Kaikki ratkaisut
Investointi: 6,0 milj. € | Yhteiskunnallinen rahoitus

Palvelukeskus Metsola, Kuurojen Palvelusäätiö

Erityisryhmäkohde

Uudiskohde

Ilmakuva punakattoisesta palvelukeskuksesta.
Kuva: Sami Lamberg

Palvelukeskus Metsola Jyväskylässä tarjoaa kuuroille, kuurosokeille ja viittomakieltä käyttäville mahdollisuuden sujuvaan arkeen ja itsenäiseen elämään. Katso video keskuksen arjesta:

Asiakkaan nimi

Kuurojen Palvelusäätiö sr

Kohteen sijainti

Jyväskylä

Alue

Keski-Suomi

Insvestointikohde

Erityisryhmäkohde

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Kuurojen Palvelusäätiö tukee kuurosokeiden ja viittomakieltä käyttävien itsenäistä elämää. Säätiöllä on seitsemän palvelukeskusta eri puolilla Suomea, joissa se tarjoaa palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asuntoja viittomakieltä käyttäville. Jyväskylässä toimintaa on ollut 90-luvulta lähtien, mutta aika oli ajanut vanhan palvelukeskuksen ohi. Asunnot oli sijoiteltu kauas toisistaan, ja palvelukeskuksen toiminta sitoi paljon henkilöstöä. Henkilökunnan tilat olivat puutteelliset, eikä rakennus vastannut nykyaikaisia esteettömyysvaatimuksia. Säätiö selvitti mahdollisuutta tilojen peruskorjaukseen, mutta uudisrakentaminen osoittautui edullisemmaksi.

Toteutustapa

Oma toteutus

Hankkeen koko

6,0 M Eur

Rahoitusmalli

Yhteiskunnallinen rahoitus

Rahoitusmallin valintaperusteet

Erityisryhmäkohteissa rahoitusvaihtoehdot ovat rajalliset. Palvelukeskus Metsolalle myönnettiin ARAn korkotukilaina, joka rahoitettiin Kuntarahoituksen yhteiskunnallisesta rahoituksesta. Tavallista lainaa edullisempi yhteiskunnallinen rahoitus on suunnattu hankkeisiin, jotka edistävät yhdenvertaisuutta, yhteisöllistä hyvinvointia tai alueen elinvoimaa – arvoja, jotka ovat myös Kuurojen Palvelusäätiön toiminnan ytimessä.

Yhteiskunnallisen rahoituksen myöntämisen kriteerit

Yhteiskunnallisen rahoituksen arviointiryhmä kiinnitti huomiota kohteen vaikutuksiin eriarvoisuuden vähentämisessä. Erityisen merkittävänä ryhmä piti kohteen yhteyttä hyvään koulutukseen ottaen huomioon palvelukeskuksen sijainnin vammaisille suunnatun oppilaitoksen läheisyydessä. Palvelukeskus Metsola edistää erityisryhmän opiskelua tarjoamalla sopivan asuinpaikan sekä mahdollisuuden juurtua paikkakunnalle opiskelujen aikana ja niiden jälkeen. Kohteessa yhdistyvät yhteisöllisyys, koulutus ja terveys, ja viittomakieli toimii asukkaiden yhdistävänä tekijänä.

Toteutunut hanke

Palvelukeskus Metsola on yksikerroksinen, vaaleapintainen ja harjakattoinen rakennus, joka kattaa 10 palveluasumisen ja 15 tehostetun palveluasumisen asuntoa. Tehostetun palveluasumisen asunnot sijaitsevat omassa, kolmiapilan muotoisessa päädyssään, kolmessa viiden asunnon ryhmässä. Tehostetun palveluasumisen asuntoja voidaan joustavasti yhdistää tai erottaa väliseinillä. Kymmenen palveluasumisen asuntoa sijaitsevat rakennuksen toisessa päädyssä. Asumistilojen väliin jää yhteinen kokoontumis- ja keittiötila sekä henkilökunnan sosiaali- ja toimistotilat.

Palvelukeskuksen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota sujuvaan liikkumiseen ja esteettömyyteen. Palveluasunnoista on pääsy sekä ulos että yhteisiin tiloihin, ja jokaisella palveluasunnolla on oma pihansa. Sisätilojen yleisilme on vaalea. Eri värien ja niiden kontrastien harkittu käyttö auttaa näkövammaisia hahmottamaan tilaa ja sen osia. Pehmeät lattiamateriaalit vaimentavat kaikua, mikä on tärkeää, jos kuulo on vielä osin jäljellä.

Hankkeen hyödyt ja opit

Palvelukeskus Metsola vastaa Kuurojen Palvelusäätiön tarpeisiin erinomaisesti. Uudet tilat koetaan viihtyisinä, toimivina ja kauniina. Erityiskiitosta saavat palveluasuntojen pienet pihat.

Uudesta palvelukeskuksesta hyötyvät paitsi sen asukkaat, myös ympäröivä yhteisö. Jyväskylän seudulla on vahva viittomakielisten yhteisö, jolle Palvelukeskus Metsola toimii tärkeänä kohtaamispaikkana. Ennen koronaa vanhassa keskuksessa oli tapana järjestää avoimia ovia, myyjäisiä, kirpputoreja ja muita viittomakielisiä tapahtumia, ja käytäntöä on määrä jatkaa uusissa tiloissa.

Vahva viittomakielisten yhteisö vetää puoleensa myös viittomakielisiä nuoria, joista moni haluaa muuttaa Jyväskylän seudulle asumaan. Heille palvelukeskus toimii ponnahduslautana itsenäiseen elämään: turvallisena paikkana, jossa voi opetella asumaan omillaan ennen muuttoa tuetun asumisen piiriin ja lopulta omaan asuntoon. Kuurojen Palvelusäätiön palvelukeskuksissa on asukkaita 18 ikävuodesta lähes sataan.

Palvelukeskus Metsolan toiminta on tärkeää myös viittomakielisten läheisille, joista moni on aiemmin vastannut läheisensä hyvinvoinnista esimerkiksi omaishoitajan roolissa. Palvelukeskuksessa viittomakielisten läheiset voivat olla varmoja siitä, että heille tärkeä ihminen pärjää ja saa tarvitsemaansa tukea omalla äidinkielellään.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

06/2022

Asuninneliöt

934

Huoneistojen lukumäärä

25

ARA-rahoitus

Kyllä

Euroa per asuinneliö

6413 €