Vastuullisuus

Hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen on Kuntarahoituksen olemassaolon lähtökohta. Kuntarahoitus on Suomen ainoa rahoituslaitos, joka on keskittynyt rahoittamaan kuntasektoria ja yleishyödyllistä asuntotuotantoa.

Kuntarahoituksen päätösten ja tekojen on oltava kestäviä niin yhtiön kuin sen asiakkaiden, osakkaiden, sijoittajien ja suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Yhtiö edistää omalla työllään lähes jokaisen YK:n kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista.

Vuonna 2017 Kuntarahoitus määritteli toimintansa vastuullisuuden periaatteet ja tavoitteet ja julkaisee vastuullisuusraportissaan niihin liittyvät mittarit. Vuodesta 2021 lähtien vastuullisuusraportti on sisällytetty osaksi vuosikertomusta.

Kuntarahoitus on asiakkaidensa pitkäjänteinen kumppani, jonka työn vaikutus näkyy läpi suomalaisen yhteiskunnan. Vastuullisuus luotonannossa on yhtiön keskeinen tehtävä. Kuntarahoitus kartoittaa siksi tarkasti ja osana päivittäistä asiakastyötä asiakkaidensa taloudellista kokonaistilannetta, investointikohteita ja niihin liittyviä riskejä. Riskeihin liittyvät keskustelut ja kartoitukset antavat myös asiakkaalle arvokasta tukea ja näkemystä.

Ympäristön kannalta kestävän kehityksen edistäjänä Kuntarahoitus on Suomessa edelläkävijä. Yhtiö tarjoaa ensimmäisenä rahoituslaitoksena Suomessa vihreää rahoitusta ympäristöystävällisiin hankkeisiin ja on ensimmäinen suomalainen vihreiden bondien liikkeeseenlaskija. Vihreän rahoituksen avulla yhtiö vauhdittaa kuntien ilmastotavoitteiden saavuttamista. Yhtiö noudattaa myös WWF:n Green Office -ohjelmaa.

Kuntarahoitus on myös ensimmäinen pohjoismainen luottolaitos, joka alkoi tarjota asiakkaillensa yhteiskunnallista rahoitusta. Yhteiskunnallisella rahoituksella edistetään investointeja, joilla on laaja-alaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Hankkeet edistävät yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden, turvallisuuden, hyvinvoinnin tai alueen elinvoiman toteutumista.

Sisäisissä toimintatavoissaan Kuntarahoitus kehittää jatkuvasti hyvää hallintotapaa. Yhtiön vastuullisuuspolitiikka kattaa yhtiön koko toiminnan.

Kuntarahoitus on sitoutunut edistämään henkilöstön hyvinvointia ja monimuotoisuutta. Yhtiö kuuluu yritysvastuuverkosto FIBSiin ja sen Monimuotoisuusverkostoon ja on vastuullista sijoittamista edistävän Finsifin jäsen. Kuntarahoitus edistää myös Suomen kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista Sitoumus 2050 -yhteiskuntasitoumuksen kautta.


Kuntarahoituksen vastuullisuuden periaatteetVastuulliset tuotteet ja palvelut

Kuvituskuva YK:n kestävän kehityksen tavoitteista

Kuntarahoituksen tuotteet ja palvelut tuottavat pitkäaikaisia ja positiivisia vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan ja tukevat julkisen talouden kestävyyttä.

Tavoite 2024: Asiakastyytyväisyys on erittäin hyvällä tasolla.

Kestävän kehityksen edelläkävijyys

Kuntarahoitus edistää omalla työllään suomalaisen yhteiskunnan investointeja ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja inhimillisesti kestävään kehitykseen. Yhtiön tavoitteena on erityisesti vihreän siirtymän nopeuttaminen.

Tavoite 2024: Vihreän ja yhteiskunnallisen rahoituksen osuus on 20 % pitkäaikaisesta asiakasrahoituksesta.

Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen

Kuvituskuva YK:n kestävän kehityksen tavoitteista

Kuntarahoitus luo henkisesti ja fyysisesti turvallisen työympäristön, jossa panostetaan henkilöstön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tasapuolisesten mahdollisuuksien tarjoamiseen. Olemme sitoutuneet noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksia. Yllä mainittuja asioita kehitetään ja seurataan mm. työsuojelutoimikunnassa, jossa sekä henkilöstö, että työnantaja ovat edustettuina. Yhtiön työntekijät kokevat työnsä yhteiskunnallisesti tärkeäksi ja merkittäväksi.

Tavoite 2024: Henkilöstötyytyväisyys on hyvällä tasolla.

Vastuullinen hallintotapa

Kuvituskuva YK:n kestävän kehityksen tavoitteista

Kuntarahoitus edistää päätöksenteossaan ja rakenteissaan vastuullisuutta yli lakisääteisten minimivaatimusten. Yhtiön ja henkilökunnan toimintaa ohjaa vastuullisuuspolitiikka.

Tavoite 2024: Kaikkiin asiakkaisiin liittyvät ESG-riskit arvioidaan yhdenmukaisella menetelmällä.

Kuntarahoituksen ESG-luokitukset

ArviointiArvosana ja sijoitus vertailuryhmässäAsteikkoViimeisin arvosana ja sijoitus vertailuryhmässäToimiala
ISS ESGScore: C Prime
Ranking: Top 20% of 136 companies
(9.8.2022)
D-,D,D+,C-,C,C+,B-,B,B+,A-A,A+Täällä (linkki)Mortgage & Public Sector Finance
SustainalyticsScore: 7.0 Negligible Risk
Ranking: Banks 13/1051
(18 March 2024)
Negligible, Low, Medium, High, SevereTäällä (linkki)Banks
S&P Global ESG score: 37/100
Ranking: percentile 85
(17.3.2023)
0/100Täällä (linkki)FBN Diversified Financial Services and Capital Markets
MSCIScore: AA
Ranking: Top 36 % of 62 companies
(18.4.2023)
CCC, B, BB,BBB,A,AA,AAAEi julkisesti saatavillaUniverse: MSCI ACWI constituents, Diversified Financials, n=62

Kuntarahoituksen oman toiminnan ympäristövaikutukset

Huomioimme ympäristövastuun omassa toiminnassamme sitoutumalla jatkuvasti vähentämään toimintamme kielteisiä ympäristövaikutuksia. Olemme sitoutuneet noudattamaan ympäristöä koskevia lakeja ja määräyksiä. Suurin osa positiivisista ympäristövaikutuksistamme syntyy kuitenkin liike-toiminnassamme välillisesti asiakkaidemme toiminnan kautta.

WWF Green Office logoKuntarahoitus-konsernilla on WWF:n auditoima Green Office -sertifikaatti. Green Office -työpaikoilta edellytetään ympäristöasioiden huomioimista laaja-alaisesti toimitiloissa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Green Office -työpaikat sitoutuvat jatkuvasti parantamaan toimintansaympäristövastuullisuutta. Green Office – sertifikaatti auditoidaan kolmen vuoden välein, ja edellinen hyväksytty tarkastus oli 28.9.2021.

Lue lisää Green Office -ympäristöjärjestelmästä

Kuntarahoituksen toimitiloissa käytetään sataprosenttisesti uusiutuvaa tuulisähköä (Oomi). Lisäksi esimerkiksi kompensoimme vuosittain henkilökuntamme matkustamisesta aiheutuvat lentopäästöt sekä järjestämiemme isojen asiakastilaisuuksien hiilidioksidipäästöt.

Raportoimme toimintamme ympäristövaikutuksista ja tavoitteiden toteutumisesta vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2020 kehittämisen painopisteenämme oli matkustamisen vähentäminen etäneuvotteluita lisäämällä ja verkossa järjestettäviä tapahtumia kehittämällä. Koronakriisin vaikutuksesta tavoitteet toteutuivat suunniteltua paremmin.

Julkaisemme vuosittain Green Officen ilmastolaskurin tulokset tällä sivulla (sivun oikeassa laidassa).

Jäsenyydet järjestöissä, verkostoissa, hankkeissa ja edunvalvontaorganisaatioissa

• Climate Bonds Initiative

• European Association of Public Banks

• FIBS Pro – kestävän liiketoiminnan yritysverkosto

• Finsif – Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumi

• Green Building Council Finland (liitytty vuonna 2021)

• Hinku-verkosto ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöille

• International Capital Market Association ICMA

• International Swaps and Derivatives Association ISDA

• Nordic Capital Markets Forum

• Partnership for Carbon Accounting Financials PCAF (liitytty vuonna 2022)

• REETTA – kuntien talous- ja ilmastojohtaminen -hanke

• REIJO – Resurssiviisaiden kuntien tiedolla johtaminen – hanke

• WWF Green Office

Sitoumukset

• Suomen valtioneuvoston kanslian Sitoumus 2050

• YK:n Global Compact -aloite