Lempäälä-talo, Lempäälä

Lempäälä-talo on kunnan keskustan uudistamisen veturi. Yhteensä 20 000 neliömetrin keskus yhdistää kunnan aiemmin hajallaan sijainneet palvelut yhden katon alle rautatieaseman läheisyyteen. Talo tarjoa myös muita palveluita niin kuntalaisille kuin yrityksille.

 • Asiakkaan nimi: Lempäälän kunta
 • Kohteen sijaintikunta: Lempäälä
 • Alue: Länsi-Suomi
 • Investointikohde: Muu investointikohde
 • Investointityyppi: Uudiskohde
 • Hankkeen lähtötilanne ja tarve: Lähtötilanteessa Lempäälän kunnan palvelut ovat olleet hajallaan eli sijainneet fyysisesti monessa eri paikassa ja lisäksi iso osa rakennuksista on jo käyttöikänsä päässä. Lempäälä-talo toimii veturina koko kuntakeskuksen elävöittämisessä. Lempäälän uudessa visiossa Lempäälä-talo yhdistää rautatieaseman ja keskustan tiiviiksi ja viihtyisäksi kokonaisuudeksi. Samalla keskusta huokuu uudenlaista elämää ja se rakentaa uutta identiteettiä. Keskustan alueen uudistamisessa koko keskusta puretaan ja rakennetaan uudestaan yksittäisiä suojeltuja rakennuksia lukuun ottamatta. Tämä kaikki vahvistaa Lempäälän asemaa Suomen kasvukäytävällä.
 • Toteutustapa: Oma toteutus
 • Toteutustavan valintaperusteet: Lempäälä-talo haluttiin aiempien hyvien kokemusten ansiosta toteuttaa niin sanotulla kevennetyllä allianssimallilla. Malliin sovellettiin osia allianssimallista ja esimerkiksi Senaatti-kiinteistöjen kärkihankealliansista. Perinteiseen allianssimalliin verrattuna esimerkiksi ideointi- ja kokouskäytäntöjä sekä sopimuksiin liittyviä asioita kevennettiin.
 • Rahoitusmalli: Leasing
 • Toteutunut hanke: Lempäälä-talo on yhteensä 20 000 neliömetrin kokoinen keskus, johon sijoittuu kunnan toimintoja, kuten pääkirjasto ja palvelukäytävä kuntalaisille, yrityksiä, ravintoloita, autopesula sekä ideakeskus yrityksille. Lempäälä-talo sijoittuu aivan rautatieaseman viereen ja on koko uudistuvan Lempäälän eli Nova-Lempäälän ensimmäinen osa. Lempäälä-talosta on tulossa lähes nollaenergiatalo, josta tulee uuden esteettömän keskustan veturi.

  Lempäälä-talon 33,5 miljoonan euron rahoitus toteutettiin monen eri ratkaisun yhdistelmänä. Kuntarahoituksen lisäksi Lempäälä-talon päärahoittajia ovat parkkiyhtiö ja Lempäälän kunta. Lisäksi hankkeen eri osilla on muita rahoituksia. Monen rahoituksen malli johtuu myönnetyistä valtionavustuksista.
 • Hankkeen hyödyt ja opit: Hanke valmistuu aikataulussa ja kustannusraamissa. Kilpailutus tehtiin huolella ja siinä painotettiin hinnan lisäksi yhteistyön onnistumista. Kilpailutuksessa oli laaja otanta, jossa koko rakentajajoukko osallistui monipäiväisiin testeihin ja ratkoi erilaisia kiperiä tehtäviä. Sitä kautta saatiin aivan uusia näkökulmia ja nähtiin jo ennalta, miten joukkueet toimivat keskenään. Hankettaa käytännössä suunniteltiin ja rakennettiin lomittain. Suunnittelutyön tukena käytettiin Helsingin yliopiston kehittämään Monioptimointi-mopo -työkalua, joka pystyy laskemaan valtavia datamassoja.
 • Käyttöönoton ajankohta tai valmistuminen: 01/2021

Kysy meiltä lisää

Karl Lintukangas
Asiakkuuspäällikkö

karl.lintukangas
@kuntarahoitus.fi
050 577 1263

Kuntarahoitus

Marika Mikama
Projektisihteeri

marika.mikama@lempaala.fi
040 133 7299

Lempäälän kunta