Töihin Kuntarahoitukseen

Haluatko töihin jatkuvasti kehittyvään luottoyhteisöön, jolla on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä? Kuntarahoituslaiset pitävät työpaikan ilmapiiristä ja ovat ylpeitä työnsä tuloksista.

Olemme saaneet 2022 henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen, joka myönnetään parhaisiin tuloksiin Eezy Flown toteuttamassa People Power -henkilöstötutkimuksessa yltäneille organisaatioille.

Kuntarahoitus on yksi Suomen suurimmista luottolaitoksista, mutta organisaatio on silti ketterä ja tehokas. Työtehtävämme ovat siksi monipuolisia ja vaativat kehittymishalua ja vastuun ottamista. Tarjoamme erinomaiset mahdollisuudet uralla kehittymiseen koulutuksen avulla.

Etsimme joukkoomme asiakaslähtöisiä, uusiutumiskykyisiä ja yhteistyöhaluisia osaajia, jotka ovat innostuneita antamaan oman panoksensa Kuntarahoituksen yhteiskunnallisen tehtävän edistämiseen. 

Asiakaskuntamme on suomalainen, mutta toimintaympäristömme globaali ja siksi monet työtehtävistämme ovat hyvin kansainvälisiä.


Avoimet työpaikat

Kehityspäällikkö

Assistant Controller (osa-aikainen)

Avoin hakemus

Miksi juuri Kuntarahoitus?

”Organisaatiomme tarkoitus on merkityksellinen ja koen, että pystymme vaikuttamaan omalla työpanoksellamme koko hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon.”

*avoin palaute vuoden 2021 henkilöstötutkimuksessa

Kuntarahoituksen arvoja ovat asiakaskeskeisyys, avoimuus ja vastuullisuus. Nämä arvot näkyvät joka päiväisessä työssämme. Haluamme olla hierarkialtamme matala ja luoda työntekijöillemme matalan kynnyksen muun muassa palautteen antamiselle. Käytännössä tämä toteutuu esimerkiksi kuukausittaisilla aamukahveilla toimitusjohtajamme kanssa.

Toimitilamme sijaitsevat Helsingin ytimessä, mutta tarjoamme joustavat mahdollisuudet myös etätyöskentelyyn.Noudatamme Rahoitusalan työehtosopimusta yleissitovana ja kaikki työntekijämme kuuluvat työehtosopimuksen piiriin.

Seuraamme palkkojen kehitystä finanssialalla ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Meillä on käytössämme Korn Ferryn tehtävien vaativuusluokitus. Luokituksella tavoittelemme palkkatasa-arvoa saman tehtävän vaativuusluokan sisällä, jolloin henkilön iällä, sukupuolella tai muilla ulkoisilla tekijöillä ei ole merkitystä palkkauksessa. Tehtävän vaativuutta arvioitaessa arvioidaan mm. tehtävän edellyttämää teknistä tietotaitoa, suunnittelua ja organisointia,  tehtävän vaatimia vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisun ympäristöä ja sen haasteellisuutta, toimintavapautta, vastuun laajuutta ja luonnetta.Tarjoamme työntekijöillemme kilpailukykyiset henkilöstöedut. Henkilöstöllämme on käytössään matkapuhelinetu, lounas- ja virike-edut, sekä työmatkalippuetu. Lisäksi työntekijöillämme on käytettävissään laaja työterveyshuolto ja lisäksi kattavat vakuutukset myös vapaa-ajalle, muun muassa työkykyvakuutus, joka kattaa erikoislääkäreiden käytön. Tarjoamme myös rajoitetun hammashoidon osana työterveyshuoltoa.


Rekrytoinnin perusteet

Palkkaus

Henkilöstön kehittäminen

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Meillä saat olla juuri sellainen kuin olet!