Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle, yhteiskunnallista rahoitusta puolestaan yhteiskunnallisesti vaikuttaviin hankkeisiin.

Vastuullisen rahoituksen vaikutusraportti 2020 kokoaa yhteen rahoittamiemme vihreiden ja yhteiskunnallisten hankkeiden vaikutukset sekä laskentaperiaatteet.

Ota yhteyttä

Lisätietoja vaikutusraportista