Kaikki ratkaisut
Investointi: 27,0 milj. € | Leasing

Pudasjärven Hyvän olon keskus Pirtti

Muu investointikohde

Uudiskohde

Kuvassa näkyy hirsisen Pirtin sisäpiha auringonpaisteessa.

Pudasjärvi halusi tehostaa ja keskittää palveluitaan. Hyvän olon keskus Pirtti kokoaa yhteen suuren osan kaupungin sosiaali-, terveys- ja kulttuuripalveluista ja jatkaa alueen vahvoja hirsirakentamisen perinteitä.

Asiakkaan nimi

Pudasjärven kaupunki

Kohteen sijainti

Pudasjärvi

Alue

Pohjois-Suomi

Insvestointikohde

Muu investointikohde

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Pudasjärvi teki vuonna 2018 hankeselvityksen kaupungin palvelutarpeista. Osassa kaupungin tiloja oli sisäilmahaasteita, joihin oli tarve löytää ratkaisu, osa tiloista oli muista syistä käyttöikänsä päässä. Tilanteeseen vaikutti myös hyvinvointialueuudistus: palvelutarjontaa haluttiin tehostaa keskittämällä.

Kaupunki oli jo aiemmin käynyt keskusteluja monitoimitalon mahdollisuudesta. Kurealan koulu oli lakkautettu uuden Hirsikampuksen valmistuttua vuonna 2016 ja se purettiin 2018: koulun vanha tontti vapautui Pirtin rakennusta varten.

Toteutustapa

Elinkaarimalli

Toteutustavan valintaperusteet

Hyvän olon keskus Pirtin ylläpidosta vastaa 20 vuoden elinkaarisopimuksella rakennusliike YIT. Kaupunki on ostanut jo noin 15 vuotta kiinteistöpalveluja ulkoisena toteutuksena ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Pudasjärven tavoitteena on hyvin ylläpidetty kiinteistö, joka vastaa ylläpitovaiheen lopussa lähes uutta: elinkaarimalli nähtiin parhaana toteutustapana tämän tavoitteen toteutumiseen.

Hankkeen koko

27,0 M Eur

Rahoitusmalli

Leasing

Rahoitusmallin valintaperusteet

Pudasjärvi oli rahoittanut myös vuonna 2016 valmistuneen Hirsikampuksen leasing-mallilla. Kokemukset Hirsikampus-hankkeesta olivat positiivisia, mikä kannusti leasing-rahoitukseen myös Pirtin kohdalla. Kiinteistöleasingin arvioitiin tarjoavan kaupungille myös riittävän joustavan mahdollisuuden hioa toteutuksen yksityiskohtia rakennusvaiheessa.

Toteutunut hanke

Hyvän olon keskus Pirtti kokoaa yhteen runsaasti terveydenhuollon, sivistystoimen sekä muita kaupungin palveluita. Tiloissa toimivat mm. terveyskeskus, hammaslääkäri, perhekeskus, mielenterveyspalvelut, työllisyyspalvelut, nuorisotilat, kirjasto, kulttuuripalvelut sekä kansalaisopiston toimisto. Rakennuksessa työskentelee 150 Pudasjärven kaupungin ja Oulunkaaren kuntayhtymän eri alojen työntekijää, jotka aiemmin toimivat kymmenessä eri sijainnissa.

Pirtti on hybridirakennus, jossa on käytetty rakennusmateriaalina runsaasti paikallista hirttä. Puurakentamisen etuina pidettiin mm. viihtyisyyttä sekä sisäilmaongelmien pienempää todennäköisyyttä. Pirtissä on myös runsaasti taidetta: noin yksi prosentti hankkeen arvosta käytettiin uusien taideteosten hankintaan, minkä lisäksi sinne on sijoitettu teoksia aiemmista kokoelmista.

Hankkeen hyödyt ja opit

Pudasjärven kaupungin johto koki hankkeen toteutuksessa käytetyn neuvottelumallin sekä rahoitukseen valitun leasingin toimivina ratkaisuina. Nämä tarjosivat riittävää joustoa Pirtin suunnitelmien päivittämiseen rakennusvaiheessa sekä luottoa kohteen pitkäjänteiseen ylläpitoon.

Kohteen koko ja suuri käyttäjämäärä tekivät hankkeen huolellisesta valmistelusta keskeistä. Pirtissä työskentelee 150 työntekijää, joille kaikille tilojen toimivuus ja eri palveluiden yhteistyö on olennaista sujuvan työympäristön aikaansaamiseksi: tästä johtuen henkilökunnan tarpeiden kartoittaminen ja kuuntelu jo ennakkoon on ensiarvoisen tärkeää. Henkilöstön kokemukset viihtyisistä ja terveellisistä tiloista ovat olleet hyviä.

Puu- ja hirsirakentaminen on koettu Pudasjärvellä hyväksi toteutustavaksi, jota harkitaan suurella todennäköisyydellä myös jatkossa julkisiin rakennushankkeisiin. Kaupungin hirsirakennuskohteet (mm. Hirsikampus) ovat keränneet paljon vierailijoita muista kunnista ja kaupungeista – koronapandemia on toistaiseksi viivästyttänyt mahdollisuutta esitellä Pirttiä ja siitä saatuja oppeja laajemmin muille toimijoille.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

10/2021