Rahoituspalvelut

Tarjoamme joustavia rahoitusratkaisuja kunta- ja hyvinvointisektoreille ja valtion tukemaan asuntotuotantoon.

Kuntarahoituksen omistavat sen asiakkaat. Siksi haluamme etsiä jokaiseen tilanteeseen parhaiten sopivan ratkaisun yhdessä asiakkaan kanssa.

Lähtökohtanamme on rakentaa yksilöllisiä ratkaisuja joustavasti asiakkaiden erilaisiin rahoitustarpeisiin. Ratkaisu voi koostua monesta erilaisesta rahoitustuotteesta sekä korkosuojauksiin liittyvistä lisäpalveluista.

Tarjoamme vihreää rahoitusta ympäristö- ja ilmastoystävällisiin hankkeisiin sekä yhteiskunnallista rahoitusta laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä tuottavien investointien rahoittamiseen.

Tarjoamamme palvelut eri asiakasryhmille

Kunnat ja kuntayhtymät

Kunnat ovat Kuntarahoituksen omistajia, ja erikoisalaamme on vahva kuntatalouden ja kuntien toimintaympäristön tuntemus. Räätälöimme palvelut kuntien tarpeiden mukaan.

Kunnille tarjotut palvelut:

 • Talousarviolainat
 • Korkotukilainat
 • Leasing
 • Kuntatodistukset
 • Korkoriskin hallinta

Kuntien määräysvallassa olevat yritykset

Kuntarahoitus rahoittaa yrityksiä, joissa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta eli yli 50 prosentin omistusosuus.

Kuntien omistamille yrityksille tarjotut palvelut:

 • Investointilainat
 • Korkotukilainat asuntoyhtiöille
 • Vapaarahoitteiset asuntolainat
 • Leasing
 • Kuntayritystodistukset
 • Korkoriskin hallinta

Valtion tukeman asuntotuotannon toimijat

Tarjoamme asuntotuotannon rahoitusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn yleishyödyllisiksi nimeämille asuntoyhteisöille. Yleishyödyllisille asuntotuotannon yhteisöille tarjotut palvelut:

 • Korkotukilainat

Yleishyödyllisten toimijoiden lisäksi rahoitamme myös kuntien asuntoyhtiöiden investointeja.

Hyvinvointisektori

Tarjoamme hyvinvointisektorin asiakkaille rahoitusta ja asiantuntijapalveluita Kuntarahoituksen toimintamallin mukaisesti.