Kaikki ratkaisut
| Leasing

Lempäälä-talo, Lempäälä

Muu investointikohde

Uudiskohde

Kuvassa on lempäälä-talon puuverj´hoiltu julkisivu.

Lempäälä-talo on kunnan keskustan uudistamisen veturi. Keskus yhdistää kunnan aiemmin hajallaan sijainneet palvelut yhden katon alle rautatieaseman läheisyyteen. Talo tarjoaa myös muita palveluita niin kuntalaisille kuin yrityksille.

Asiakkaan nimi

Lempäälän kunta

Kohteen sijainti

Lempäälä

Alue

Länsi-Suomi

Insvestointikohde

Muu investointikohde

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Lähtötilanteessa Lempäälän kunnan palvelut ovat olleet hajallaan eli sijainneet fyysisesti monessa eri paikassa ja lisäksi iso osa rakennuksista on jo käyttöikänsä päässä. Lempäälä-talo toimii veturina koko kuntakeskuksen elävöittämisessä. Lempäälän uudessa visiossa Lempäälä-talo yhdistää rautatieaseman ja keskustan tiiviiksi ja viihtyisäksi kokonaisuudeksi. Samalla keskusta huokuu uudenlaista elämää ja se rakentaa uutta identiteettiä. Keskustan alueen uudistamisessa koko keskusta puretaan ja rakennetaan uudestaan yksittäisiä suojeltuja rakennuksia lukuun ottamatta. Tämä kaikki vahvistaa Lempäälän asemaa Suomen kasvukäytävällä.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Lempäälä-talo haluttiin aiempien hyvien kokemusten ansiosta toteuttaa niin sanotulla kevennetyllä allianssimallilla. Malliin sovellettiin osia allianssimallista ja esimerkiksi Senaatti-kiinteistöjen kärkihankealliansista. Perinteiseen allianssimalliin verrattuna esimerkiksi ideointi- ja kokouskäytäntöjä sekä sopimuksiin liittyviä asioita kevennettiin.

Rahoitusmalli

Leasing

Toteutunut hanke

Lempäälä-talo on yhteensä 20 000 neliömetrin kokoinen keskus, johon sijoittuu kunnan toimintoja, kuten pääkirjasto ja palvelukäytävä kuntalaisille, yrityksiä, ravintoloita, autopesula sekä ideakeskus yrityksille. Lempäälä-talo sijoittuu aivan rautatieaseman viereen ja on koko uudistuvan Lempäälän eli Nova-Lempäälän ensimmäinen osa. Lempäälä-talosta on tulossa lähes nollaenergiatalo, josta tulee uuden esteettömän keskustan veturi.

Lempäälä-talon 33,5 miljoonan euron rahoitus toteutettiin monen eri ratkaisun yhdistelmänä. Kuntarahoituksen lisäksi Lempäälä-talon päärahoittajia ovat parkkiyhtiö ja Lempäälän kunta. Lisäksi hankkeen eri osilla on muita rahoituksia. Monen rahoituksen malli johtuu myönnetyistä valtionavustuksista.

Hankkeen hyödyt ja opit

Hanke valmistuu aikataulussa ja kustannusraamissa. Kilpailutus tehtiin huolella ja siinä painotettiin hinnan lisäksi yhteistyön onnistumista. Kilpailutuksessa oli laaja otanta, jossa koko rakentajajoukko osallistui monipäiväisiin testeihin ja ratkoi erilaisia kiperiä tehtäviä. Sitä kautta saatiin aivan uusia näkökulmia ja nähtiin jo ennalta, miten joukkueet toimivat keskenään. Hankettaa käytännössä suunniteltiin ja rakennettiin lomittain. Suunnittelutyön tukena käytettiin Helsingin yliopiston kehittämään Monioptimointi-mopo -työkalua, joka pystyy laskemaan valtavia datamassoja.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

01/2021