Omistukset ja palvelutuotanto

Avustamme kuntia omistusten ja palveluntuotannon uudelleenjärjestelyissä. Kiinteistöt ovat merkittävä omaisuuserä kunnissa ja useat toimeksiannoista kohdistuvatkin kiinteistöomaisuuteen. Olemme mukana myös kehittämässä muita yhtiöomistuksia ja palvelutuotantoa.

Palveluverkkoselvityksissä vertaillaan esimerkiksi kouluverkoston vaihtoehtoehtojen taloudellisia vaikutuksia kunnan kannalta. Kiinteistökannan mallinnuksissa arvioidaan kunnan kiinteistötalouden kokonaisuutta ja erityisesti kassavirtojen riittävyyttä tyypillisissä kiinteistöihin liittyvissä riskiskenaarioissa. Vuokrataloyhtiöiden taloudellisissa analyyseissa tuodaan näkymä nykytilaan ja tulevien vuosien kehitykseen.

Omistuksia ja palvelutuotantoa koskevat taloudelliset selvitykset käsittelevät mm. energiayhtiöomistuksia tai tukipalveluyhtiöitä.

Esimerkkejä kuntien kiinteistöomaisuuden omistukseen ja hallintaan liittyvistä toimeksiannoista:

  • Sote- ja pelastuskiinteistöjen omistus- ja hallintamallien tarkastelu, Paraisten kaupunki ja Kemiönsaaren kunta, 2023
  • Sote- ja pelastuskiinteistöjen järjestelymahdollisuuksien arviointi, Hämeenlinnan kaupunki, 2023
  • Sote- ja pelastuskiinteistöjen järjestelyvaihtoehtojen tarkastelu, Joutsan kunta, 2022
  • Sipoon sosiaali- ja terveysaseman sekä seniorikeskuksen omistusvaihtoehtojen tarkastelu, 2022
  • Sote- ja pelastuskiinteistöjen järjestelyvaihtoehtojen tarkastelu, Ylöjärven kaupunki, 2022
  • Kiinteistöjen toimintamallivaihtoehtojen arviointi, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (RAS), 2022
  • Kiinteistöjen toimintamallivaihtoehtojen arviointi, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY), 2022
  • Vihdin kunnan sote- ja pela-kiinteistöjen omistusratkaisuihin liittyvä neuvonanto, 2022-2023

Lisätietoja:

Ville Riihinen, Inspira

Ville Riihinen
johtava konsultti

ville.riihinen(at)inspira.fi
0500 677 299

Inspira

Tutta Pentinmikko, Inspira

Tutta Pentinmikko
senior konsultti

tutta.pentinmikko
(at)inspira.fi
puh. 050 323 5370

Inspira