Omistukset ja palvelutuotanto

Avustamme kuntia omistusten ja palveluntuotannon uudelleenjärjestelyissä. Kiinteistöt ovat merkittävä omaisuuserä kunnissa ja useat toimeksiannoista kohdistuvatkin kiinteistöomaisuuteen. Olemme mukana myös kehittämässä muita yhtiöomistuksia ja palvelutuotantoa.

Palveluverkkoselvityksissä vertaillaan esimerkiksi kouluverkoston vaihtoehtoehtojen taloudellisia vaikutuksia kunnan kannalta. Kiinteistökannan mallinnuksissa arvioidaan kunnan kiinteistötalouden kokonaisuutta ja erityisesti kassavirtojen riittävyyttä tyypillisissä kiinteistöihin liittyvissä riskiskenaarioissa. Vuokrataloyhtiöiden taloudellisissa analyyseissa tuodaan näkymä nykytilaan ja tulevien vuosien kehitykseen.

Omistuksia ja palvelutuotantoa koskevat taloudelliset selvitykset käsittelevät mm. energiayhtiöomistuksia tai tukipalveluyhtiöitä.

Lisätietoja:

Anssi Wright, Inspira

Anssi Wright
yksikönjohtaja

anssi.wright(at)inspira.fi
puh. 0400 271 393

Inspira

Tutta Pentinmikko, Inspira

Tutta Pentinmikko
senior konsultti

tutta.pentinmikko
(at)inspira.fi
puh. 050 323 5370

Inspira