Kaikki ratkaisut
Investointi: 28,0 milj. € | Laina

Vuosaaren lukio, Helsinki

Koulu

Uudiskohde

Havainnekuva, jossa on monikerroksinen rakennus ja sen edustalla oleva iso portaikko.

Vuosaaren lukio on 900 oppilaan ja muiden kaupunkilaisten käyttöön suunniteltu urbaani rakennus hyvien kulkuyhteyksien päässä Helsingissä. Kompakti koulu tulee palvelemaan laajasti lukio-opetusta, perusasteen taideopetusta sekä kaupunkilaisten monipuolista harrastustoimintaa.

Asiakkaan nimi

Helsingin kaupunki

Kohteen sijainti

Helsinki

Alue

Pääkaupunkiseutu

Insvestointikohde

Koulu

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Vuosaaren lukion uudistaminen on tärkeä osa laajempaa alueellista kehitystä, jossa Vuosaaren keskusta saa päivitetyn modernin ilmeen. Tarve uudelle lukiolle liittyy myös Helsingin kaupungin laajaan lukioverkkouudistukseen, jonka tavoitteena ovat taloudellisten ja toimivien kouluyksiköiden muodostaminen sekä laadukkaan opetuksen tasa-arvoinen saatavuus. Väestöennusteiden mukaan lukioikäisten määrä kasvaa Helsingissä tulevina vuosina, ja uusi koulu tulee vastaamaan kaupungin tarpeeseen kasvattaa oppilaitostensa kapasiteettia. Kaupungin omalla rahoituksella toteutettava Vuosaaren lukio tulee palvelemaan päivittäin nykyisen 500 oppilaan sijaan jopa 900 opiskelijaa sekä kaupunkilaisia, joiden opiskelu- ja harrastetilatarpeisiin vanha, käyttöikänsä päässä oleva lukiorakennus ei pysty vastaamaan.

Toteutustapa

Elinkaarimalli

Toteutustavan valintaperusteet

Uudisrakentamiseen päädyttiin, sillä Vuosaaren vanha lukio käy liian pieneksi kasvavalle opiskelijamäärälle ja vaatisi myös kattavan peruskorjauksen. Helsingin kaupunkistrategia linjaa edistämään uudenlaisia hankemalleja. Vuosaaren lukio on kaupungin ensimmäinen elinkaarihanke, jossa palveluntuottaja vastaa rakennuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta 20 vuoden ajan. <br /> <br /> Kovassa päivittäisessä käytössä olevien koulurakennusten ylläpito on ollut haasteellista kaupungille ja aiheuttanut korjausvelkaa. Elinkaarihankkeeseen päädyttiin positiivisten esimerkkien innoittamana; riskienhallinnan tehokkuuden sekä paremman kustannusten hallinnan ja luovutuskunnon vuoksi. Vuosaaren lukio -pilotoinnissa tavoitellaan elinkaarimallilla oikeanlaista ylläpidon tasoa – laadukasta, toimivaa ja pitkäaikaista rakennusta.

Hankkeen koko

28,0 M Eur

Toteutunut hanke

Valmistuessaan kesällä 2021 Vuosaaren lukio tarjoaa modernit, turvalliset ja toiminnalliset oppi- ja harrastetilat lukio-opiskelijoille sekä lähiseudun asukkaille. Oppilasmäärältään Vuosaaren lukiosta tulee yksi Suomen suurimmista. Sen kompaktit ja muuntojoustavat 6 800 neliön tilat tukevat uuden opetussuunnitelman tavoitteita sekä oppilaitoksen musiikki- ja teknologiapainotuksen mukaista toimintaa.

Hankintaan kuuluu rakennuksen lisäksi 20 vuoden ylläpito, joka sisältää isännöinnin, kiinteistönhoidon, ulkoalueiden hoidon, siivouksen, lämmityksen, kiinteistösähkön sekä kunnossapidon ja peruskorjaukset.

Hankkeen hyödyt ja opit

Hankkeessa on panostettu menestyksekkäästi yhteiskehittämiseen: Kilpailutus toteutettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, jossa kaupungin neuvonantajana toimi kuntien talouden ja rahoituksen neuvontaan erikoistunut Inspira alihankkijoineen. Kilpailutuksessa Helsingin kaupunki ja palveluntuottajat kehittivät yhdessä luonnoksia haluttuun suuntaan. Menettely koettiin isotöiseksi, mutta onnistuneeksi: sillä taataan tarpeisiin vastaava, toiminnallinen sekä Vuosaaren uudistuvaan keskustaan istuva visuaalisesti näyttävä lopputulos. Vuorovaikutteinen kilpailutusprosessi koettiin hyväksi projektijohdon, yhteisten tavoitteiden määrittämisen sekä roolituksen näkökulmista. Vastaavanlaisten projektien suunnittelussa kannattaa panostaa laadukkaaseen kilpailutukseen, paikkakuntakohtaisiin erityistarpeisiin ja ketterään yhteiskehittämiseen.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

Kesä 2021

Oppilasmäärä

900

Euroa per bruttoneliö

4116 €