Kaikki ratkaisut
Investointi: 3,0 milj. € | Yhteiskunnallinen rahoitus

Mainiokoti Lukkari, MVH-Asunnot Oy

Erityisryhmäkohde

Uudiskohde

Kuvassa näkyy yksityiskohta keltaisesta puurakennuksesta.

Mainiokoti Lukkari tarjoaa ikäihmisille kodikkaan ja turvallisen asuinympäristön, jossa juttuseura on aina lähellä. ARA-rahoitteisessa hankkeessa Lapinjärven keskustassa sijaitsevaa kohdetta laajennettiin 21 asunnon uudisrakennuksella.

Asiakkaan nimi

MVH-Asunnot Oy

Kohteen sijainti

Lapinjärvi

Alue

Etelä-Suomi

Insvestointikohde

Erityisryhmäkohde

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Lapinjärvellä on selkeä tarve lisätä ikäihmisten asuntoja: Rakennuskanta on vanhaa, ja esimerkiksi sisäilmaongelmat valitettavan yleisiä. Pieni kunta panostaa yhteisöllisyyteen. Kaikille halutaan tarjota mahdollisuus omannäköiseen, kodikkaaseen ja turvalliseen asumiseen kunnan keskustassa, palvelujen äärellä.

Mainiokoti Lukkari on MVH-Asunnot Oy:n rakennuttama ikäihmisten asuintalo, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa kodinomaisessa ympäristössä Lapinjärven keskustassa. Kuntarahoituksen rahoittamassa hankkeessa Mainiokoti Lukkaria laajennettiin uudisrakennuksella, joka korvaa kunnan omistaman sisäilmaongelmista kärsivän vanhainkodin. Laajennuksen yhteydessä rakennettiin myös liikuntatila ja kotipalvelun tiloja kuntalaisten tarpeisiin.

Vuonna 2009 perustettu MVH-konserni rakennuttaa, ylläpitää ja vuokraa ikäihmisten, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asuntoja sekä sosiaali- ja terveyspalvelutiloja.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Hanke toteutettiin kokonaisurakkana, jossa pääkumppanina oli haminalainen Oy Rakennuspartio. Yhdistelmä uudis-, muutos- ja laajennusrakentamista asetti suunnittelulle tiukat raamit. Kokonaisvastuu-urakan sijaan MVH-Asunnot halusi vastata suunnittelusta itse.

Hankkeen koko

3,0 M Eur

Rahoitusmalli

Yhteiskunnallinen rahoitus

Rahoitusmallin valintaperusteet

Hankkeen rahoituksessa käytettiin eri lähteitä, koska kokonaisuus sisältää myös toimintoja, jotka kuuluvat kunnan järjestämisvastuun piiriin.

Yhteiskunnallisen rahoituksen myöntämisen kriteerit

Kuntarahoitus myönsi hankkeelle yhteiskunnallista rahoitusta, koska se edistää asukkaiden yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Jaettu arki ehkäisee yksinäisyyttä ja vähentää syrjäytymisen riskiä. Sijainti Lapinjärven keskustassa tuo Mainiokoti Lukkarin asukkaat kattavien palvelujen ja liikenneyhteyksien äärelle, osaksi muuta asuinyhteisöä.

Toteutunut hanke

Mainiokoti Lukkarin laajennus sekä palvelutalon vanhan osan saneeraus mahdollistaa kokonaisuutena 30 asukkaan tehostetun, ympärivuorokautisen hoiva-asumisen. Asukkaat tulevat pääosin Lapinjärveltä purettavasta Mäntykodista. Uuden yksikön suunnittelussa on painotettu monikäyttöisyyttä: tarpeiden muuttuessa nykyaikaiset puitteet soveltuvat moneen. Kohde lämpiää Lapinjärven kaukolämmön biopolttoaineella, jota yhtiö tuottaa metsähakkeesta.

Mainiokoti Lukkarissa yhteisöllisyys on osa arkea. Asukkaat tapaavat toisiaan ruokahetkillä ja vapaa-ajan toiminnoissa, ja myös yhteistä päivätoimintaa järjestetään. Jaetut sisä- ja ulkotilat muodostavat asukkaille luontevia kohtaamispaikkoja. Lopputuloksena on kodikas ja turvallinen asuinympäristö, jossa ystävät ja juttuseura ovat aina lähellä.

Hankkeen hyödyt ja opit

Laajennusrakentamisen aikana hoivakodin toiminta jatkui tauotta rakennuksen vanhassa osassa. Rakentamisen vaiheistus ja suunnittelu oli sovitettava saumattomasti yhteen, mikä vaati päivittäistä yhteydenpitoa rakentajan ja hoivakodin välillä. Töiden ajoitus kevään 2020 koronasulun yhteyteen asetti hankkeelle tiukat terveysturvallisuusvaatimukset, joista rakennuttaja suoriutui esimerkillisesti.

Hoivatoiminnasta vastaava Lapinjärven kunnan ja Mehiläisen yhteisyritys oli vahvasti mukana hankkeen suunnittelussa. Uudisrakennus toteutettiin tilaajan toiveisiin, asukasviihtyvyyden ehdoilla. Uusitut keittiö-, liikunta- ja sosiaalitilat palvelevat myös aluetta laajemmin, ja niistä hyötyvät esimerkiksi viereisten Lapinjärvi-senioritalojen asukkaat.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

1/2021

Huoneistojen lukumäärä

21

ARA-rahoitus

Kyllä