Biolämpökeskus, Kemin Energia ja Vesi Oy

Kemin Karjalahden laitosalueelle rakentuva biolämpökeskus tuottaa tulevaisuudessa kaukolämpöä Kemin alueelle. Pelkkiä biopolttoaineita hyödyntävän laitoksen käyttöönotto vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä ja turpeen osuutta lämmöntuotannossa.

 • Asiakkaan nimi: Kemin Energia ja Vesi Oy
 • Kohteen sijaintikunta: Kemi
 • Alue: Pohjois-Suomi
 • Investointikohde: Muu investointikohde
 • Investointityyppi: Uudiskohde
 • Hankkeen lähtötilanne ja tarve: Puolet kemiläisistä asuu kaupungin omistaman Kemin Energia ja Vesi Oy:n kaukolämmön piirissä, ja yhtiö toimittaa lämpöä asuinrakennusten lisäksi myös lukuisiin julkisiin ja liikerakennuksiin. Vanhan lämpölaitoksen teho ei riittänyt vastaamaan kysyntään, vaan tarvittiin lisää kattilakapasiteettia. Kapasiteettiongelman myötä yhtiössä alettiin myös selvittää lämmöntuotantoon ostetun kevyen öljyn käyttöön liittyvän taloudellisen riskin poistamista tuotannon lisärakentamisella.

  Toinen hankepäätökseen vaikuttanut tekijä oli Euroopan Unionin päästökauppa, jonka taustalla on tavoite vähentää turpeen käyttöä polttoaineena. Energiaturpeen hinta on kallistunut päästöoikeuksien myötä, eikä turve ole enää edullinen ja hyväksyttävä polttoaine. Karjalahden vanha lämpökeskus käyttää polttoaineena turvetta ja puuta, eikä turpeen osuutta tuotannosta voida laskea alle puoleen. Ympäristökysymys on myös iso taloudellinen kysymys: nopeasti kohoava päästöoikeuksien hinta olisi näkynyt loppuasiakkaiden lämmityskustannuksissa jo vuoden 2020 aikana, jos mitään ei olisi tehty.
 • Hankkeen koko: 12,8 M Eur
 • Toteutustapa: Oma toteutus
 • Toteutustavan valintaperusteet: Kemin biolämpölaitos on uudiskohde, joka rakennetaan vanhan lämpökeskuksen viereen Karjalahden laitosalueelle. Uudisrakentamiseen päädyttiin, koska kattilalaitokset ovat teknisesti omia kokonaisuuksiaan, eikä niitä ole järkevää yhdistää toisiinsa. Hankkeessa päädyttiin omaan toteutukseen, sillä kyseessä on erityislaatuinen projektikokonaisuus, joka haluttiin pitää omissa käsissä ja josta on jo vahvaa osaamista omassa talossa.
 • Rahoitusmalli: Vihreä laina
 • Rahoitusmallin valintaperusteet: Biolämpökeskus on iso hanke, jonka omistusmuotoa pohdittiin tarkkaan. Päätös lainarahoituksesta perustui Kemin Energia ja Vesi -yhtiön vakavaraisuuteen: vanha lämpölaitos oli maksettu ja yhtiön omavaraisuusaste oli niin hyvä, että uusi lämpölaitos oli varaa ottaa taseeseen.

  Uudelle biolämpökeskukselle on myönnetty Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta, koska sen käyttöönotosta syntyy selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia. Keskuksessa käytetään ainoastaan puupolttoaineita, joten se ei tuota Euroopan Unionin päästökaupassa huomioitavia hiilidioksidipäästöjä. Biolämpökeskuksen lämmöntuotannolla korvataan nykyinen ostolämpö ja noin 60 % vanhan lämpölaitoksen tuotannosta. Keskuksen valmistumisen jälkeen yhtiön käyttämistä polttoaineista 83 % on puupolttoaineita, jolloin Kemin Energia ja Vesi Oy:n lämmöntuotannon turpeen käyttö ja hiilidioksidipäästöt laskevat 35 660 hiilidioksiditonnista 11 320 hiilidioksiditonniin eli yhteen kolmasosaan nykytasosta.
 • Toteutunut hanke: Valmistuessaan Kemin biolämpölaitos lämmittää ympäristöystävällisesti noin 20 000 kemiläisen koteja sekä alueen yritysten ja julkisia tiloja. Metsäpolttoaineita ja teollisuuden sivutuotteita eli kuorta ja sahanpurua käyttävän laitoksen avulla päästään merkittäviin positiivisiin ympäristö- ja talousvaikutuksiin. Samalla turveveron sekä päästöoikeuksien hinnannousuista aiheutuvat lisäkustannukset vältetään.
 • Hankkeen hyödyt ja opit: Hankkeen hyödyt ovat mittavia sekä ympäristön että talouden näkövinkkeleistä. Biolämpökeskus edistää Kemin kaupungin Vihreä ja kestävä Kemi -hankkeen tavoitteita. Hankkeen ansiosta yhtiön vuotuiset lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt sekä turpeen käyttö lämmöntuotannossa alenevat yhteen kolmasosaan nykytilanteesta. Hukkaan ei mene edes puupolttoaineista syntynyt tuhka, joka hyödynnetään metsälannoitteena.

  Biolämpökeskuksen myötä myös varapolttoaineena käytettävään kevyeen öljyyn liittyvä iso taloudellinen riski poistuu. Savukaasujen lämmön talteenotto puolestaan hyödyntää polttoaineiden energiasisällön lähes täysimääräisesti.

  Lämpölaitos on erityisprojekti, jossa asiantuntijuuden merkitys korostuu. Vastaavissa hankkeissa kannattaa panostaa suunnitteluun ja järkevään roolitukseen: omat vahvuudet on hyvä tunnistaa ja hakea rohkeasti kumppaneita niille osa-alueille, joissa oma osaaminen kaipaa täydennystä. Myös kumppanien kilpailutus on avainasemassa onnistuneen projektin läpiviennissä. Kilpailutuksen tärkein tavoite on taata projektin suunnittelun ja toteutuksen laatu oikeilla kumppanivalinnoilla.
 • Käyttöönoton ajankohta tai valmistuminen: kevät 2021

Kysy meiltä lisää

Rami Erkkilä
Asiakkuuspäällikkö, vihreä rahoitus

rami.erikkila
@kuntarahoitus.fi
050 348 2520

Kuntarahoitus

Riitta Jämsä
Asiakkuuspäällikkö

riitta.jamsa
@kuntarahoitus.fi
050 3861 770

Kuntarahoitus

Jani Peurasaari
Kaukolämpöjohtaja

jani.peurasaari@kenve.fi
040 765 0177

Kemin Energia ja Vesi Oy