Töihin Kuntarahoitukseen

Haluatko töihin jatkuvasti kehittyvään luottoyhteisöön, jolla on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä? Kuntarahoituslaiset pitävät työpaikan ilmapiiristä ja ovat ylpeitä työnsä tuloksista. Myös finanssialan joustavin etätyökäytäntö tarjoaa tasapainoa kuntarahoituslaisten työ- ja arkielämään.

Olemme saaneet 2023 henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen, joka myönnetään parhaisiin tuloksiin Eezy Flown toteuttamassa People Power -henkilöstötutkimuksessa yltäneille organisaatioille.

Kuntarahoitus on yksi Suomen suurimmista luottolaitoksista, mutta organisaatio on silti ketterä ja tehokas. Työtehtävämme ovat siksi monipuolisia ja vaativat kehittymishalua ja vastuun ottamista. Tarjoamme erinomaiset mahdollisuudet uralla kehittymiseen koulutuksen avulla.

Etsimme joukkoomme asiakaslähtöisiä, uusiutumiskykyisiä ja yhteistyöhaluisia osaajia, jotka ovat innostuneita antamaan oman panoksensa Kuntarahoituksen yhteiskunnallisen tehtävän edistämiseen. 

Asiakaskuntamme on suomalainen, mutta toimintaympäristömme globaali ja siksi monet työtehtävistämme ovat hyvin kansainvälisiä.


Avoimet työpaikat

Financial Controller, pääomamarkkinatuotteet

Financial Controller, rahoitustuotteet

Avoin hakemus

Miksi juuri Kuntarahoitus?

”Kuntarahoitus on ketterä ja kokoaan suurempi asiantuntijatalo, jossa vedetään yhtä köyttä ja annetaan työntekijöille vapautta ja vastuuta työskennellä hänelle parhaalla tavalla.

Asiat on järjestetty hyvin, työkavereihin luotetaan ja kaikki otetaan mukaan..”

*avoin palaute vuoden 2023 henkilöstötutkimuksessa

Kuntarahoituksen arvoja ovat asiakaskeskeisyys, avoimuus ja vastuullisuus. Nämä arvot näkyvät joka päiväisessä työssämme. Haluamme olla hierarkialtamme matala ja luoda työntekijöillemme matalan kynnyksen muun muassa palautteen antamiselle. Käytännössä tämä toteutuu esimerkiksi kuukausittaisilla aamukahveilla toimitusjohtajamme kanssa.

Toimitilamme sijaitsevat Helsingin ytimessä, mutta tarjoamme joustavat mahdollisuudet myös etätyöskentelyyn.


Vuonna 2023 vakituisen henkilöstömme vaihtuvuusprosentti oli ainoastaan 4,7%

Noudatamme Rahoitusalan työehtosopimusta yleissitovana ja kaikki työntekijämme kuuluvat työehtosopimuksen piiriin.

Seuraamme palkkojen kehitystä finanssialalla ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Meillä on käytössämme Korn Ferryn tehtävien vaativuusluokitus. Luokituksella tavoittelemme palkkatasa-arvoa saman tehtävän vaativuusluokan sisällä, jolloin henkilön iällä, sukupuolella tai muilla ulkoisilla tekijöillä ei ole merkitystä palkkauksessa. Tehtävän vaativuutta arvioitaessa arvioidaan mm. tehtävän edellyttämää teknistä tietotaitoa, suunnittelua ja organisointia,  tehtävän vaatimia vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisun ympäristöä ja sen haasteellisuutta, toimintavapautta, vastuun laajuutta ja luonnetta.Tarjoamme työntekijöillemme kilpailukykyiset henkilöstöedut. Henkilöstöllämme on käytössään matkapuhelinetu, lounas- ja virike-edut, sekä työmatkalippuetu. Lisäksi työntekijöillämme on käytettävissään laaja työterveyshuolto ja lisäksi kattavat vakuutukset myös vapaa-ajalle, muun muassa työkykyvakuutus, joka kattaa erikoislääkäreiden käytön. Tarjoamme myös rajoitetun hammashoidon osana työterveyshuoltoa. Huolehdimme myös työntekijöidemme hyvinvoinnista tarjoamalla Auntien matalan kynnyksen keskustelupalvelun.


Rekrytoinnin perusteet

Palkkaus

Henkilöstön kehittäminen

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Työaika

Meillä saat olla juuri sellainen kuin olet!

Kuntarahoituksen työntekijöitä toimistolla leikkimielisissä tunnelmissa.