Kaikki ratkaisut
Investointi: 2,4 milj. € | Yhteiskunnallinen rahoitus

Verso-koti, Saarijärvi

Erityisryhmäkohde

Uudiskohde

Kuvassa on kodikas, harjakattoinen rakennus järven rannalla.

Verso-koti rakennettiin vastaamaan Saarijärven alle 18-vuotiaiden kehitysvammaisten asumispalveluiden lisääntyneeseen kysyntään.

Asiakkaan nimi

Verso-koti / Verson Silmu Oy, palveluntuottajana Visio-säätiö sr.

Kohteen sijainti

Saarijärvi

Alue

Keski-Suomi

Insvestointikohde

Erityisryhmäkohde

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Visio-säätiö on tarjonnut vuodesta 2009 lähtien kehitysvammaisten asumispalvelua kahdeksanpaikkaisessa Harjukodissa, jossa aikuiset ja lapset asuivat samassa yksikössä. Lakimuutosten myötä lasten ja aikuisten asuminen haluttiin eriyttää. Kun tarve kasvoi, muutaman vuokrakokeilun jälkeen ARA:n kanssa käynnistettiin keskustelut oman uudiskohteen rakentamisesta Saarijärven keskustaan. Asumispalvelut haluttiin sijoittaa kunnan keskustaan, jossa lapsilla ja nuorilla on koulu sekä kaupat ja muut palvelut kävelymatkan päässä. Entiset tilat sijaitsivat 9 kilometrin päässä keskustasta.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

ARA:n avustus oli kooltaan merkittävä, yhteensä 50 prosenttia. ARA:n avustuksen jälkeen oli mahdollista toteuttaa uudiskohde itse, mikäli Kuntarahoitukselta saataisiin korkotukilaina. Tämä toteutustapa mahdollistaa myös kiinteistön hallinnoinnin ja mahdolliset muutostyöt, mikäli sellaisia tarpeita tulevaisuudessa ilmenee.

Hankkeen koko

2,4 M Eur

Rahoitusmalli

Yhteiskunnallinen rahoitus

Rahoitusmallin valintaperusteet

Verso-koti on erityisryhmille kohdennettua asumista. Hankkeen avulla yhteiskuntaa voidaan kehittää vammaisten ihmisten tarpeet paremmin huomioivaksi ja hyväksyvämmäksi. Se myös luo Saarijärven seudulle pysyviä hoiva-alan työpaikkoja.

Yhteiskunnallisen rahoituksen myöntämisen kriteerit

Hankkeessa haluttiin tuoda kehitysvammaiset lapset lähelle palveluita ja tavallisen asumisen yhteyteen. Arkkitehtonisesti yksikkö sijoitettiin siten, että tämä hieman matalampi asumisyksikkörakennus yhdistää yhteen omakotitaloalueen ja kerrostaloalueen.

Hanke parantaa niin Saarijärven kuin koko Keski-Suomen alle 18-vuotiaiden kehitysvammaisten lasten ja nuorten asumisoloja. Rakentamalla tilat kaupungin taajamaan saadaan heidät integroitua muuhun yhteiskuntaan ja vähennetään ennakkoluuloja kehitysvammaisuutta kohtaan. Lapset ja nuoret pääsevät osallisiksi muiden koululaisten toimintaan ja heidän eriarvoisuutensa vähenee yhteiskunnassa.

Kun palvelut ovat lähellä, osa nuorista voi käyttää niitä omatoimisestikin, esimerkiksi käydä kaupassa. Omatoimisuuden ja aktiivisuuden kasvu parantaa sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia. Tarvittaessa opettaja voi käydä kotona avustamassa niitä lapsia, jotka eivät pysty toimimaan oppilasryhmissä. Myös terveydenhuoltopalvelujen läheisyys tuo lisäturvaa niille vaikeasti kehitysvammaisille lapsille, jotka tarvitsevat terveydenhuoltopalveluja usein.

Toteutunut hanke

Uudella investoinnilla saatiin esteettömät, riittävän isot ja ennen kaikkea turvalliset ryhmäasumistilat koulun välittömään läheisyyteen. Verso-Kodin 12 asunnoista kaksi on ns. omatoimiasuntoja, jossa nuori voi harjoitella itsenäisestä asumista. Omatoimiasunto on hyvä tapa testata, voisiko itsenäinen asuminen sujua nuorelta muutenkin. Versokodin muut kymmenen asuntoa ovat soluasuntoja, joissa on yhteinen olohuone sekä ruokailutila. Hanke valmistui aikataulussa 4.6. ja ensimmäiset asukkaat muuttivat sisään 1.7.2021. Asumisyksikkö toteutettiin Terve talo -mallia noudattaen.

Hankkeen hyödyt ja opit

Lopputulokseen ollaan erittäin tyytyväisiä. Asumisyksikkö on ollut toiminnassa puolen vuoden ajan ja jo nyt on huomattu, että kaikki tilat toimivat myös käytännössä erittäin hyvin. Hankkeen arkkitehti oli suunnitellut vastaavia kohteita aiemminkin ja osasi neuvoa oikealla tavalla tällaisen kohteen suunnittelussa. Hoitohenkilökunnan osallistaminen suunnitteluvaiheessa näkyy tilojen erinomaisessa käytettävyydessä. Myös talouden näkökulmasta hanke oli onnistunut ja se pysyi budjetissa.

Hyvä oppi oli ARA:n kanssa käydyt neuvottelut. ARA auttoi saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen laadun ja kustannusten näkökulmasta. Toteutuksesta ja tilasuunnittelusta täytyy olla valmis neuvottelemaan ajan kanssa, jotta kaikki ratkaisut ja valinnat varmasti palvelevat käyttötarkoitusta mahdollisimman hyvin. Suunnitellut leikkitilat eivät aluksi menneet läpi, mutta ne pystyttiin neuvottelemaan ja perustelemaan ajan kanssa tiiviimmän toteutuksen sijaan.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

6/2021

Asuninneliöt

672

Huoneistojen lukumäärä

12

ARA-rahoitus

Kyllä

Euroa per asuinneliö

3568 €