Kaikki ratkaisut
Investointi: 7,9 milj. € | Leasing

Ranuan hyvinvointikeskus

Terveydenhuolto

Uudiskohde

Havainnekuva valkoisesta yksikerroksesta rakennuksesta, jonka pihalla liikkuu ihmisiä.

Ranuan hyvinvointikeskus on uudisrakennus, joka tarjoaa laajat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut kaikille ranualaisille sekä matkailijoille terveellisissä ja turvallisissa tiloissa.

Asiakkaan nimi

Ranuan kunta

Kohteen sijainti

Ranua

Alue

Pohjois-Suomi

Insvestointikohde

Terveydenhuolto

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Lähtökohtana oli sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio sekä monipuolisten terveydenhuollon palveluiden turvaaminen Ranualla. Ranuan vanha terveyskeskus oli peräisin 1960-luvulta, ja alkoi olla suuri tarve remontille ja tilojen modernisoinnille. Tutkimuksissa todettiin lisäksi vakavia sisäilmaongelmia. Vanhan terveyskeskuksen peruskorjaustarve oli massiivinen ja kustannuksil-taan samanhintainen uudisrakentamisen kanssa. Vanhan kiinteistön peruskorjaus nähtiin riskinä. Siksi päädyttiin rakentamaan ranualaisille uusi moderni hyvinvointikeskus.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Hankkeelle oli asetettu kattohinta ja kiireellinen 18 kuukauden mittainen toteuttamisaikataulu. Useista toteutusmallivaihtoehdoista päädyttiin omaan toteutukseen, jossa kilpailutusprosessi voitiin viedä tehokkaasti läpi ja suunnittelu oli mahdollista toteuttaa kilpailutuksen aikana. Toteu-tusmalli mahdollisti myös suunnittelun ja rakentamisen kokonaisvastuun ulkoistamisen urakoitsi-jalle, ja sillä voitiin taata parhaiten kustannusten hallinta eli hankkeen tavoitehinnassa pysymi-nen.

Hankkeen koko

7,9 M Eur

Rahoitusmalli

Leasing

Rahoitusmallin valintaperusteet

Kyseessä oli kokonaisvastuu-urakka, jolloin leasingrahoitus nähtiin sopivammaksi rahoitusvaih-toehdoksi kuin perinteinen taselaina. Leasing-mallissa itse hyvinvointikeskuksen rakennus säilyy Kuntarahoituksen omistuksessa, ja Ranuan kunta maksaa vain käytöstä. Leasing koettiin jous-tavaksi ja hinnaltaan kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi, joka helpotti budjetointia ja rahoituksen suunnittelua.

Toteutunut hanke

Tärkeä projektin onnistumisen avain oli yhteistyössä toteutettu käyttäjälähtöinen suunnittelu: hyvinvointikeskuksen henkilökunta osallistui aktiivisesti suunnitteluun, jolloin lopputuloksessa korostui käytännön toiminnallisuus. Vastaavissa projekteissa on ensiarvoisen tärkeää panostaa aikataulutukseen ja antaa tarpeeksi aikaa suunnittelulle.

Hankkeen hyödyt ja opit

Suunnittelemalla ja rakentamalla täysin uusi, eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiva hyvinvointi-keskus taattiin ranualaisille hyvinvointia vuosikymmeniksi eteenpäin. Hyvinvointikeskuksen asi-akkaat saavat laadukasta hoitoa, ja henkilökunta työskentelee nyt terveellisessä, viihtyisässä ja toiminnallisessa rakennuksessa. Kompakteissa 2 000 neliön tiloissa toimivat akuutti- ja kuntou-tusosasto, avoterveyden palvelut, mielenterveyspalvelut, laboratorio-, röntgen- ja suun tervey-denhuollonpalvelut sekä fysioterapia.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

31.12.2018

Vuodepaikkojen lukumäärä

22

Euroa per bruttoneliö

2633 €