Kaikki ratkaisut
Investointi: 17,8 milj. € | Laina

Hiltulanlahden koulu ja päiväkoti, Kuopio

Koulu

Uudiskohde

Havainnekuva kolmesta vierekkäisestä harjakattoisesta rakennuksesta.

Hiltulanlahden koulu ja päiväkoti tarjoavat modernit tilat oppilaille ja päiväkoti-ikäisille lapsille yhteistoiminnalliseen ja ilmiöperäiseen oppimiseen sekä kuopiolaisille vapaa-ajan viettoon samannimisellä kasvavalla asuinalueella.

Asiakkaan nimi

Kuopion kaupunki

Kohteen sijainti

Kuopio

Alue

Itä-Suomi

Insvestointikohde

Koulu

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Hiltulanlahden alue on Kuopion merkittävin ja laajin omakotitalotuotannon alue, jonne on muuttanut paljon lapsiperheitä. Rakentaminen eteläisellä kaupunkialueella jatkuu, ja peruskoulu- sekä päiväkoti-ikäisten lasten määrä kasvaa myös tulevaisuudessa. Hiltulanlahden vanha, vuodelta 1926 peräisin oleva koulu ja vuonna 2003 valmistunut lisärakennus eivät pysty vastaamaan nykyaikaisen opetuksen vaatimuksiin ja kaupunkilaisten harrastetilatarpeeseen. Tämän vuoksi kaupunki päätti tarkastella uudessa kouluhankkeessa laajasti kaupunkilaisten tarpeita, ja päätyi muunneltavaan ja monikäyttöiseen tilaratkaisuun.

Toteutustapa

Elinkaarimalli

Toteutustavan valintaperusteet

Hankkeessa päädyttiin uudisrakentamiseen, sillä vanhan koulun toiminnallisuus ei palvele nykyajan oppimistavoitteita, eikä tontilla ole tilaa laajennukselle. Toteutustapana elinkaarimalli on Kuopion kaupungille tuttu ja hyväksi todettu, ja se palvelee kaupungin tavoitetta varmistaa rakentamisen ja tuotannon laatu. Elinkaarimalli tuo Hiltulanlahden koulu ja päiväkoti -hankkeessa pitkäkestoisia hyötyjä: sopimuksen mukaan palveluntuottajan vastuu rakennuksen kunnosta ja ylläpidosta jatkuu 20 vuoden ajan sen valmistumisesta, minkä koettiin tukevan kustannustehokasta ja laadukasta suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa. Joustavan toteutustavan nähtiin onnistuneesti tasaavan riskejä tilaajan ja palveluntuottajan välillä. Elinkaarimallin konsulttina ja asiantuntijana hankkeessa toimi talouden ja rahoituksen neuvontapalveluihin erikoistunut Inspira.

Hankkeen koko

17,8 M Eur

Rahoitusmalli

Laina

Rahoitusmallin valintaperusteet

Hiltulanlahden koulu ja päiväkoti on jatkoa elinkaarimallilla toteutetulle erilaisten hankkeiden sarjalle Kuopiossa. Se haluttiin rahoittaa samalla rahoitusmallilla, jotta kokonaisuuden hallinta olisi yhteneväistä aiemmin toteutettujen elinkaarihankkeiden kanssa.

Toteutunut hanke

Hiltulanlahden koulu on moderni ja uuden opetussuunnitelman tavoitteita tukeva oppimis- ja toimintaympäristö. Lisäksi se tarjoaa monipuoliset ympärivuotiset toimintamahdollisuudet alueen asukkaille myös koulupäivän ulkopuolisena aikana sekä tukee perheiden yhteistä liikuntaharrastusta ja vapaa-ajanviettoa. Hyvien kulkuyhteyksien päässä sijaitsevasta koulusta on tullut koko asuinalueen toiminnallinen keskus ja vetovoimatekijä.

Hankintaan kuuluu investoinnin lisäksi 20 vuoden ylläpito, joka sisältää isännöinnin, kiinteistön ja ulkoalueiden hoidon, siivouksen, lämmityksen, kiinteistösähkön sekä kunnossapidon ja peruskorjaukset.

Hankkeen hyödyt ja opit

Hiltulanlahden koulu ja päiväkoti -hankkeen kulmakivet olivat hyvässä käyttäjälähtöisessä suunnittelussa sekä suunnittelun ja toteutuksen roolituksessa. Hankkeen suunnittelua toteutettiin joustavasti jo kilpailutuksen aikana kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä, jolla taattiin halutunlainen ja kaikki alueen tarpeet täyttävä lopputulos. Suunnittelussa mukaan otettiin käyttäjät sekä eri alojen, kuten pedagogiikan, asiantuntijoita, joiden tuella uusista tiloista saatiin paras mahdollinen hyöty irti.

Vastaavanlaisissa projekteissa tilaajan ja palveluntuottajan vastuut kannattaa määritellä tarkasti. Hiltulanlahdessa vastuunjaon määritteli pitkälti valittu toteutustapa eli elinkaarimalli. On myös hyvä varmistaa, että hankkeen osapuolet puhuvat samaa kieltä, eli varmistaa se, että tilaajan ja palveluntarjoajan osaamiset kohtaavat. Tämä voidaan toteuttaa tarkalla roolituksella niin, että kunnan puolelta etsitään jokaiseen hankkeen osa-alueeseen asiantunteva vastinpari yhteistyökumppaneille.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

12.8.2019

Oppilasmäärä

500

Euroa per bruttoneliö

2478.78 €