Yhteiskunnallinen rahoitus

Kuntarahoituksen yhteiskunnallisella rahoituksella voidaan rahoittaa investointeja, jotka tuottavat laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä.

Rahoitettavilla hankkeilla on positiivisia vaikutuksia ympäristöönsä ja sen yhteisöön: ne edistävät yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin tai alueen elinvoiman toteutumista.

Rahoitettavien hankkeiden on kuuluttava johonkin Kuntarahoituksen yhteiskunnallisen rahoituksen viitekehyksen osa-alueista: 

 • Asuminen
  • Erityisryhmien asunnot
  • Yhteisölliset kohtuuhintaiset vuokra- ja omistusoikeusasunnot
 • Hyvinvointi
  • Terveyden ylläpitämiseen ja sairauksien hoitoon liittyvät investointikohteet
  • Sairastumisen ennaltaehkäisyä ja hyvinvoinnin ylläpitoa edistävät investoinnit, kuten kulttuuri- ja liikuntapalveluihin liittyvät investoinnit
 • Koulutus
  • Päiväkodit
  • Koulut
  • Koulutuskeskukset ja kampukset

Ympäristö- ja ilmastoystävällisten investointien rahoittamiseen Kuntarahoitus tarjoaa vihreää rahoitusta.

Yhteiskunnallisen rahoituksen hyödyt

Yhteiskunnallisen rahoituksen myöntäminen on osoitus erityisen vaikuttavasta ja yhteiskunnallista hyötyä tuottavasta hankkeesta.

Yhteiskunnallista rahoitusta saaneet hankkeet saavat käyttää yhteiskunnallisen rahoituksen tunnusta osoituksena investoinnin yhteiskunnallisesta kestävyydestä.

Kuntarahoitus julkistaa tiedot kaikista yhteiskunnallista rahoitusta saaneista hankkeista, ja niiden vaikutuksista raportoidaan vuosittain medialle, kansainvälisille sijoittajille ja muille keskeisille sidosryhmille.

Kuntarahoitus tulee osana yhteiskunnallisen rahoituksen kokonaisuutta panostamaan hankkeissa syntyneiden yhteiskunnallisten vaikutusten mittaamiseen. Investointien vaikuttavuuden kuvaaminen hyödyttää myös rahoitettuja asiakkaita, jotka voivat entistä paremmin viestiä hankkeiden merkityksestä päättäjille, asukkaille ja muille sidosryhmille.

Yhteiskunnallisen rahoituksen ehdot ovat muutoin samat kuin Kuntarahoituksen muussakin rahoituksessa, mutta se on asiakkaalle hieman tavallista lainaa tai leasingia edullisempaa ja tuo näkyvyyttä rahoitetuille hankkeille.

Miten mukaan?

Yhteiskunnallisen rahoituksen viitekehykseen soveltuvat hankkeet pyritään tunnistamaan Kuntarahoituksen asiantuntijoiden toimesta osana normaalia rahoitusprosessia. Jos organisaatiollasi on suunnitteilla hanke joka voisi soveltua yhteiskunnallisen rahoituksen viitekehykseen, voit myös olla yhteydessä omaan asiakasvastaavaasi Kuntarahoituksessa tai yhteiskunnallisen rahoituksen tuotevastaavaan Rami Erkkilään.

Hankkeiden soveltuvuuden yhteiskunnallisen rahoituksen viitekehykseen arvioi asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä.

Arviointiryhmän jäsenet:

 • Jenni Airaksinen, Tampereen yliopisto
 • Jouni Parkkonen, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry
 • Rami Erkkilä, Kuntarahoitus