Asunto Oy Tuusulan Oiva

Tuusulan Oiva rakennettiin vastaamaan pääkaupunkiseudun kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen huutavaan kysyntään. Valmistunut kohde palvelee 64 asukasta energiatehokkaasti ja saa kiitosta myös kunnalta alueen elinvoimaisuuden kehittäjänä.

 • Asiakkaan nimi: Nemoy Rakennuttaja Oy
 • Kohteen sijaintikunta: Tuusula
 • Alue: Etelä-Suomi
 • Investointikohde: Asunnot
 • Investointityyppi: Uudiskohde
 • Hankkeen lähtötilanne ja tarve: Pääkaupunkiseudulla asuu paljon työssäkäyviä ihmisiä, joilla ei ole korkeiden hintojen takia mahdollisuutta hankkia omistusasuntoa. Myös vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat ovat kalliit. ARA:n tilastojen mukaan Tuusulassa kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta ei vastaa kysyntää. Tarvetta on erityisesti vuokra-asunnoille, joiden tulorajat ovat korkeammat kuin pitkäaikaisella korkotuella rakennetuissa asunnoissa.

  Tuusulan kunta järjesti vuonna 2018 tontinluovutuskilpailun, jonka Nemoy Rakennuttaja Oy voitti suunnitelmien laadun perusteella. Lahelanpellon alue oli kilpailun aikaan pääosin rakentamatonta, aukeaa peltoa. Viime vuosien aikana se on kehittynyt voimakkaasti, naapurustoon rakennetaan paljon. Alueelle on noussut ruokakauppa ja huoltoasema, nyt kunta kaavailee Lahelanpeltoon myös koulukeskusta.
 • Hankkeen koko: 6,9 M Eur
 • Toteutustapa: Oma toteutus
 • Toteutustavan valintaperusteet: Asunto Oy Tuusulan Oivan urakkamuodoksi valittiin tekninen KVR-urakka, joka mahdollisti tehokkaan toimintatavan. Teknisessä KVR-urakassa rakennuttaja valitsee pääsuunnittelijan ja teettää arkkitehtiluonnokset, joiden perusteella rakennuslupaa haetaan. Tekninen KVR-urakka mahdollistaa urakoitsijan hankintakanavien ja resurssien hyödyntämisen. Urakkamuoto räätälöitiin siten, että toteutuksessa voitiin hyödyntää osapuolten suunnittelun ja rakentamisen ammattitaitoa hakkeen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Rahoitusmalli: Vihreä rahoitus
 • Rahoitusmallin valintaperusteet: Vihreä rahoitus saatiin ikään kuin bonuksena energiatehokkaasta rakentamisesta, perusmalli rahoituksessa on ARA:n lyhytaikainen korkotukimalli. Lyhytaikainen korkotukimalli mahdollistaa vähintään kymmenen vuoden vuokrakäytön ja vapaamman asukasvalinnan: tulorajat ovat korkeampia, eikä varallisuusrajoja ole lainkaan.
 • Vihreän rahoituksen myöntämisen kriteerit: Tuusulan Oiva hyväksyttiin Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen kohteeksi erityisesti hyvän energiatehokkuutensa vuoksi. Kohteen A-energialuokka on saavutettu hyvällä suunnittelulla, tehokkailla taloteknisillä ratkaisuilla ja osaavalla toteutuksella. Vihreän rahoituksen arviointiryhmä totesi, että hanke edustaa toteutukseltaan nykyaikaista ja edelläkävijämäistä rakennuttamisen ja rakentamisen osaamista, joka huomioi monipuolisesti energiatehokkuuden vaatimukset sekä rakennuksen elinkaaren aikaiset käytön ja käytettävyyden vaatimukset. Lisäksi kohteessa on otettu huomioon asukkaiden tulevat tarpeet sähköautolatauspaikkojen varauksen myötä.
 • Toteutunut hanke: Kohde valmistui sopimuksen mukaisesti ajallaan ja asukkaat pääsivät muuttamaan asuntoihinsa vuoden 2021 huhtikuun lopussa. Huoli kysynnän ja tarjonnan epäkohdista Tuusulan alueella todistettiin paikkansapitäviksi, sillä hakijoita oli kymmenkertainen määrä asuntojen määrään nähden.

  Asunto Oy Tuusulan Oivassa on 29 esteetöntä vuokra-asuntoa kolmessa 1–2-kerroksisessa rakennuksessa. Asuntojakauma on monipuolinen, minkä ansiosta yhtiössä asuu kaiken kokoisia ruokakuntia yksinasujista monilapsisiin perheisiin. Jo pian valmistumisen jälkeen asukkaista on muodostunut tiivis yhteisö.

  Rakennusten elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset ovat alhaiset, koska lämmityslähteenä käytetään maalämpöä. Asukkaille kohteen ympäristöystävällisyys näkyy muun muassa energiatehokkaina laitteina ja vähän vettä kuluttavina vesikalusteina. Huoneistokohtaisessa ilmastoinnissa on tehokas lämmöntalteenotto ja kohteessa on huoneistokohtaiset vesimittarit. Suunnittelun lähtökohtana on ollut hyvä sisäilmasto. Kaiken kaikkiaan kohde on onnistunut kokonaisuus, joka palvelee asukkaitaan ensiluokkaisesti.
 • Hankkeen hyödyt ja opit: Tuusulan Oivan kaltaiselle pientaloasumiselle ja kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille on nyt todistetusti paljon kysyntää. Erityisesti tarvetta on suurille perheasunnoille, joiden hinnat nousevat pääkaupunkiseudulla herkästi korkeaksi. Lyhytaikaisella korkotukilainalla rahoitetut vuokra-asunnot tarjoavat kohtuuhintaisen vaihtoehdon vuokra-asumiseen ja joustavamman vaihtoehdon omistusasumiseen verrattuna.

  Rakentamisen opeista keskeisin oli KVR-urakan toimivuus ja suunnittelutyön merkitys: urakkamuoto sopii hyvin tämänkaltaisiin kohteisiin. Rakentamisen aikataulu piti ja Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäellä oli suunnitteluun kokonaisvaltainen ote koko projektin ajan. Rakentamisen laadunvarmistus tehtiin suunnitelman mukaisesti. Nyt kohteessa on meneillään takuuaika, jonka kuluessa tehdään muun muassa lämmityksensäätö. Onnistuneen suunnittelun ja ammattitaitoisen rakentaminen tuloksena asukkaat saivat turvalliset ja terveelliset kodit.
 • Käyttöönoton ajankohta tai valmistuminen: 04/2021
 • Asuinneliöt: 1783
 • Huoneistojen lukumäärä: 29
 • ARA-rahoitus: on
 • Euroa per asuinneliö: 3857 €

Kysy meiltä lisää

Rami Erkkilä
Senior asiantuntija

rami.erkkila
(at)kuntarahoitus.fi
050 3482 520

Kuntarahoitus

Elina Kotiranta
Osakas, talous ja hallinto

elina.kotiranta(at)nemoyr.fi
+358 407746297

Nemoy Rakennuttaja Oy