Kaikki raportit

Vastuullisuus

|

Kuntarahoituksen kestävyysohjelma 2023

Lataa kestävyysohjelmamme Kuntarahoitus_Kestavyysohjelma_2023_final-1-1.pdf

Kestävyysohjelmamme Kestävän hyvinvointiyhteiskunnan mahdollistaja keskittyy Kuntarahoituksen liiketoimintaan ja sen kautta aikaansaatuihin vaikutuksiin.

Panostamme kahteen teemaan: hyvinvointiyhteiskunnan perustaan sekä vihreän siirtymän vauhdittamiseen, jotka muodostavat kestävyysohjelmamme teemat. Näiden teemojen mukaisesti tavoitteemme on tukea kestävän hyvinvointiyhteiskunnan kehittämistä ja edistää ilmasto- ja ympäristöystävällisiä investointeja.

Kuntarahoituksen kestävyysohjelmassa asettamme ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa selkeät ja mitattavat pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet ja mittarit, joiden kautta Kuntarahoitus sitoutuu huomioimaan kestävän kehityksen teemat liiketoiminnassaan entistäkin vahvemmin. Sitoudumme näihin tavoitteisiin ja teemme voitavamme tavoitteisiin pääsemiseksi. Tulemme kertomaan työstämme osana raportointiamme.

Yhteiskunnan rahoitussektorin toimijoilla on oma roolinsa kansallisten sekä kansainvälisten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Rahoitusalan toimijat voivat ohjata rahavirtoja yhä kestävämpiin kohteisiin mahdollistaen kestävän kehityksen. Kuntarahoitus haluaa tehdä oman osuutensa ongelmien ratkaisemiseksi oman vastuullisuustyönsä sekä liiketoimintaympäristönsä puitteissa.
Kuntarahoituksen kestävyysohjelma
Nuori istuu rantakivellä veden äärellä.

Kestävyysohjelman teemat

  1. Hyvinvointiyhteiskunnan tukeminen
    Tuemme kestävän hyvinvointiyhteiskunnan edellytyksiä
  2. Vihreän siirtymän vauhdittaminen
    Edistämme ilmasto- ja ympäristöystävällisiä investointeja

Kestävyysohjelman tavoitteet

  1. Vuonna 2030 vähintään kolmasosa pitkäaikaisesta asiakasrahoituksesta on vihreää ja yhteiskunnallista rahoitusta
  2. Rahoitettujen kiinteistöjen päästövähennystavoite on 8 kgCO₂/m² vuoteen 2035 mennessä

Ota yhteyttä

Lisätietoja kestävyysohjelmasta