Inspiran asiantuntijat

Vile Ahola, Inspira

Ville Ahola

Analyytikko

KTM

Puh. 0400 998 755

Villellä on 2 vuoden kokemus investointilaskennasta ja taloudellisesta mallintamisesta. Hänen keskeisiin tehtäviinsä kuuluu hankkeiden taloudellinen mallinnus.

Elias Hämäläinen, Inspira

Elias Hämäläinen

Konsultti

KTM, MMM

Puh. 040 533 3413

Eliaksella on lähes 10 vuoden kokemus talouden ja rahoituksen asiantuntijatehtävistä. Hän toimii erityisesti omistusjärjestelyissä sekä investointien rahoitusjärjestelyissä.

Olli Immonen, Inspira

Olli Immonen

Konsultti

DI

Puh. 040 830 5569

Ollilla on 7 vuoden kokemus rahoituksen asiantuntijaliiketoiminnasta. Hän  työskentelee erityisesti investointihankkeiden rahoitus- järjestelyiden ja taloudellisen mallinnuksen parissa.

Roope Levanto, Inspira

Roope Levanto

Analyytikko

DI

puh. 050 080 9121

Roopella on 3 vuoden kokemus kiinteistösektorin tarveselvityksistä ja kannattavuustarkasteluista.

Lauri Pekkilä, Inspira

Lauri Pekkilä

Senior konsultti

KTM

puh. 040 734 6213

Laurilla on yli 10 vuoden kokemus julkisen sektorin rahoitusjärjestelyistä, muutoshankkeista ja talouden neuvonannosta.

Lauri työskentelee erityisesti kuntatalouden ohjauksen, sote-uudistuksen toteutuksen ja pitkän aikavälin näkymiä vahvistavien järjestelyiden parissa.

Tutta pentinmikko, Inspira

Tutta Pentinmikko

Senior konsultti

KTM, CEFA

Puh. 050 323 5370

Tutalla on 20 vuoden kokemus neuvoannosta julkisen ja yksityisen sektorin omistus- ja yritysjärjestelyistä sekä talouden ja toiminta-mallivaihtoehtojen analysoinnista. Hän työskentelee monipuolisesti eri tyyppisissä asiakas-toimeksiannoissa, erityisesti kuntien palvelutuotannon ja omaisuuserien uudelleenjärjestelyissä.

Ville Riihinen, Inspira

Ville Riihinen

Johtava konsultti

DI, Master’s Program in Real Estate Economics

Puh. 0500 677 299

Villellä on yli 10 vuoden kokemus investointi-hankkeiden suunnittelusta, mallintamisesta ja toteuttamisesta. Hän työskentelee monipuolisesti eri tyyppisissä asiakastoimeksiannoissa, erityisesti kuntien palvelutuotannon toimitilahankkeissa.

Lassi Vuorela, Inspira

Lassi Vuorela

Konsultti

DI

Puh. 050 498 9829

Lassilla on yhteensä 7 vuoden kokemus kiinteistötalouden asiantuntijatehtävistä. Hänen keskeisiin tehtäviinsä kuuluu tilahankkeiden analysointi.

Anssi Wright, Inspira

Anssi Wright

Yksikönjohtaja

KTM, CEFA

Puh. 0400 271 393

Anssilla on 20 vuoden kokemus omaisuus-järjestelyistä ja asiantuntijaliiketoiminnasta. Hän työskentelee monipuolisesti eri tyyppisissä asiakastoimeksiannoissa, erityisesti kuntien palvelutuotannon ja omaisuuserien uudelleenjärjestelyissä.