Kaikki ratkaisut
Investointi: 13,0 milj. € | Leasing

Länsi-Pohjan psykiatriatalo, Kemi

Terveydenhuolto

Uudiskohde

Lapin hyvinvointialue jakoi hankkeen kustannuksen pidemmälle ajalle kiinteistöleasingin avulla.

Asiakkaan nimi

Lapin hyvinvointialue

Kohteen sijainti

Kemi

Alue

Pohjois-Suomi

Insvestointikohde

Terveydenhuolto

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Länsi-Pohjan alueen psykiatrisen hoidon toimipisteet ja tilat sijaitsivat aiemmin useissa yksiköissä ympäri Länsi-Pohjan seutua. Suurin yksittäinen tila oli Torniossa sijainnut Keroputaan psykiatrinen sairaala. 1960-luvulla rakennettu Keroputaan sairaala kärsi muun muassa sisäilmaongelmista ja oli peruskorjauksen tarpeessa. Kiinteistö oli myös mitoitettu palvelemaan huomattavasti nykyisiä hoitomuotoja suurempaa potilaspaikkojen määrää.

Yhtenä vaihtoehtona suunnittelussa nousi esiin uuden psykiatriayksikön rakentaminen, mikä mahdollistaisi myös palvelujen kokoamisen yhteen paikkaan. Uusi psykiatriatalo päätettiin rakentaa Länsi-Pohjan keskussairaalan yhteyteen Kemiin. Suunnittelu alkoi alkuvuodesta 2020 ja rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2020.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Myös muita asiakkaan hankkeita on rakennettu omana toteutuksena: tästä toimintatavasta on aiempaa kokemusta ja malli on koettu hyväksi.

Hankkeen koko

13,0 M Eur

Rahoitusmalli

Kiinteistöleasing

Rahoitusmallin valintaperusteet

Rahoitusmallin valintaan vaikutti rakennusaikaisten kustannusten jakautuminen koko vuokra-ajalle. Myöskään rakennuksesta tulevat poistot eivät rasita kuntayhtymän/hyvinvointialueen taloutta leasing-jakson aikana.

Toteutunut hanke

Uusi psykiatriatalo haluttiin toteuttaa Kemin keskussairaalan yhteyteen. Tilat rakennettiin pilareiden varaan 1970-luvulla rakennetun sairaalasiiven päälle. Tilat ovat teknisesti modernit ja vastaavat myös suunnittelultaan ja kooltaan nykyaikaisia psykiatrian hoitomalleja, jotka painottavat kotihoitoa. Vuodeosastopaikkojen määrä väheni Keroputaan psykiatrisen sairaalan yli sadasta paikasta 22 vuodeosastopaikkaan. Uudessa psykiatriatalossa asioi vuosittain noin 2 300 asiakasta ja käyntikertoja on noin 25 000.

Psykiatriatalossa toimii useita Länsi-Pohjan alueen päihde- ja mielenterveystyön palveluja. Rakennuksen tiloissa sijaitsevat muun muassa psykiatrian osasto, lasten ja nuorten psykiatrian klinikka, A-klinikka, avokuntoutus, korvaushoito sekä psykiatrian hallinnon palvelut.

Hankkeen hyödyt ja opit

Uuden psykiatriatalon myötä Länsi-Pohjan päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä psykiatrisen hoidon yksiköt saatiin tuotua keskitetysti yksiin, uudenaikaisiin tiloihin. Hyvinvointialue pystyi samalla irtaantumaan muun muassa käytössä olleista vuokratilaratkaisuista.

Yhteistyö urakoitsijoiden kanssa oli hankkeessa toimivaa. Jotkin hankkeet osat olivat ajoittain myöhässä aikataulusta, mutta lopullinen valmistuminen sujui suunnitellun aikataulun mukaisesti. Myös kohteen valmistumisen jälkeen hoidetut takuutyöt sujuivat hyvin.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

09/2022

Palvelukapasiteetti

25000

Euroa per bruttoneliö

2453 €