Mäntyharjun pelastusasema

Mäntyharjun pelastusasema palvelee kuntalaisia ja lähiseudun asukkaita palo- ja pelastustoimissa sekä ensihoidossa vuorokauden ympäri. Moderniin ja kompaktiin kokonaisuuteen kuuluvat nykyaikaiset kalustohalli, huoltotilat ja sosiaalitilat.

 • Asiakkaan nimi: Mäntyharjun kunta
 • Kohteen sijaintikunta: Mäntyharju
 • Alue: Itä-Suomi
 • Investointikohde: Muu investointikohde
 • Investointityyppi: Uudiskohde
 • Hankkeen lähtötilanne ja tarve: Etelä-Savossa paloasemaverkostoa uudistetaan palvelemaan paremmin pelastustoiminnan nykyisiä toiminnallisia vaatimuksia. Mäntyharjun pelastusasemalla on tärkeä merkitys palveluiden saatavuuden näkökulmasta: Mikkelin, Heinolan ja Kouvolan välimaastossa sijaitseva Mäntyharjun kunta on vuoden ympäri koti 6 000 ihmiselle ja kesäkaudella jopa 18 000 asukkaalle. 1950-luvun lopulla rakennettu vanha paloasema oli tiensä päässä: rakennus oli huonokuntoinen ja ahdas, eikä tilojen toiminnallisuus palvellut enää tarkoitustaan. Tämän vuoksi päädyttiin uuden paloaseman rakentamiseen. Vuosien varrella myös autojen sekä tarvittava kaluston määrä ovat kasvaneet huomattavasti.
 • Hankkeen koko: 2,8 M Eur
 • Toteutustapa: Oma toteutus
 • Toteutustavan valintaperusteet: Uuden pelastusaseman rakentamiseen päädyttiin, sillä vanha pelastusasema oli sekä taloteknisesti että toiminnallisesti elinkaarensa päässä. Valittu rahoitusratkaisu ohjasi ajattelua toteutustavan valinnassa: oman toteutuksen nähtiin parhaiten tukevan maakunnallista tilapalvelua sekä tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvaa omistusjärjestelyä. Kiinteistöhuolto toimii kunnassa omana toimintonaan, ja sen haluttiin säilyvän perusratkaisuna myös Mäntyharjun pelastusasema -hankkeessa.
 • Rahoitusmalli: Leasing
 • Rahoitusmallin valintaperusteet: Leasing koettiin avoimeksi ja läpinäkyväksi tavaksi rahoittaa Mäntyharjun pelastusasema. Se on joustava ja kustannuksiltaan lainaan verrattavissa oleva rahoitusmalli, jonka katsottiin projektissa palvelevan parhaiten myös tiedon tarvetta muuttuvassa ympäristössä. Sote-uudistus voi tulevaisuudessa tuoda muutoksia Mäntyharjun kunnan omistaman pelastuslaitoksen omistuspohjaan, minkä vuoksi tarkkojen kustannusten tunteminen on tärkeää. Leasing mahdollistaa laajan tiedon saamisen rakennuksen kustannuksista jopa päivätasolla, jolloin voidaan seurata tarkasti jäljellä olevan lainan määrää.
 • Toteutunut hanke: Mäntyharjun pelastusasema on pelastustoiminnan nykyaikaiset vaatimukset täyttävä 1180 m2 kokoinen rakennus, joka tarjoaa modernin, toiminnallisen ja turvallisen työtilan 12 ensihoidon ammattilaiselle. Uusi pelastusasema lisää seudun asukkaiden turvallisuutta, sillä ambulanssien ja paloautojen ympärivuorokautinen valmius takaa palvelun hyvän saatavuuden ja vasteajan.
 • Hankkeen hyödyt ja opit: Suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa määritellä selkeät tavoitteet. Mäntyharjulla tavoitteiksi määriteltiin uuden pelastusaseman toiminnallisuus ja nykyaikaisten pelastustyön vaatimusten täyttäminen. Keskiössä oli käyttäjälähtöinen suunnittelu, jossa olivat tiiviisti mukana arkkitehtien ja rakennussuunnittelijoiden lisäksi Etelä-Savon pelastuslaitos ja Essote. Pelastustyön asiantuntijoille annettiin laaja vaikutusmahdollisuus esimerkiksi huonetilaohjelman suunnittelussa, mikä näkyy arjen toimivuutena käytössä olevalla pelastusasemalla.

  Vastaavanlaisissa hankkeissa on tärkeää myös tunnistaa hankkeeseen sopiva rahoitusvaihtoehto. Lisäksi kannattaa hyödyntää rahoittajan asiantuntijuutta laajasti hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa: tarkat laskelmat ja perusteet antavat selkänojaa yllättävien ja budjetoimattomien lisäpyyntöjen käsittelyssä.
 • Käyttöönoton ajankohta tai valmistuminen: 09/2019

Kysy meiltä lisää

Karl Lintukangas
Rahoituspäällikkö

karl.lintukangas
@kuntarahoitus.fi
050 5771 263

Kuntarahoitus

Riitta Jämsä
Asiakkuuspäällikkö

riitta.jamsa
@kuntarahoitus.fi
050 3861 770

Kuntarahoitus

Tuomo Penttinen
Talous- ja hallintojohtaja

tuomo.penttinen
@mantyharju.fi
040 5229 055

Mäntyharjun kunta