Kaikki ratkaisut
Investointi: 7,8 milj. € | Leasing

Raaseporin kaupungintalo

Muu investointikohde

Peruskorjaus

Kuvassa on vanha, arvokas kivitalo, joka on vaaleanpunainen ja jossa on runsaasi ikkunoita.

Raaseporin kaupungintalo muutti Tammiharjun vanhaan sairaalaan, joka remontoitiin perinpohjaisesti vuosina 2017–2018. Mittavassa peruskorjauksessa 1930-luvulta peräisin oleva sairaalarakennus sai uuden elämän entistä kunnioittaen.

Asiakkaan nimi

Raaseporin kaupunki

Kohteen sijainti

Raasepori

Alue

Etelä-Suomi

Insvestointikohde

Muu investointikohde

Investointityyppi

Peruskorjaus

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Raaseporin hallinto toimi vielä 2010-luvun alussa hajasijoitettuna: kaupungintalo sijaitsi vuokratiloissa Tammiharjussa ja teknisen toimen hallinto puolestaan Karjaalla. Vuosikymmenen alku oli taloudellisesti tiukkaa aikaa, ja kaupungissa alettiin pohtia kiinteistöstrategisia linjauksia. Tavoitteeksi tuli keskittää kaupungin toimintoja omiin rakennuksiin kalliiden vuokratilojen sijaan, ja säästää näin myös kustannuksissa. Raaseporin kaupungilla on merkittävä kiinteistökanta, joka käsittää kaikkiaan noin 200 rakennusta, joten mahdollisuuksia oli paljon.

Vuonna 2016 hyväksytyn kiinteistöstrategian mukaisesti alkoi selvitystyö siitä, mihin kaupungintalo siirretään. Olemassa olevasta kiinteistökannasta potentiaaliseksi vaihtoehdoksi nousi nopeasti Tammiharjun entinen sairaalarakennus, joka oli siirtynyt vuonna 2012 kaupungin omistukseen. Poliittisissa keskusteluissa painoi huoli 1910-luvulta peräisin olevan, kulttuurihistoriallisesti merkittävän ja tyhjillään seisovan rakennuskokonaisuuden rapistumisesta, minkä pohjalta päätös päärakennuksen peruskorjauksesta uudeksi kaupungintaloksi lopulta tehtiin.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Päätös lähteä peruskorjaamaan vanhaa rakennusta toimivaksi kaupungintaloksi ei ollut helppo, ja ennen päätöstä pöydällä vilisi pitkään muitakin vaihtoehtoja aina erilaisista kiinteistövaihtoehdoista uudisrakentamiseen. Peruskorjaukseen päädyttiin, koska kaupungin omistuksessa oleva Tammiharjun vanha sairaala-alue kaipasi kunnostusta ja ylläpitoa ja kaupungintalo kuntahallinnon keskuksena puolestaan toimivaa ja arvoistaan toimitilaa. Vertailussa uudisrakentamiseen tarkastelussa olivat kustannukset ja toiminnallisuus, mutta suurta eroa peruskorjauksen ja uudisrakentamisen välillä ei näissä painotuksissa löytynyt. Lopullinen päätös tehtiin kokonaiskuvan ja -hyötyjen perusteella vanhan sairaalan peruskorjauksen hyväksi. <br /> <br /> Hanke toteutettiin omana toteutuksena, sillä se olisi ollut elinkaari- ja allianssimalleilla liian pieni toteutettavaksi. Raasepori toimi hankkeessa rakennuttajana, ja sitä konsultoi projektissa rakennuttajakonsultti. Kaupunki on tottunut johtamaan rakennus- ja peruskorjaushankkeita itse, minkä vuoksi myös Tammisaaren sairaalan peruskorjausprojekti haluttiin pitää omissa käsissä. Hanke toteutettiin jaettuna urakkana, johon kilpailutettiin rakennusurakka ja talotekninen puoli erikseen. Itse toteutettuna kaupunki pystyi huomioimaan paremmin myös paikalliset toimijat.

Hankkeen koko

7,8 M Eur

Rahoitusmalli

Leasing

Rahoitusmallin valintaperusteet

Raaseporin kaupungintalo -hankkeen rahoituksessa päädyttiin kiinteistöleasing-ratkaisuun, koska suuren taselainan ottaminen olisi rasittanut liikaa kaupungin taloutta. Kiinteistöleasingissa Kuntarahoitus osti vanhan sairaalarakennuksen tontteineen, ja kaupunki ryhtyi vuokralaiseksi. Sopimuksen mukaan Kuntarahoitus omistaa rakennuksen 25 vuotta, minkä jälkeen Raaseporin kaupunki voi lunastaa rakennuksen itselleen tai jatkaa vuokralla. Taloudellisten syiden lisäksi kiinteistöleasingia puolsivat sen joustavuus ja aiemmat hyvät kokemukset – kaupungintalo on järjestyksessään jo viides kiinteistöleasing-hanke Raaseporissa. Kiinteistöleasingissa rakennuksen käyttökustannukset ovat hyvin tiedossa, eikä yllättäviä kustannuksia synny. Leasingin kustannukset myös jakautuvat pitkälle aikavälille, ja se on kustannustehokas tapa toteuttaa hankkeita.

Toteutunut hanke

Uudella kaupungintalolla on Raaseporille iso merkitys: nyt kaupungin hallinnollinen keskus on arvoisissaan tiloissa kauniilla alueella. Kaupungintalo puistomaisine ympäristöineen on saanut positiivisen vastaanoton niin käyttäjiltään kuin kuntalaisilta. Talon tarinaa kunnioittaen remontoitu rakennus on uudenveroisessa kunnossa, ja se henkii alkuperäistä tunnelmaansa niin tilajaossa kuin valituissa materiaaleissa. Kaupungintalo on antanut potkua koko alueen kehittymiselle ja houkutellut Tammiharjun alueelle muitakin kunnallisia toimijoita, kuten teknisen toimen varikon ja päiväkodin.

Hankkeen hyödyt ja opit

Kaupungintalo-projektin myötä koko Tammiharjun alue on saanut uuden elämän, ja hankkeen hyödyistä ovat päässeet nauttimaan kaupungintalon työntekijöiden lisäksi myös laajemmin kuntalaiset. Paikan päällä on järjestetty avoimien ovien päiviä, ja hallintokeskittymän rakentuminen on tuonut alueelle jopa 200 työpaikkaa.

Suojellun lähes 100-vuotiaan rakennuksen peruskorjaaminen ei kuitenkaan ole yksinkertainen projekti, vaan se vaatii tarkkaa ja asiantuntevaa suunnittelua. Vastaavanlaisissa projekteissa kannattaa varautua yllätyksiin vanhan purkamisessa. Erityisesti haitta-aineisiin, kuten kosteuseristeisiin ja asbestiin, liittyvät selvitykset ja purku on suunniteltava ja hoidettava erityisellä pieteetillä. Reaaliaikaiset muutokset ovat vanhan remontoinnissa todennäköisiä, minkä vuoksi suunnitteluvalmius on pidettävä yllä koko ajan. Raaseporissa oli kyettävä tekemään muutoksia tilanteen edellyttämällä tavalla lyhyelläkin aikajänteellä. Työnaikainen suunnittelu vaatii asiantuntijuutta, johon kannattaa vastaavissa projekteissa ja niihin liittyvissä kilpailutuksissa suunnata erityishuomiota. Erityisesti haitta-aineosaaminen ja vankka kokemus saneerauskohteiden remontoinnista osoittautuivat hyviksi painotuksiksi kumppanivalinnoissa.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

12/2018