Kaikki ratkaisut
Investointi: 0,2 milj. € | Leasing

Aurinkopaneelit kuntainfrassa, Vihti

Muu investointikohde

Laajennus

Kuvituskuva, jossa on aurikopaneeleja rakennuksen katolla.

Vihdin kunta hakee kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja kuntainfraansa. Positiiviset kokemukset aurinkopaneeliteknologiasta kannustivat kuntaa lisäämään aurinkovoimaloiden osuutta kiinteistöjensä sähköntuotannossa.

Asiakkaan nimi

Vihdin kunta

Kohteen sijainti

Vihti

Alue

Etelä-Suomi

Insvestointikohde

Muu investointikohde

Investointityyppi

Laajennus

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Vihti edistää kestävien ja ekologisten ratkaisujen käyttöönottoa osana kunnan strategiaa. Vihti on sitoutunut muun muassa EU:n kestävän energian ja ilmaston SECAP-toimintasuunnitelmaan ja kunta-alan KETS-energiatehokkuussopimukseen.

Vihdin infrastruktuuri on rakentunut pitkän ajan mittaan, joten ratkaisujakin löytyy öljylämmityksestä alkaen. Kunnan uudistuessa uudet energiantuotantomuodot, kuten aurinkopaneelit, ovat jatkuvasti esillä: aurinkovoimalahanke toimii tässä muutoksessa pilottina.

Aurinkovoimaa oli hyödynnetty aiemmin Pajuniityn päiväkodissa: kunnan kokemukset tästä kohteesta olivat myönteisiä, mikä osaltaan puolsi päätöstä tehdä uusi ja laajempi sijoitus aurinkoenergiaan.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Hanke toteutettiin kokonaisurakkana ja avaimet käteen -periaatteella. Toteutustavassa on mukana joitain elinkaarimallinomaisia piirteitä, kuten laitteistolle saatu kymmenen vuoden takuu, mutta kohteen käyttö ja ylläpito ovat Vihdin kunnan hallussa.

Hankkeen koko

0,2 M Eur

Rahoitusmalli

Leasing, Vihreä rahoitus

Rahoitusmallin valintaperusteet

Vihreä leasing todettiin sopivaksi rahoitusmuodoksi, koska se edistää ympäristöystävällisten ratkaisujen hankintaa ja käyttöönottoa. Rahoitukseen kuuluva pitkä seuranta-aika sopi hyvin myös kunnan suunnitelmiin, koska kunnan tekninen toimi haluaa kartoittaa aurinkopaneelien tuottoa ja potentiaalia useamman vuoden aikajänteellä.

Toteutunut hanke

Vihdin kunta asensi aurinkopaneelit kolmeen kunnan kiinteistöön: Myrskylänmäen perhekeskukseen, Kuoppanummen kouluun sekä kunnanviraston tukirakennukseen. Aurinkovoimaloiden odotetaan tuottavan vuositasolla noin 208 megawattituntia sähköä.

Hankkeen hyödyt ja opit

Kolmeen kiinteistöön asennetut aurinkopaneelit ja niiden käytöstä saatavat tulokset antavat lähivuosina Vihdin kunnalle tietoa aurinkoenergian laajamittaisemmista käyttömahdollisuuksista ja tuotetun sähkön kokonaispotentiaalista. Samalla kunta odottaa saavansa tarkentuvaa tietoa aurinkosähkön mahdollistamista säästöistä kunnan energiankulutuksessa.
Koska aurinkokennoteknologia on vahvassa kehitysvaiheessa, sen sovellusten teho ja hyötysuhde tulevat suurella todennäköisyydellä paranemaan tulevina vuosina. Hankintaa harkitsevien toimijoiden kannattaa perehtyä markkinoiden tarjontaan huolella ja selvittää itselleen sopivin vaihtoehto. Kun hankintapäätös on tehty, on teknologian asennus ja käyttöönotto mahdollista nopeaan tahtiin.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

12/2020