Hiirihaukantie 12 A, Oulu 

Oulun Sivakka rakensi Kaukovainiolle energiatehokasta ja kohtuuhintaista asumista.

 • Asiakkaan nimi: Oulun Sivakka
 • Kohteen sijaintikunta: Oulu
 • Alue: Pohjois-Suomi
 • Investointikohde: Asunnot
 • Investointityyppi: Uudiskohde
 • Hankkeen lähtötilanne ja tarve: Hiirihaukantie sijaitsee Oulun Kaukovainion kaupunginosassa. Kaukovainio on suomalaisesta kaupunkisuunnittelusta tuttu metsälähiö, jonka rakennuskanta on myös hyvin aikaansa kuvastava. Kaukovainion keskuksessa sijaitsevissa rakennuksissa oli todettu jo aiemmin erinäisiä haasteita, kuten sisäilmaongelmia.

  Oulun kaupunki käynnisti vuonna 2014 hankkeen, jonka tavoitteena oli kehittää Kaukovainion keskusta. Kaupungin omistama, kohtuullista vuokra-asumista tarjoava Oulun Sivakka -konserni oli myös osapuolena hankkeessa, koska se omistaa alueella sijaitsevia rakennuksia. Osana hanketta Kaukovainiosta purettiin vanhoja ostoskeskus- ja päiväkotirakennuksia, seurakuntakeskus ja kerrostaloja. Tilalle päätettiin toteuttaa merkittävä määrä täydennysrakentamista, joista yksi oli Hiirihaukantie 12 A:han rakennettava kerrostalo.

  Hiirihaukantie otettiin myös osaksi EU:n Horizon 2020 -tutkimusohjelmaan kuuluvaa MAKING-CITY-hanketta. MAKING-CITYssä kehitetään kaupunkisuunnittelun innovaatioita, joita voitaisiin hyödyntää kaikissa EU-maissa. Osana hanketta Oulu selvittää energiaomavaraisen kaupunginosan toteutusta ja tekee koerakentamista. MAKING-CITY-hankkeeseen osallistumista kannusti myös se, että sen tavoitteet sopivat hyvin yhteen Oulun kaupungin Sivakalle asettamien omistajatavoitteiden, kuten ympäristövastuullisen toiminnan ja hiilijalanjäljen pienentämisen, kanssa.
 • Hankkeen koko: 7,1 M Eur
 • Toteutustapa: Oma toteutus
 • Toteutustavan valintaperusteet: Valitulla toteutustavalla haluttiin varmistaa suunnittelu- ja toteutusratkaisujen pitkäikäisyys ja elinkaaritaloudellisuus. Sivakalla nähtiin, että oma rakennuttaminen on välittömässä vuorovaikutuksessa kohteiden ylläpidon organisaation kanssa ja siten käytön aikaiset kokemukset saataisiin hyvin hyödynnettyä myös seuraavissa kohteissa.
 • Rahoitusmalli: Vihreä rahoitus
 • Rahoitusmallin valintaperusteet: Sivakka arvioi vihreän rahoituksen tukevan kohtuuhintaisuuden toteutumista alemmalla marginaalilla. Konserni huomioi myös, että vihreää rahoitusta voidaan hyödyntää Sivakan vastuullisen maineen parantamisessa.
 • Vihreän rahoituksen myöntämisen kriteerit: Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen arviointiryhmä huomioi kohteen erittäin pienen E-luvun: hanke nähtiin tästä johtuen tärkeänä esimerkkikohteena. Ryhmä huomioi myös rakennuttajan johdonmukaisen ja pitkäjänteisen sitoutumisen energiatehokkaaseen rakentamiseen.
 • Toteutunut hanke: Hiirihaukantien rakennussuunnittelu aloitettiin 2019 ja hanke kilpailutettiin kesällä 2020. Rakentaminen valmistui joulukuussa 2021 ja asukkaat pääsivät muuttamaan taloon vuoden 2022 alusta.

  Osana EU:n MAKING-CITY-hanketta Hiirihaukantielle asennettiin hydbridilämmitysjärjestelmä, joka hyödyntää hukkalämpöä sekä kaukolämmön paluulämpöä. Tehokkaalla suunnittelulla Sivakan ja Oulun Energian hankekehittäjät pystyivät minimoimaan tontin ulkopuolelta tulevan primäärienergian määrän lähes nollaan. Muita energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja kohteessa ovat muun muassa ulkoseiniin asennetut aurinkopaneelit, lämmön talteenotto jätevedestä sekä taloautomaatio, joka mahdollistaa esimerkiksi lämmityksen tarkan säätelyn tilanteen mukaan.

  Korkeatasoisella talotekniikalla ja vihreillä ratkaisuilla kohteessa yllettiin poikkeuksellisen vahvaan energiatehokkuuteen, joka selkeästi ylittää A-energialuokan kriteerit. Hiirihaukantie 12 A:n energiankäyttö on noin 10 kilowattituntia per rakennuskuutio per vuosi.
 • Hankkeen hyödyt ja opit: Hiirihaukantie 12 A on osoittautunut energiatehokkuuden osalta erittäin onnistuneeksi kohteeksi. Sivakalla uskotaan, että samaa toteutusmallia tullaan seuraamaan myös tulevissa hankkeissa. Myös kohteen hybridilämmitysratkaisua on pidetty erittäin onnistuneena ja sen toivotaan olevan monistettavissa myös muihin hankkeisiin jopa EU-tasolla.

  Kohteessa käytetty ilmamääräsäätöinen ilmanvaihtojärjestelmä osoittautui vaativaksi säätää käytön aikana, mikä johti käytön alkuvaiheessa ajoittain ikkunoiden huurustumiseen. Ilmanvaihto- ja ilmansäätöjärjestelmät sekä niiden automatiikka tunnistettiin jatkokehitystä vaativiksi osa-alueiksi, joita Sivakka ei aio toteuttaa sellaisenaan tulevissa hankkeissa.
 • Käyttöönoton ajankohta tai valmistuminen: 1/2022
 • Asuinneliöt: 2535
 • Huoneistojen lukumäärä: 41
 • ARA-rahoitus: on
 • Euroa per asuinneliö: 2803 €

Kysy meiltä lisää

Rami Erkkilä
Senior asiantuntija, vastuullinen rahoitus

rami.erkkila
(at)kuntarahoitus.fi
050 3482 520

Kuntarahoitus

Raimo Hätälä
toimitusjohtaja

raimo.hatala(at)sivakka.fi

Oulun Sivakka