Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

Kuntarahoitukselle parhaan vastuullisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijan palkinto SSA-kategoriassa

CMDPortalin palkinto Kuntarahoituksen vuoden parhaanana SSA ESG liikkeeseenlaskijana.

Kuntarahoitus on palkittu vuoden parhaana vastuullisten joukkovelkakirjalainojen eli bondien liikkeeseenlaskijana SSA-kategoriassa. Palkinnon myöntänyt brittiläinen CMD Portal ylisti valintaperusteluissaan sitoutumistamme kestävään kehitykseen sekä menestystämme vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijana.

CMD Portal perusteli valintaansa Kuntarahoituksen pitkäjänteisellä työllä kestävän kehityksen eteen. He nostivat esiin lokakuussa julkaisemamme kestävyysohjelman, jossa asetimme raamit ja tavoitteet pitkänaikavälin vastuullisuustyöllemme, jopa vuoteen 2035 saakka. Kestävyysohjelman pääteemat ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tukeminen ja vihreän siirtymän vauhdittaminen, jossa kestävä rahoituksemme on tärkeässä roolissa. Kuntarahoitus valittiin myös toiseksi parhaaksi ESG-liikkeeseenlaskijaksi yleisessä kategoriassa.

– Kuntarahoituksen asiakkailla on suuri merkitys koko Suomen ilmastotavoitteisiin pääsemisessä. Suurin positiivinen vaikutuksemme syntyykin liiketoimintamme eli tarjoamamme rahoituksen kautta. Siksi tavoittelemme, että vuonna 2030 vähintään kolmasosa pitkäaikaisesta asiakasrahoituksesta olisi vihreää ja yhteiskunnallista rahoitusta. Kestävyysohjelman keskeisin uudistus on kuitenkin asettamamme päästövähennystavoite rahoitetuille kiinteistöille. Vihreä rahoituksemme on avainasemassa tavoitetason, 8 kgCO2/m2, saavuttamisessa, vastuullisuusanalyytikko Mikko Noronen kertoo.

Kestävän rahoituksen saralla teimme vuoden 2023 aikana kaksi merkittävää liikkeeseenlaskua. Helmikuussa laskimme liikkeeseen ennätyksellisen yhden miljardin euronvihreän joukkovelkakirjalainan, joka ylimerkittiin nopeasti lähes kaksinkertaisesti. Merkintäkirjaan osallistui markkinoiden arvostamia sijoittajia, joista lähes 80 prosenttia oli vastuulliseen sijoittamiseen keskittyviä tahoja. Kyseessä oli kaikkien aikojen suurin vihreä joukkovelkakirjalainamme ja lisäksi suurin euromääräinen vihreä liikkeeseenlasku Pohjoismaiden SSA-markkinoilla. Lisäksi teimme elokuussa private placement -järjestelynä menestyksekkään yhteiskunnallisen joukkovelkakirjalainan, jonka koko oli 100 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

– Vuosi 2023 oli meille monella tapaa merkityksellinen vastuullisuuden saralla ja tämä kansainvälinen tunnustus on hieno lopetus vuodelle. Sijoittajien kiinnostus vastuullisia sijoituskohteita kohtaan kasvaa jatkuvasti, ja vihreät ja yhteiskunnalliset joukkovelkakirjalainat ovat tärkeä osa varainhankintaohjelmaamme myös ensi vuonna, jolloin suunnitelmissa on tehdä 9–10 miljardia euroa uutta pitkäaikaista varainhankintaa. Vihreiden ja yhteiskunnallisten liikkeeseenlaskujen määrä ja koot riippuvat kestävän asiakasrahoituksen määrän kehittymisestä, varainhankinnan Senior Manager Karoliina Kajova kertoo.

Parhaan vastuullisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijan palkinto myönnetään sellaiselle SSA (Sovereigns, Supranational and Agencies) -liikkeeseenlaskijalle, jolla on monipuolinen tarjonta ESG-sijoittajille eri markkinoilla, esimerkiksi useissa eri valuutoissa ja maturiteeteissa. CMD Portal tuottaa ja tarjoaa tietoa pääomamarkkinoista ja toimii verkostona, joka yhdistää joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat, sijoittajat ja välittäjät maailmanlaajuisesti. Aktiivisia käyttäjiä on nyt noin 36 000.

CMD Portal on antanut Kuntarahoitukselle tunnustuksia aiemminkin. Tämän vuoden huhtikuussa Kuntarahoituksen ennätyksellinen vihreä joukkovelkakirjalaina sai vuoden parhaimman TopDeal-palkinnon. Tammikuussa CMD Portal valitsi Kuntarahoituksen parhaaksi strukturoitujen joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijaksi jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Kuntarahoitus on kestävän rahoituksen edelläkävijä Suomessa

Vihreää rahoitusta myönnetään ympäristö- ja ilmastoystävällisiin hankkeisiin, joissa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia. Rahoitettavien hankkeiden pääkategoriat ovat rakentaminen, joukkoliikenne, uusiutuva energia sekä vesi- ja jätevesihuolto. Kuntarahoitus alkoi tarjota vihreää rahoitusta vuonna 2016 ensimmäisenä Suomessa.

Yhteiskunnallista rahoitusta myönnetään hankkeisiin, jotka tuottavat laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä: ne edistävät yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin tai alueen elinvoiman toteutumista. Hankkeiden pääkategoriat ovat asuminen, hyvinvointi ja koulutus. Kuntarahoitus alkoi tarjota yhteiskunnallista rahoitusta vuonna 2020 ensimmäisenä Suomessa.

Hankkeet rahoitetaan pääomamarkkinoilta vihreillä ja yhteiskunnallisilla joukkovelkakirjalainoilla hankituilla varoilla.

Lue lisää vihreästä ja yhteiskunnallisesta rahoituksesta

Lue lisää:

Lisätiedot

Antti Kontio– Head of Funding and Sustainability

+358 50 3700 285 

Mikko Noronen – Sustainability Analyst, Funding and Sustainability 

+358 50479 7533 

Karoliina Kajova– Senior Manager, Funding 

+358 50 5767 707 

Lari Toppinen– Senior Analyst, Funding

+358 50 4079 300 

Aaro Koski– Analyst, Funding 

+358 45 138 7465