Leasing

Leasing tuo joustoa hankintoihin.

Kuntarahoituksen rahoitusleasing on irtaimen käyttöomaisuuden, kuten erilaisten koneiden, lääketieteen laitteiden, kalusteiden, ajoneuvojen sekä IT- ja toimistolaitteiden pitkäaikaista vuokraamista. Myös erilaisten rakennusten rahoittaminen onnistuu Kuntarahoituksen leasingratkaisuilla. Leasingasiakkaat ovat samoja kuin antolainaustoiminnassakin eli kunnat, kaupungit, kuntayhtymät ja kuntien omistamat tai määräysvallassa olevat yhtiöt.

Leasing on pitkäaikaista vuokraamista, jossa rahoituskohteet säilyvät rahoittajan omistuksessa ja vuokralleottaja maksaa vain laitteiden käytöstä. Leasing ei sido pääomia omistamiseen. Kuntarahoituksen palveluvalikoimaan kuuluu irtaimen käyttöomaisuuden rahoitusleasing sekä kiinteistöleasing.

Monissa kunnissa kysyntä vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja kohtaan on lisääntynyt tarpeiden muuttuessa. Leasing sopii erinomaisesti niin jatkuviin irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin puitesopimuslimiitin rajoissa, kuin myös ratkaisuksi suuriin kertaluontoisiin investointeihin. Kuntarahoituksen leasing on paitsi hinnaltaan kilpailukykyinen myös kustannuksiltaan läpinäkyvä ja helposti ymmärrettävä rahoitusratkaisu.

Tarjoamme leasing-rahoitusta myös ympäristö- ja ilmastoystävällisiin hankkeisiin (vihreä rahoitus) ja laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä tuottavien investointien rahoittamiseen (yhteiskunnallinen rahoitus).


Leasingrahoitus


  • on osa tehokasta rahoitussuunnittelua
  • auttaa kohdentamaan maksut oikeille yksiköille
  • parantaa kustannusten ennakoitavuutta
  • helpottaa budjetointia ja rahoituksen suunnittelua
  • saa rahoitusrakenteen vastaamaan kohteen elinkaarta eli taloudellista ja teknistä käyttöikää

Kuntarahoituksen leasingratkaisut

Rahoitusleasingin puitesopimus

Kiinteistöleasing

Energiansäästöhanke leasingsopimuksella

Leasingpalvelu