Tutustu Kuntarahoitukseen

Kuntarahoitus on kuntien, Kevan ja valtion omistama luottolaitos, joka tarjoaa monipuolisia rahoituspalveluja kunta- ja hyvinvointisektoreille ja valtion tukemaan asuntotuotantoon.

Strategiamme ytimessä on paremman tulevaisuuden rakentaminen vastuullisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Haluamme olla oman asiakaskuntamme paras rahoituksen asiantuntija muuttuvassa maailmassa, ja siksi kehitämme uusia palveluja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Kuntarahoitus tuottaa tehokkaasti ja joustavasti asiakkaiden arvostamia rahoitusratkaisuja. Suomessa olemme asiakaskuntamme ehdottomasti tärkein rahoittaja.

Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.