Valkeakosken kulttuurikeskus Luova, Valkeakosken kaupunki

Luova kokoaa Valkeakosken kulttuuritoimijat saman katon alle moderneihin tiloihin.

 • Asiakkaan nimi: Valkeakosken kaupunki
 • Kohteen sijaintikunta: Valkeakoski
 • Alue: Länsi-Suomi
 • Investointikohde: Muu investointikohde
 • Investointityyppi: Laajennus
 • Hankkeen lähtötilanne ja tarve: Valkeakosken vanha vapaa-aikakeskus oli valmistunut kahdessa vaiheessa vuosina 1971–73. Keskukselle ei ollut sen toimintahistorian aikana tehty merkittäviä peruskorjauksia. Tiettyjä kehitystarpeita oli tiedossa: vanha keskus kulutti paljon energiaa ja tuotti lämpöhukkaa. Vuonna 2015 tehtiin vaikutusten ennakkoarviointi vanhan keskuksen korjaus- ja päivitysmahdollisuuksista. Arvioinnin pohjalta tehtiin hankesuunnitelma, joka valmistui toukokuussa 2018.

  Vahvimmaksi vaihtoehdoksi hankesuunnitelmassa nousi vanhan kirjastorakennuksen sisätilojen täysi saneeraus ja kansalaisopiston sekä käsityöopiston muutto kirjaston tiloihin. Suojelustatuksesta johtuen kirjaston ulkoasu päätettiin säilyttää saneerauksen yhteydessä ennallaan. Päätös toteutuksesta tehtiin vuonna 2019. Uuden kulttuurikeskuksen tavoitteena oli olla paitsi moderni, myös kaikille valkeakoskelaisille yhteinen tila: tämän vuoksi tilojen suunnittelusta käytiin keskustelua jo pitkään ennen toteutusvaihetta.
 • Hankkeen koko: 11,5 M Eur
 • Toteutustapa: Oma toteutus
 • Toteutustavan valintaperusteet: Hankkeen verraten pienestä koosta johtuen oma toteutus oli Valkeakosken kaupungille toimivin tapa toteuttaa kulttuurikeskus Luova.
 • Rahoitusmalli: Yhteiskunnallinen rahoitus
 • Rahoitusmallin valintaperusteet: Valkeakosken kaupunki päätti valita Kuntarahoituksen yhteiskunnallinen rahoituksen kohteen rahoitustavaksi ensisijaisesti, koska se oli tarjouksena paras. Rahoituksen status yhteiskunnallisia arvoja korostavana nähtiin myös hyvänä puolena.
 • Yhteiskunnallisen rahoituksen myöntämisen kriteerit: Hanke hyväksyttiin Kuntarahoituksen yhteiskunnallisen rahoituksen portfolioon. Arviointiryhmä arvosti erityisesti kohteen monipuolisuutta ja sen yhteisöllisiä vaikutuksia. Monipuoliset tilat edistävät eri-ikäisten mahdollisuuksia kulttuurin harrastamiseen ja oppimiseen sekä torjuvat yksinäisyyttä. Uusi investointi myös parantaa alueen palvelutarjontaa ja lisää alueen elinvoimaa sekä vetovoimaisuutta. Hankkeessa on huomioitu myös ympäristönäkökulmat.
 • Toteutunut hanke: Kirjastotilojen saneerauksen lisäksi uutta keskusta varten tehtiin laajennusrakentamista. Musiikki- ja tanssiopistolle rakennettiin uudet tilat, joiden yhteyteen tuli kahvio sekä noin kahdensadan hengen monitoimi- ja konserttisali, joka on otettu käyttöön muun muassa kaupunginvaltuuston kokoustilana.

  Uusi kulttuurikeskus sai nimekseen Luova. Keskuksen tiloista suunniteltiin ja rakennettiin tietoisesti monikäyttöiset, jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin laajaa käyttäjäkuntaa. Luovan tiloissa hyödynnettiin liikuteltavia väliovia ja väliseiniä, joilla huoneiden käytöstä voidaan tehdä joustavampaa myös tulevaisuuden tarpeisiin. Esimerkiksi väestön ikääntyminen oli tiedostettu trendi, joka ohjaa sitä, millaiset tilat ovat toimivimmat tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

  Eri huoneisiin tutustuminen virtuaalisesti on vielä kokeiluvaiheessa, mutta se pyritään ottamaan jatkossa käyttöön tapana tukea tilavarausten suunnittelua.
 • Hankkeen hyödyt ja opit: Luovaan onnistuttiin rakentamaan tavoitteiden mukaisesti aidon monikäyttöiset tilat. Myös uudisrakennetut tilat onnistuivat hyvin: monitoimisali on vahva kokonaisuus ja kahviosta saatiin valoisa ja viihtyisä tila. Huolellinen keskustelu keskuksen luonteesta ennen hankkeen toteutusta koettiin hyödyllisenä lähestymistapana hankkeeseen. Usean kulttuuritoimijan tuominen saman katon alle vaati ratkaisujen tarkkaa pohdintaa ja jaetun näkemyksen löytämistä.

  Suunnitteluvaiheen osalta on jälkikäteen huomioitu, että moderneja apuvälineitä kuten 3D-mallinnusta ja VR-laseja olisi voitu hyödyntää nykyistä enemmän. Tämä olisi voinut auttaa huomioimaan paremmin kunkin tilan koon ja soveltuvuuden erilaisiin toimintoihin: paperilla hahmotus jää usein jossain määrin vaillinaiseksi. Toinen huomioitu oppi ja kehityskohta on käyttäjien ja suunnittelijoiden väliset palaverit, joita olisi voinut olla enemmän: näin oltaisiin varmistettu vielä paremmin tilojen toimivuus myös pienten yksityiskohtien osalta.
 • Käyttöönoton ajankohta tai valmistuminen: 10/2022

Kysy meiltä lisää

Karl Lintukangas
Asiakkuuspäällikkö, kunta-asiakkaat

karl.lintukangas
(at)kuntarahoitus.fi
050 5771 263

Kuntarahoitus

Markku Valkamo
sivistysjohtaja

markku.valkamo
(at)valkeakoski.fi
+358 40 335 7000

Valkeakosken kaupunki