Häpönniemen jätevedenpuhdistamo, Uusikaupunki

Häpönniemen jätevedenpuhdistamo puhdistaa Uudenkaupungin, Laitilan, Pyhärannan ja Kustavin kuntien asukkaiden ja teollisuuden jätevedet ja takaa Vakka-Suomen alueelle turvalliset vesistöt uintiin ja muuhun käyttöön.

 • Asiakkaan nimi: Vakka-Suomen Vesi
 • Kohteen sijaintikunta: Uusikaupunki
 • Alue: Länsi-Suomi
 • Investointikohde: Muu investointikohde
 • Investointityyppi: Laajennus
 • Hankkeen lähtötilanne ja tarve: Häpönniemen jätevedenpuhdistamo oli prosesseiltaan toimiva puhdistamo, mutta kapasiteetiltaan huippuunsa kuormitettu jo vuodesta 2012 lähtien. Vakka-Suomen alueen vedenpuhdistustarpeesta suurin osa tulee teollisuudesta, joka on ollut kasvussa viime vuosina, eikä olemassa olevalla puhdistamokapasiteetilla enää kyetty prosessoimaan alueen kasvaneita vesimääriä ja sen väkevyyttä ympäristöluvan edellyttämällä tavalla.
 • Hankkeen koko: 7,4 M Eur
 • Toteutustapa: Oma toteutus
 • Toteutustavan valintaperusteet: Häpönniemen vedenpuhdistamon kapasiteettia päätettiin laajentaa, sillä hyväkuntoisen rakennuksen tontilla oli tilaa. Omaan toteutukseen päädyttiin, sillä projektikokonaisuus ja -johto halut-tiin pitää omissa käsissä sekä teknisesti että taloudellisesti. Elinkaarimallin nähtiin soveltuvan huonommin olemassa olevan rakennuksen laajentamiseen teknisten ja juridisten vastuukysymysten vuoksi: palveluntuottajat eivät voi vastata vanhojen rakennusten kunnosta. Vedenpuhdistamo on erikoiskohde, ja omalla toteutuksella taattiin toivotunlainen lopputulos.
 • Rahoitusmalli: Vihreä laina
 • Rahoitusmallin valintaperusteet: Häpönniemen jätevedenpuhdistamo -hanke rahoitettiin omalla rahoituksella sekä lainalla. Laina koettiin hankkeessa vaihtoehdoista yksinkertaisimmaksi: Leasing olisi edellyttänyt puhdistamon vanhojen ja uusien alueiden ja toimintojen erottamista. Pelkkien uusien puhdistuslaitteiden rahoittamisen summa kokonaiskustannuksista olisi puolestaan jäänyt niin pieneksi, että rahoituksen hallittavuuden kannalta oli järkevämpi rahoittaa koko hanke valitulla tavalla.

  Kuntarahoitus myönsi Häpönniemen jätevedenpuhdistamolle vihreää lainaa 1,7 miljoonaa euroa hankkeen ympäristöystävällisyyden vuoksi. Jäteveden käsittelykapasiteetin rakentamisella on merkittävä rooli kestävän yhteiskunnan rakentamisessa: Aiempaa suurempi ja puhdistusteholtaan parempi puhdistamo vastaa kasvaneeseen jäteveden tulokuormaan ja takaa puhtaammat vesistöt. Kunnianhimo rakentaa ympäristölupien vaatimuksia laadukkaampi lopputulos sekä edistysaskeleet valvonnan ja automaation kehittämisessä muodostavat tavoitteita myös muille vastaaville projekteille.
 • Toteutunut hanke: Häpönniemen puhdistamo puhdistaa tehokkaasti nyt noin 20 000–25 000 ihmisen sekä kasvaneen teollisuuden jätevedet Vakka-Suomen alueella. Yhteenlaskettuna puhdistamon läpi kulkee päivittäin arviolta 50 000–60 000 asukkaan kuormaa vastaava määrä vettä. Suomen mittakaavassa keskikokoinen vedenpuhdistamo on nyt laadultaan yksi maan parhaimmista, ja se on tuottanut jo lyhyessä ajassa erinomaisia tuloksia.
 • Hankkeen hyödyt ja opit: Toimiva lopputulos varmistettiin panostamalla suunnitteluun, henkilökunnan sitouttamiseen sekä laadun varmistamiseen. Suunnitteluun kannattaa varata aikaa ja henkilöresursseja. Siinä on tärkeää ottaa huomioon käyttäjät, jotka Häpönniemen puhdistamolla sitoutettiin antamalla aitoja vaikuttamisen paikkoja aina tarvekartoituksesta prosessin loppumetreille asti.

  Hankkeessa huolella tehdyt suunnitelmat, yhteisesti jaetut tavoitteet sekä johdettu yhteistyö vähensivät lisä- ja muutostöitä. Tärkeimmäksi kriteeriksi määriteltiin lopputuloksen laatu, johon tähdättiin suunnittelun panostusten lisäksi kilpailutuksella sekä projektin valvonnalla. Erikois-hankkeen kilpailutuksessa hyödynnettiin hankintajuristeja asiantuntijoina, millä taattiin toteutta-jakumppaneiden riittävä asiantuntijuuden taso. Hyvä päätös oli kilpailuttaa myös puolueeton, aiheeseen erikoistunut valvoja. Keskeisin oppi liittyy vahvuuksien tunnistamiseen: tilaajan kan-nattaa ottaa aktiivinen rooli hankkeessa, mutta kilpailuttaa ne osa-alueet, joista ei ole tarpeeksi omaa osaamista.
 • Käyttöönoton ajankohta tai valmistuminen: 28.8.2019

Kysy meiltä lisää

Antti Luotola
Asiakkuuspäällikkö

antti.luotola
@kuntarahoitus.fi
050 478 3533

Kuntarahoitus

Rami Erkkilä
Asiakkuuspäällikkö, vihreä rahoitus

rami.erikkila
@kuntarahoitus.fi
050 348 2520

Kuntarahoitus

Kim Westerholm
Toimitusjohtaja

kim.westerholm
@uusikaupunki.fi
044 051 5317

Vakka-Suomen Vesi