Kaikki ratkaisut
Investointi: 3,8 milj. € | Leasing

Sähköbussit, latausratkaisut ja huolto Turun bussilinjalle 1

Muu investointikohde

Kuvassa on sähköbussi liikenteessä.

Vuonna 2016 käyttöönotettu bussilinja 1 Turun satamasta lentokentälle oli Suomen ensimmäinen sähköistetty bussilinja. Hiljaiset sähköbussit ovat energiatehokkaita ja auttavat Turun kaupunkia vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

Asiakkaan nimi

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Kohteen sijainti

Turku

Alue

Länsi-Suomi

Insvestointikohde

Muu investointikohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Turku on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2029. Kaupunki haluaa profiloitua ilmastoasioissa sekä ympäristöystävällisten joukkoliikenteen innovaatioiden käyttöönotossa edelläkävijäksi. Sähköbusseista haluttiin kerryttää kokemusta ensimmäisten eurooppalaisten kaupunkien joukossa. Sähköbussien käyttöönotolla haluttiin myös vähentää lähipäästöjä. Turun bussilinjat kulkevat perinteisesti kaupungin keskustan läpi, ja liikenteestä aiheutuu päästöjen lisäksi meluhaittoja. Vähentämällä sekä päästöjä että melua, haluttiin lisätä bussiliikenteen hyväksyttävyyttä kaupungin keskustassa.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Hankkeessa haluttiin nimenomaan kerryttää omaa kokemusta sähköbusseista. Koska hankintaan kuului bussien lisäksi latausratkaisu, yhden muita kumppaneita hallinnoivan pääyhteistyökumppanin merkitys korostuu. Turun kaupunki vastasi hankinnan käytännön toteutuksesta, Turun Kaupunkiliikenne Oy bussien ja huoltopalvelun hankinnasta, Turku Energia latausratkaisusta ja sen huoltopalvelusta. Tiljaana toimi Turun seudun kaupunkiliikenne Föli. Tutkimuspartnereina hankkeessa ovat olleet Turun ammattikorkeakoulu ja VTT. Sähköbussien hankinnassa elinkaari- tai allianssimalli ei ole mahdollinen.

Hankkeen koko

3,8 M Eur

Rahoitusmallin valintaperusteet

Hankkeelle myönnettiin vihreää rahoitusta, koska se on innovatiivinen sähköisen joukkoliikenteen pilottihanke. Hanke toteuttaa Turun kaupungin strategian tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029. Hanke tukee myös kestävän kehityksen mukaista liikkumista. Ratkaisun avulla kaupungin CO2-päästöjä saadaan vähennettyä 702 tonnia vuodessa. Hankkeen ensisijaisena tarkoituksena on energian säästö, uusiutuvan energian käytön lisääminen sekä energiankäytön ympäristöhaittojen vähentäminen. Sähköbussit vähentävät osaltaan myös meluhaittoja kaupungin alueella.

Toteutunut hanke

Bussilinja 1 Turun satamasta lentokentälle oli Suomen ensimmäinen sähköistetty bussilinja. Hiljaiset sähköbussit ovat energiatehokkaita ja auttavat Turun kaupunkia vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Pilottihanke on kerryttänyt arvokasta kokemusta joukkoliikenteen sähköistämisestä.

Hankkeen hyödyt ja opit

Sähköbussit ovat hiljaisia ja liikenteen päästöjä on pystytty vähentämään tavoitteiden mukaisesti. Bussien kilometrikustannukset ovat edulliset, koska ne käyttävät vähän energiaa. Matkustajilta tullut palaute on pääosin positiivista.

Sähköbussien hankinta on pelkkää ajoneuvojen hankintaa laajempi kokonaisuus, järjestelmähankinta. Bussien lisäksi tarvitaan latausjärjestelmä ja sille huolto eli hankinnassa ja ylläpidossa on useita yhteistyökumppaneita. Uudenlainen järjestelmä vaati myös toiminta- ja sopimusmallien uudistamista.

Kun hankinnassa on kyse täysin uudesta teknologiasta, liittyy sen käyttöönottoon ja käyttöön epävarmuutta ja uuden oppimista. Henkilöstön sitouttaminen muutokseen on tärkeää. Joukkoliikenteeseen liittyvissä ratkaisuissa toimintavarmuuteen on syytä kiinnittää huomiota, sillä tärkeintä on saada ihmiset liikkumaan luvatussa aikataulussa luvattuun paikkaan. Lisäksi kehitysvaiheessa olevan teknologian käyttöönotto vaatii kehitystyötä tuotteen tai palvelun jo ollessa käytössä, tähän on syytä varata aikaa ja resursseja.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

8/2016