Blominmäen jätevedenpuhdistamo, Espoo

Vuonna 2022 valmistunut Blominmäen jätevedenpuhdistamo on investointi puhtaamman Itämeren puolesta pitkälle tulevaisuuteen.

 • Asiakkaan nimi: Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
 • Kohteen sijaintikunta: Espoo
 • Alue: Pääkaupunkiseutu
 • Investointikohde: Muu investointikohde
 • Investointityyppi: Uudiskohde
 • Hankkeen lähtötilanne ja tarve: Blominmäen jätevedenpuhdistamo korvaa vuonna 1963 käyttöönotetun Suomenojan puhdistamon, jonka käyttökapasiteetti ja puhdistuskyky eivät enää riitä kattamaan kasvavan asukasmäärän ja tehokkaamman puhdistuksen tarpeita ja odotuksia.
 • Hankkeen koko: 500,0 M Eur
 • Toteutustapa: Oma toteutus
 • Toteutustavan valintaperusteet: Vahvan oman osaamisen hyödyntäminen.
 • Rahoitusmalli: Vihreä rahoitus
 • Rahoitusmallin valintaperusteet: Blominmäen hanke on merkittävimpiä ympäristönsuojeluinvestointeja Suomessa, joten oli luonnollista käyttää vihreää rahoitusta.
 • Vihreän rahoituksen myöntämisen kriteerit: HSY:n mittava vedenpuhdistamohanke on kunnianhimoinen ja modernia teknologiaa hyödyntävä. Ympäristövaikutukset on huomioitu hankkeen suunnittelun kaikissa vaiheissa. Puhdistuslaitos on lähes energiaomavarainen ja sen mittava puhdistuskapasiteetti lisää hankkeen vaikuttavuutta.
 • Toteutunut hanke: Blominmäessä puhdistetaan alkuvaiheessa noin 400 000 pääkaupunkiseudun asukkaan jätevedet Espoosta, Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta sekä Länsi-Vantaalta. Tarvittaessa puhdistamon maanalaisia tiloja voidaan laajentaa jopa yli miljoonan asukkaan jätevesille. Vuoteen 2040 mennessä uuden puhdistamon läpi arvioidaan virtaavan päivittäin 150 000 kuutiometriä jätevettä.

  Blominmäen puhdistamo on rakennettu syvälle peruskallioon. Sen pinta-ala kallion sisällä on noin 10 hehtaaria. Ratkaisu on järkevä sekä ympäristön että puhdistamon toiminnan kannalta. Altaat ja laitteet ovat suojassa, joten lämpötila pysyy tasaisena ja työskentely- sekä huolto-olosuhteet vakaina Suomen vaihtelevissa sääoloissa. Luolaston yläpuolinen alue säilyy lähes ennallaan, ja sitä voidaan käyttää normaalisti esimerkiksi virkistysalueena. Laitoksen poistoilma johdetaan piipun kautta niin korkealle ilmaan, etteivät hajut pääse haittaamaan alueen asukkaita.

  Puhdistamo on Euroopan ja maailmankin mittakaavassa poikkeuksellisen tehokas. Se poistaa jätevedestä yli 96 prosenttia sen sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä. Tulevaisuudessakin, kun asukasmäärä ja puhdistettavan jäteveden määrä kasvavat, sekä asukaskohtainen että Itämeren kokonaiskuormitus vähenevät nykyisestä.

  Puhdistamon prosessiratkaisut ovat varmatoimiset ja jälkikäsittely Suomen monimuotoisin ja tehokkain. Jäteveden puhdistus kuluttaa paljon energiaa, mutta jätevettä voidaan käyttää tehokkaasti energiantuotantoon. Puhdistamon mädättämöissä jätevesilietteestä syntyy biokaasua, jota poltetaan kaasumoottoreissa. Ne tuottavat merkittävän osan puhdistamon sähkön ja lämmön tarpeesta. Puhdistamo on lämmön suhteen omavarainen ja tuottaa 70 prosenttia tarvitsemastaan sähköstä.
 • Hankkeen hyödyt ja opit: Luonnon näkökulmasta jätevedenpuhdistamolla on yksi tehtävä ylitse muiden: Itämeren rannikkovesien ja Suomenlahden luonnon suojeleminen. Blominmäen puhdistustavoitteet ovat selvästi tiukemmat kuin EU:n vaatimukset ja HELCOMin (Helsinki Commission) suositukset. Puhdistamo tuottaa lisäarvoa yhteiskunnalle vähintään vuosikymmeniä eteenpäin. Blominmäki hyödyntää korkealaatuista, modernia sekä testattua teknologiaa. Hankkeen aikana tehtiin monia rakentamisen ympäristövaikutuksiin ja prosessiin liittyviä innovaatiota.

  Pitkään ja laajaan puhdistamoprojektiin on osallistunut useita eri yhteistyötahoja, suunnittelijoita, rakentajia ja muita kumppaneita. Laaja verkosto edellyttää toimivaa keskinäistä koordinaatiota hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Suunnittelua toteutettiin yhteisen 3D-mallin pohjalta, jossa on hyödynnetty avointa standardisoitua IFC-formaattia. Mallia hyödynsivät myös urakoitsijat ja puhdistamon käyttäjät. Tästä kokonaisuudesta hanke sai vuonna 2020 BIM Awards -palkinnon.
 • Käyttöönoton ajankohta tai valmistuminen: 11/2022

Kysy meiltä lisää

Rami Erkkilä
senior asiantuntija, vastuullinen rahoitus

rami.erkkila
(at)kuntarahoitus.fi
050 3482 520

Kuntarahoitus

Tommi Fred
toimitusjohtaja

tommi.fred(at)hsy.fi
09 1561 2200

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY