Kaikki ratkaisut
Investointi: 6,2 milj. € | Leasing

Pikku-Vieterin päiväkoti, Iitin kunta

Päiväkoti

Uudiskohde

Ilmakuvassa näkyy päiväkodin värikäs rakennus puiden ympäröimänä.

Iitin kunnalta puuttuivat päiväkotikäyttöön suunnitellut tilat. Pikku-Vieterin myötä kuntaan saatiin tilava, moderni ja käytännönläheinen päiväkoti.

Asiakkaan nimi

Iitin kunta

Kohteen sijainti

Iitti

Alue

Etelä-Suomi

Insvestointikohde

Päiväkoti

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Iitin kunta alkoi suunnitella vuonna 2016 vanhan Metsämyyrän päiväkodin peruskorjausta ja laajennusta. Selvityksen aikana todettiin, että vanhan päiväkodin peruskorjausprosentti nousisi korkeaksi ja kokonaisuutena olisi kannattavampaa rakentaa kokonaan uusi yksikkö. Peruskorjaussuunnitelmasta siirryttiin Pikku-Vieterin uudiskohteen suunnitteluun vuonna 2018.

Tavoitteena oli nykyaikainen, käytännönläheinen päiväkotirakennus, jonka lopullinen toteutus olisi avara, valoisa ja tilava. Tavoitteena oli myös äänenhallinnan kannalta toimiva tila ilman kaikuvaa akustiikkaa sekä hyvät piha-alueet helppoine yhteyksineen ja sisäänkäynteineen. Rakentaminen käynnistyi kesällä 2019 ja päiväkoti valmistui syksyllä 2020.

Toteutustapa

Oma toteutus

Hankkeen koko

6,2 M Eur

Rahoitusmalli

Leasing

Rahoitusmallin valintaperusteet

Alun perin hankkeen rahoitus oli suunnitelmissa toteuttaa pitkäaikaisella lainalla. Kiinteistöleasing valikoitui ratkaisuksi, koska kustannusta haluttiin jaksottaa pidemmälle ajalle ja leasingrahoitus oli tätä tarkoitusta varten hinnaltaan kilpailukykyisempi ratkaisu.

Kiinteistöleasing oli Iitin kunnalle uusi rahoitusmalli. Kuntarahoitus koettiin sopivaksi rahoituskumppaniksi, koska se oli harvoja kiinteistöleasingrahoitusta tämäntyyppisiin hankkeisiin tarjoavia tahoja sekä Iitin pitkäaikainen yhteistyökumppani myös muissa hankkeissa.

Toteutunut hanke

Pikku-Vieteri on saanut ensimmäisten käyttövuosiensa aikana hyvän vastaanoton. Uuden päiväkodin myötä varhaiskasvatuksen opettajat saivat erilliset työtilat suunnittelua varten. Entisistä päiväkotitiloista puuttunut liikuntasali on rakennettu Pikku-Vieteriin ja se on yhdistettävissä ruokailutilan kanssa. Uutta on myös linjastoruokailu: vain pienimmät lapset eli alle 3-vuotiaat ruokailevat ryhmässä, muut lapset taas yhteisessä ruokasalissa.

Tilojen monikäyttöisyydestä on ollut hyötyä myös päiväkotitoiminnan ulkopuolella: kuluvana syksynä on päästy käynnistämään liikuntatiloissa iltaisin järjestettäviä aikuisten jumppatunteja. Lisäksi rakennuksesta löytyy tiloja mahdolliseen terapiakäyttöön jatkossa.

Päiväkotihankkeen koko ja varhaiskasvatuspaikkojen korkea määrä pienehkölle kunnalle herätti suunnitteluvaiheessa keskustelua. Lopulta kuitenkin todettiin, että iso keskitetty päiväkoti, jossa on modernit ja käytännönläheiset tilat, puoltaa paikkaansa: kunnan alueella oli ennestään viisi päivähoitoyksikköä, joiden ruokahuollon ja henkilöstön järjestämisessä oli jo aiemmin haasteita. Myös perheiltä oli saatu palautetta liittyen päivähoitoyksiköiden hajanaisuuteen ja siihen, ettei monia kiinteistöistä ollut alun perin tarkoitettu päiväkotikäyttöön.

Hankkeen hyödyt ja opit

Hanke onnistui Iitin kunnan johdon näkökulmasta hyvin ja alkuperäiset tavoitteet toimivasta, modernista rakennuksesta saavutettiin. Olosuhteet rakennusvaiheen talvena olivat tavanomaista haastavammat, mikä aiheutti joitain rakentamisen aikaisia kosteusvaurioita, jotka jouduttiin korjaamaan. Jos hanke tehtäisiin nyt, kunta todennäköisesti edellyttäisi laajempaa sääsuojausta ja rakentamisteltan käyttöä.

Päiväkodin valmistumisen jälkeen on myös havaittu, että kohteen hoitopaikkamäärää olisi voinut kasvattaa entisestään. Vaikka kunnan syntyvyys ja muuttoliike eivät ole kasvaneet, monet perheet tuovat lapsensa entistä varhaisemmassa vaiheessa päivähoitoon, joten entistä suuremmille tiloille on tarvetta.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

7/2020

Oppilasmäärä

210

Euroa per bruttoneliö

2681 €