Kaikki ratkaisut
Investointi: 2,7 milj. € | Leasing

Ilomantsin keskuskeittiö, Ilomantsi

Muu investointikohde

Uudiskohde

Kuvassa on keskuskeittiön rakennus iltavalaistuksessa.

Keskuskeittiön ansiosta Ilomantsin ruokapalvelu tehostui moninkertaisesti. Nyt keittiössä valmistuu päivittäin jopa yli tuhat annosta kouluille, varhaiskasvatukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kohteisiin.

Asiakkaan nimi

Ilomantsin kunta

Kohteen sijainti

Ilomantsi

Alue

Itä-Suomi

Insvestointikohde

Muu investointikohde

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Ilomantsin ala-astetta ja lukiota palveleva keittiörakennus purettiin neljä vuotta sitten sisäilmaongelmien vuoksi. Sen seurauksena ruokapalvelun työntekijöitä sijoitettiin useisiin eri kohteisiin, mikä aiheutti kunnan ruokahuollolle haasteita. Hajallaan toimiva ruokahuolto ei ollut pitkällä tähtäimellä kannattava ratkaisu. Keskuskeittiö tarjoaisi ruokapalvelun työntekijöille toimivat työskentelytilat ja tilapäistiloissa ruokailleille oppilaille pysyvän ruokailusalin.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Laitoskeittiöympäristö asetti toteutukselle tietynlaisia vaatimuksia, ja rakentajalle kertyi pitkä lista saneluehtoja muun muassa veden ja lämmön suhteen, jotka oli otettava huomioon heti suunnitteluvaiheessa. Vakiovaatimusten osalta pystyttiin ottamaan mallia eri puolella Suomea sijaitsevista keskuskeittiöistä. Urakka toteutettiin yhteistyössä rakennustoimisto Eero Reijonen Oy:n kanssa, joka vastasi laadukkaasti projektin etenemisestä alusta loppuun.

Hankkeen koko

2,7 M Eur

Rahoitusmalli

Leasing

Rahoitusmallin valintaperusteet

Hanketta lähdettiin valmistelemaan hyvissä ajoin ennen tietoa Kuntarahoituksen rahoitusmallista. Projekti käynnistettiin kunnan omana hankkeena, ja ulkopuolinen rakennuttaminen ja valvonta kilpailutettiin. Kunnan investointitasoa tarkasteltaessa oli hyvin nopeasti selvää, että Kuntarahoituksen leasing-rahoitus tulisi olemaan Ilomantsin kunnalle kannattavin vaihtoehto. Koska monen miljoonan investointi vaatii paljon pääomaa, Kuntarahoituksen rahoitusmalli toi helpotusta kunnan taloudelliseen tilanteeseen.

Toteutunut hanke

Keskuskeittiö valmistui suunnitelmien mukaan ajallaan, budjetissa pysyen. Suunnitteluvaiheessa tahtotilana oli osallistaa tulevia käyttäjiä aktiivisesti, minkä vuoksi ruokapalvelupuolen esihenkilöt olivat tiiviisti suunnittelutyössä mukana aina projektin alusta lähtien. Tehokkaan osallistamisen ansiosta tiloista saatiin kaikkia käyttäjiä hyödyttävä ratkaisu.

Keskuskeittiö on otettu hyvin vastaan ja etenkin tilojen monikäyttöisyyttä on arvostettu. Ruokasali on suunniteltu ja toteutettu monikäyttöisyys edellä, mahdollistaen salin käytön ruokailun lisäksi myös kokoustilana. Tilojen käyttöaste kasvaa, kun ruokailutilaa voidaan vuokrata myös ulkopuolisille toimijoille erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Lopputuloksena syntyi onnistunut ratkaisu, joka palvelee laajasti kunnan asukkaita. Tänä päivänä kunnan ruokapalvelulla on hyvät ja viihtyisät sekä ennen kaikkea turvalliset toimitilat ruoan valmistukselle ja jakelulle. Yhteisissä tiloissa valmistetaan ruokaa kunnalle, kouluihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kohteisiin. Sekä ruokailu paikan päällä että jakelu toimii nyt moitteettomasti, ja keskuskeittiön ansiosta ruokapalvelun toiminta on tehostunut huomattavasti.

Hankkeen hyödyt ja opit

Saumaton yhteistyö eri tahojen kanssa aina hankesuunnittelusta viimeisiin viilauksiin saakka tarjosi avaimet onnistuneeseen lopputulokseen. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi ruokapalvelun esihenkilöt kävivät suunnittelupalaverien sisällöt tarkasti läpi henkilökuntansa kanssa kartoittaen muutostarpeita ja -toiveita. Näin käyttäjiä kuultiin aktiivisesti projektin edetessä.

Hankkeen valttikortteina toimivat myös vierailut lähialueiden keskuskeittiöissä. Tutustumiskäynnit avarsivat niin käyttäjien kuin rakennusinsinöörienkin silmiä, ja antoivat ratkaisevia neuvoja suunnitteluun. Ketterä yhteistyö sekä aktiivinen dialogi urakoitsijan, rakennuttajatoimiston sekä arkkitehdin välillä johti kaikkia osapuolia miellyttävään lopputulokseen.

Projekti osoitti, että suunnitteluun on syytä satsata. Vaikka hanke suunniteltiin huolellisesti, muutamalla lisäpalaverilla olisi voitu viilata viimeisiäkin yksityiskohtia eteenpäin. Mitä enemmän suunnittelutyötä tehdään, sitä enemmän ahaa-elämyksiä voidaan kokea. Ne puolestaan johtavat entistä onnistuneempaan lopputulokseen.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

05/2020