito

Vihreän rahoituksen hyödyt

Vihreä rahoitus on osoitus panostuksista ympäristön hyvinvointiin. Kuntarahoitus julkistaa tiedot kaikista vihreää rahoitusta saaneista hankkeista, ja niiden tuloksista raportoidaan vuosittain medialle, kansainvälisille sijoittajille ja muille keskeisille sidosryhmille. Vihreää rahoitusta saaneet hankkeet saavat käyttää vihreän rahoituksen tunnusta osoituksena investoinnin ympäristöystävällisyydestä. Laskemme ja julkaisemme vihreän rahoituksen vaikutusraportissa hankkeiden ansiosta vältetyt tai vähennetyt päästöt.

Vihreän rahoituksen ehdot ovat muutoin samat kuin Kuntarahoituksen muussakin rahoituksessa, mutta vihreä rahoitus on asiakkaalle tavallista lainaa tai leasingia edullisempaa ja tuo näkyvyyttä rahoitetuille hankkeille.

Hakuprosessi

Jos olet kiinnostunut vihreän rahoituksen hankkimisesta, kannattaa ensin olla yhteydessä omaan asiakasvastaavaasi Kuntarahoituksessa tai vihreän rahoituksen yhteyshenkilöihin.

Vihreän rahoituksen hakuprosessi on selkeä. Rahoitusta haetaan lyhyellä verkkohakemuksella, ja hankkeiden soveltuvuus arvioidaan Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen viitekehyksen perusteella.

Soveltuvuuden arvioi puolueeton, ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä, hakemuksen perusteella. Tarvittaessa arviointiryhmä voi pyytää rahoituksen hakijalta tarkempia tietoja hankkeen ympäristövaikutuksista.

Vihreän rahoituksen arviointiryhmä