Kaikki ratkaisut
Investointi: 500,0 milj. € | Vihreä rahoitus

Blominmäen jätevedenpuhdistamo, Espoo

Muu investointikohde

Uudiskohde

Blominmäen jätevedenpuhdistamon vaalea hallintorakennus ja poistoilmapiippu.
Kuva: HSY / Tuomas Uusheimo

Vuonna 2022 valmistunut Blominmäen jätevedenpuhdistamo on investointi puhtaamman Itämeren puolesta pitkälle tulevaisuuteen.

Asiakkaan nimi

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Kohteen sijainti

Espoo

Alue

Pääkaupunkiseutu

Insvestointikohde

Muu investointikohde

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Blominmäen jätevedenpuhdistamo korvaa vuonna 1963 käyttöönotetun Suomenojan puhdistamon, jonka käyttökapasiteetti ja puhdistuskyky eivät enää riitä kattamaan kasvavan asukasmäärän ja tehokkaamman puhdistuksen tarpeita ja odotuksia.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Vahvan oman osaamisen hyödyntäminen.

Hankkeen koko

500,0 M Eur

Rahoitusmalli

Vihreä rahoitus

Rahoitusmallin valintaperusteet

Blominmäen hanke on merkittävimpiä ympäristönsuojeluinvestointeja Suomessa, joten oli luonnollista käyttää vihreää rahoitusta.

Vihreän rahoituksen myöntämisen kriteerit

HSY:n mittava vedenpuhdistamohanke on kunnianhimoinen ja modernia teknologiaa hyödyntävä. Ympäristövaikutukset on huomioitu hankkeen suunnittelun kaikissa vaiheissa. Puhdistuslaitos on lähes energiaomavarainen ja sen mittava puhdistuskapasiteetti lisää hankkeen vaikuttavuutta.

Toteutunut hanke

Blominmäessä puhdistetaan alkuvaiheessa noin 400 000 pääkaupunkiseudun asukkaan jätevedet Espoosta, Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta sekä Länsi-Vantaalta. Tarvittaessa puhdistamon maanalaisia tiloja voidaan laajentaa jopa yli miljoonan asukkaan jätevesille. Vuoteen 2040 mennessä uuden puhdistamon läpi arvioidaan virtaavan päivittäin 150 000 kuutiometriä jätevettä.

Blominmäen puhdistamo on rakennettu syvälle peruskallioon. Sen pinta-ala kallion sisällä on noin 10 hehtaaria. Ratkaisu on järkevä sekä ympäristön että puhdistamon toiminnan kannalta. Altaat ja laitteet ovat suojassa, joten lämpötila pysyy tasaisena ja työskentely- sekä huolto-olosuhteet vakaina Suomen vaihtelevissa sääoloissa. Luolaston yläpuolinen alue säilyy lähes ennallaan, ja sitä voidaan käyttää normaalisti esimerkiksi virkistysalueena. Laitoksen poistoilma johdetaan piipun kautta niin korkealle ilmaan, etteivät hajut pääse haittaamaan alueen asukkaita.

Puhdistamo on Euroopan ja maailmankin mittakaavassa poikkeuksellisen tehokas. Se poistaa jätevedestä yli 96 prosenttia sen sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä. Tulevaisuudessakin, kun asukasmäärä ja puhdistettavan jäteveden määrä kasvavat, sekä asukaskohtainen että Itämeren kokonaiskuormitus vähenevät nykyisestä.

Puhdistamon prosessiratkaisut ovat varmatoimiset ja jälkikäsittely Suomen monimuotoisin ja tehokkain. Jäteveden puhdistus kuluttaa paljon energiaa, mutta jätevettä voidaan käyttää tehokkaasti energiantuotantoon. Puhdistamon mädättämöissä jätevesilietteestä syntyy biokaasua, jota poltetaan kaasumoottoreissa. Ne tuottavat merkittävän osan puhdistamon sähkön ja lämmön tarpeesta. Puhdistamo on lämmön suhteen omavarainen ja tuottaa 70 prosenttia tarvitsemastaan sähköstä.

Hankkeen hyödyt ja opit

Luonnon näkökulmasta jätevedenpuhdistamolla on yksi tehtävä ylitse muiden: Itämeren rannikkovesien ja Suomenlahden luonnon suojeleminen. Blominmäen puhdistustavoitteet ovat selvästi tiukemmat kuin EU:n vaatimukset ja HELCOMin (Helsinki Commission) suositukset. Puhdistamo tuottaa lisäarvoa yhteiskunnalle vähintään vuosikymmeniä eteenpäin. Blominmäki hyödyntää korkealaatuista, modernia sekä testattua teknologiaa. Hankkeen aikana tehtiin monia rakentamisen ympäristövaikutuksiin ja prosessiin liittyviä innovaatiota.

Pitkään ja laajaan puhdistamoprojektiin on osallistunut useita eri yhteistyötahoja, suunnittelijoita, rakentajia ja muita kumppaneita. Laaja verkosto edellyttää toimivaa keskinäistä koordinaatiota hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Suunnittelua toteutettiin yhteisen 3D-mallin pohjalta, jossa on hyödynnetty avointa standardisoitua IFC-formaattia. Mallia hyödynsivät myös urakoitsijat ja puhdistamon käyttäjät. Tästä kokonaisuudesta hanke sai vuonna 2020 BIM Awards -palkinnon.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

11/2022