Kaikki ratkaisut
Investointi: 14,5 milj. € | Leasing

Karstulan yhtenäiskoulu, Karstula

Koulu

Uudiskohde

Kuvassa on Karstulan koulun valoisa oppimistila.

Karstulan uusi yhtenäiskoulu on kunnan oppimisen ja varhaiskasvatuksen uusi kotipesä, joka kattaa palvelut varhaiskasvatuksesta lukioon saakka. Moderni koulu on suunniteltu monikäyttöiseksi, se tarjoaa tilat myös kansalaisopiston harrastustoiminnalle ja erilaisille tapahtumille.

Asiakkaan nimi

Karstulan kunta

Kohteen sijainti

Karstula

Alue

Keski-Suomi

Insvestointikohde

Koulu

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Useammassa Karstulan vanhassa koulukiinteistössä oli todettu sisäilmaongelmia. Nopeasti todettiin, että vanhoja kiinteistöjä ei kannata lähteä peruskorjaamaan. Kunnassa käynnistettiin noin vuoden mittainen tarveselvitysvaihe. Vuoden 2017 loppupuolella kunnanvaltuusto teki päätöksen kaikkien varhaiskasvatuksen ja opiskelun vaiheiden keskittämisestä yhteen rakennukseen. Hankesuunnittelussa hahmoteltiin eri toimijoiden todelliset tilantarpeet rakennuskokonaisuudelle, joka korvaisi Toppilan alakoulun, Rantatien koulun sekä Laaksolan koulun ja lukion sekä päiväkodin.

Toteutustapa

Oma toteutus

Hankkeen koko

14,5 M Eur

Rahoitusmalli

Leasing, Yhteiskunnallinen rahoitus

Rahoitusmallin valintaperusteet

Karstulan kunnalla on useita isoja rakennushankkeita käynnissä samaan aikaan. Eri projekteissa on tehty erilaisia rahoitusvalintoja ja investointipäätöksen jälkeen todettiin, että Kuntarahoituksen kiinteistöleasing on kouluhankkeelle sopiva valinta, kun hanke vielä saatiin yhteiskunnallisen rahoituksen piiriin.

Yhteiskunnallisen rahoituksen myöntämisen kriteerit

Toimivat, terveelliset ja turvalliset varhaiskasvatuksen ja opetukset tilat ovat perusta lasten, nuorten ja opetushenkilökunnan hyvinvoinnille. Turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevat ratkaisut voivat vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten itsetuntoon ja myöhempään elämään. Koulun käyttö kyläkeskuksena tuo kylätaajamaan elävyyttä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisää kunnan vetovoimaa.

Toteutunut hanke

Karstulaan saatiin hankkeessa aikaan kestävä, energiatehokas ja helposti huollettava koulurakennus, jossa on noudatettu Terve talo -rakentamisen kriteereitä aina suunnittelusta käyttöönottoon ja käyttöön asti. Keskeisinä asioina ovat olleet terveelliset ja kestävät materiaalivalinnat, kosteudenhallinta sekä puhtaanapito. Rakennuksen pääasiallinen ulkoseinämateriaali on painumaton puulamellihirsi. Hirsi toimii hiilinieluna sitoen hiilidioksidia ja epäpuhtauksia. Toteutuneessa koulurakennuksessa on hyödynnetty muutenkin lähellä tuotettuja materiaaleja. Paikallinen talovalmistaja toimitti hirret ja esimerkiksi teräsbetonirakenteet, pilarit ja ontelolaatat toimitettiin aivan naapurista Kyyjärveltä. Ympäristöystävällisyys on huomioitu myös esimerkiksi katolle sijoitetuissa aurinkopaneeleissa sekä kaukolämmön lämmitysratkaisuissa.

Karstulan kunnan väkiluvun kehitys ja syntyvyys ovat olleet laskussa, joten tilakapasiteetti on suunniteltu järkevästi. Käyttöönoton aikaan käyttäjiä on enemmän kuin tulevina vuosikymmeninä, jolloin koululaisten määräksi on arvioitu noin 400 oppilasta. Tilojen muunneltavuus mahdollistaa kuitenkin korkeatasoisen opiskelun myös nykyisellä, isommalla oppilasmäärällä. Koulu palvelee tällä hetkellä 500:aa lasta ja nuorta.

Hanke on ollut kokonaisuutena onnistunut. Suunnittelussa määritellyt halutut lopputulokset saavutettiin. Karstulassa on nyt yksi yhtenäiskoulu ja kaikki kunnan lapset pääsevät samaan kouluun. Rakentamisen taustalla on koko ajan ollut vahva pedagoginen suunnittelu, jota seurattiin suunnittelusta rakennuksen valmistumiseen saakka.

Myös tilojen osalta on onnistuttu, vaikka näin suuressa hankkeessa joudutaan aina tekemään runsaasti kompromisseja. Tavoitteena oli koulu, jossa on yhteinen sydän eli yhteinen keskusaula ja aulasta lähteviä siipiä, joissa eri-ikäiset oppilaat voivat olla ja opiskella. Kartoitusvaiheessa avoimet oppimisympäristöt eivät vahvasti houkuttaneet oppilaita eikä henkilöstöä, vaan tilojen muuntautuvuus koettiin tärkeämmäksi. Uudessa yhtenäiskoulussa onkin paljon perinteisiä luokkatiloja ja lisäksi muuntautuvaa tilaa kahdessa eri kerroksessa. Näin rakennukseen saatiin myös omia sisäänkäyntejä ja käyttötiloja eri-ikäisille oppijoille.

Hankkeen hyödyt ja opit

Rakennuksen käyttäjät otettiin mukaan suunnitteluun alusta lähtien. Tarveselvitys laadittiin yhdessä opetushenkilöstön kanssa ja myös oppilaiden näkemyksiä selvitettiin ja kuultiin. Opettajat ja oppilaat toteuttivat useita eri kouluvierailuja selvittääkseen, millaiset tilat ja ratkaisut sopisivat juuri Karstulan tarpeisiin. Samaa osallistavaa linjaa on jatkettu myös pihasuunnittelussa. Uudet piha-alueet sopivat sekä isommille ja pienemmille oppilaille. Myös ryhmien päivärytmitys on tukenut pihojen käyttöä. Pihojen kalustuksessa on pyritty vastaamaan oppilailta tulleisiin toiveisiin hyvin, pihaan on hankittu kiipeilypyramidi, kaukalo erilaisille peleille ja hämähäkkikeinuja.

Taloudellisesti hanke on myös erittäin onnistunut. Budjetti alittui selvästi, Kuntarahoituksen leasingrahoitus oli 12 miljoonaa euroa ja kunnan omasta taseesta koulutarvikkeisiin ja irtokalusteisiin käytettiin noin 600 000 euroa. Tämän vuoden varavoimakoneinvestoinnista huolimatta kokonaisuus jää reilusti alle 13 miljoonaan euroon. Merkittävä syy budjetin alittumiseen ovat urakkatarjousvaiheen tarjoukset, jotka onnistuivat erittäin hyvin. Syntyi merkittävää kilpailua ja tarjoukset jäivät alle arvioitujen kulujen. Tiloissa on selvitty myös huomattavan pienillä muutostöillä hankkeen suuruusluokkaan nähden.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

8/2021

Oppilasmäärä

500