Kaikki ratkaisut
Investointi: 20,2 milj. € | Leasing

Tähtikunnan koulu, Sodankylän kunta

Koulu

Uudiskohde

harmaaseinäinen, epäsäännöllisen muotoinen, kaksikerroksinen rakennus. Etualalla piha, jossa ulkoleikkivälineitä.
Kuva: Jari Rantapelkonen

Elinkaarimallilla ja leasingrahoituksella toteutettu koulu on kunnan viime vuosien suurimpia rakennushankkeita.

Asiakkaan nimi

Sodankylän kunta

Kohteen sijainti

Sodankylä

Alue

Pohjois-Suomi

Insvestointikohde

Koulu

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Sodankylän keskustaajaman alueella on aiemmin toiminut kaksi peruskoulua, joista molemmat kärsivät sisäilmaongelmista. Osa oppilaista siirtyi väistötiloihin vuonna 2018 ja loput kaksi vuotta myöhemmin. Vuonna 2018 kunta alkoi selvittää uuden koulun rakentamista keskustaajaman luoteislaidalle, jossa työt aloitettiin syksyllä 2020.

Toteutustapa

Elinkaarimalli

Toteutustavan valintaperusteet

Sodankylään valmistui vuonna 2020 Suomen ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettu sosiaali- ja terveysalan rakennus, hyvinvointikeskus Sopukka. Hyvinvointikeskus vastasi hankekooltaan uutta Tähtikunnan koulua, ja kunnalla oli hyviä kokemuksia elinkaarimallista. Elinkaarihankkeessa kohteen suunnitellut ja rakentanut palveluntuottaja YIT vastaa rakennuksen ylläpidosta. Kunta koki näin varmistuvansa siitä, että kiinteistö säilyttää arvonsa ja sitä huolletaan hyvissä ajoin, kunnan talouden tilasta riippumatta.

Hankkeen koko

20,2 M Eur

Rahoitusmalli

Leasing, Vihreä rahoitus

Rahoitusmallin valintaperusteet

Ennen koronapandemiaa Sodankylä teki selvästi alijäämäistä tulosta, ja talouden tasapainottaminen koettiin kunnassa tärkeäksi. Tasapainottamistoimet ovat purreet ja talouden tila kohentunut, mutta velkaantumista halutaan yhä välttää. Leasingrahoitus ei rasita kunnan tasetta, ja se koettiin hyväksi ja joustavaksi vaihtoehdoksi suuren kokoluokan hankkeeseen.

Vihreän rahoituksen myöntämisen kriteerit

Tähtikunnan koulu sai kiitosta Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen arviointiryhmältä, joka korosti kohteen energiatehokkuutta. Tähtikunnan koulun E-luku (72 kWhE/(m2vuosi)) alittaa opetusrakennuksille asetetun rajan (90 lWhE/(m2vuosi)) selvästi. Koulun rakentamista ohjattiin RTS-ympäristöluokitusjärjestelmän mukaisesti, ja elinkaarimallissa huomioidaan kohteen energiakustannukset sen koko elinkaaren ajalta. Vedenkäytön säästöohjelma ja aurinkoenergia lisäävät hankkeen positiivisia ympäristövaikutuksia.

Toteutunut hanke

Tähtikunnan koulu on näyttävä kaksikerroksinen rakennus, joka koostuu neljästä lohkosta. Kullakin lohkolla on oma värimaailmansa ja eläinaiheinen nimensä, johon koulun oppilaat saivat vaikuttaa. Koulun värimaailma ammentaa Lapin luonnosta, ja nimensä koulu on saanut Sodankylän lempinimestä: Lapin tähtikunta.

Koulun kussakin lohkossa on oma keskusaulansa, josta on käynti opetustiloihin. Osa opetustiloista voidaan yhdistää siirtoseinän avulla joko keskusaulaan tai kahdesta opetustilasta yhdeksi isommaksi tilaksi. Tämä lisää joustavuutta opetustilojen käyttöön. 1.- ja 2.-luokkalaisten opetustilat sijaitsevat koulun ensimmäisessä kerroksessa, kuten myös taito- ja taideaineiden tilat, liikuntasali pukuhuoneineen, auditorio sekä väestönsuoja. Hallintotilat sekä loput opetustilat sijaitsevat toisessa kerroksessa. Yleisissä tiloissa on käytetty paljon lasia, jotta luonnonvalo yltää pitkälle koulun sisätiloihin. Lohkoista on tehty tilavia ja tilasuunnittelussa on kiinnitetty huomiota akustiikkaan ja tilojen avaruuteen.

Tähtikunnan koulussa ympäristö ja ekologisuus huomioidaan monin tavoin. Rakennuksen energiatehokkuus on esimerkillinen, valaistus on automaattista ja koulun seiniin on asennettu aurinkopaneeleja. Opetustiloissa on hyvät kierrätysmahdollisuudet, ja energian- ja vedenkulutusta voidaan seurata talotekniikan avulla. Kulutustietoa on tarkoitus käyttää opetuksessa, esimerkiksi matematiikan ja luonnontieteiden tunneilla.

Hankkeen hyödyt ja opit

Tähtikunnan koulun käyttäjiä on kuultu hankkeen suunnittelussa laajasti: projektipalavereista noin joka neljännessä on kartoitettu oppilaiden, opettajien ja muiden koulun käyttäjien tarpeita. Hankkeen alkuvaiheessa oppilaat saivat piirtää unelmakoulunsa, piirustuksia on tuotu kunnan virastotalolle. Pihasuunnittelussa hankkeen projektipäällikkö kiersi esittelemässä vaihtoehtoisia leikkivälineitä, joista eri vuosiluokat äänestivät mieleisintään. Laajan osallistamisen ansiosta Tähtikunnan koulu on laadukas ja tilat vastaavat tarpeita. Niin oppilaat kuin opettajatkin ovat tyytyväisiä uuteen kouluun.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

8/2022

Oppilasmäärä

750

Euroa per bruttoneliö

2340 €