Vuoden 2022 loppuun mennessä yhteiskunnallisella rahoituksella oli rahoitettu 86 asumisen, hyvinvoinnin ja koulutuksen hanketta. Hankkeiden joukossa on esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin merkittäviä investointeja, jotka vaikuttavat satojen tuhansien suomalaisten elämään vuoden jokaisena päivänä. Mukana on myös euromäärältään pienempiä hankkeita, joilla on kuitenkin suuri vaikutus asukkaiden, potilaiden, koululaisten sekä monien muiden ihmisten elämään.

Kuntarahoituksen yhteiskunnallisella rahoituksella voidaan rahoittaa investointeja, joilla on laaja-alaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tämä vaikutusraportti kokoaa yhteen rahoittamiemme yhteiskunnallisten hankkeiden vaikutukset.

1,7

mrd €

Yhteiskunnallisen rahoituksen määrä taseessa

2,9

mrd

Käyttäjien ja potilaskäyntien lukumäärä rahoitetuissa hyvinvointialan hankkeissa

86

kpl

Yhteiskunnallisten hankkeiden lukumäärä

3 070

Rahoitettujen erityisryhmäasuntojen määrä

Kestävän rahoituksen senior-asiantuntija

Rami Erkkilä:

”Rahoitettuja hankkeita määrittää usein jo tarveselvitysvaiheessa monipuolinen eri sidosryhmien huomiointi sekä kattava ja avoin kommunikointi tulevien käyttäjätahojen kanssa. Muuntojoustavuus, yhteisöllisyyden mahdollistaminen ja tasa-arvoiset mahdollisuudet ovat tärkeitä lähtökohtia. ”

Kestävän rahoituksen senior-asiantuntija

Rami Erkkilä:

”Rahoitettuja hankkeita määrittää usein jo tarveselvitysvaiheessa monipuolinen eri sidosryhmien huomiointi sekä kattava ja avoin kommunikointi tulevien käyttäjätahojen kanssa. Muuntojoustavuus, yhteisöllisyyden mahdollistaminen ja tasa-arvoiset mahdollisuudet ovat tärkeitä lähtökohtia. ”

Yhteiskunnallisen rahoituksen jakauma, hankemäärät (kpl)

Ota yhteyttä

Lisätietoja yhteiskunnallisesta vaikutusraportista