Rahoitusleasingin puitesopimus

Leasingrahoitusta on kuntasektorilla käytetty yleisimmin irtaimen käyttöomaisuuden hankkimiseen. Esimerkiksi sairaaloissa, kouluissa ja pelastuslaitoksissa tehdään toistuvasti hankintoja, joiden rahoittamiseen leasing saattaa sopia paremmin kuin perinteinen laina. Tällaisia ovat muun muassa lääketieteen laitteet, erilaiset työkoneet sekä ajoneuvot.

Irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoituksessa tehdään puitesopimus Kuntarahoituksen ja asiakkaan välillä. Puitesopimus on rahoituslimiitti, jossa on sovittu kaupalliset ehdot sekä hankkeiden käytännön toteutus. Leasinghankkeita voidaan toteuttaa limiitin puitteissa.

Puitesopimuksen hyväksynnän ja limiittien määrittelyn jälkeen asiakas voi tehdä hankintoja yhdessä tai useammassa erässä. Puitesopimukseen määritellään kohteet ja niitä vastaavat rahoitukselliset ehdot kuten sopimuskaudet, jäännösarvot, viitekorot ja maksujen erävälit. Puitesopimukseen liitetään usein myös prosessikuvaus, sillä leasingiin kuuluu lähtökohtaisesti muutakin kuin pelkkä rahoitus.

Toimittajalaskutukseen, laitteiden rekisteröintiin ja kohteiden seurantaan liittyy hallinnointityötä, jonka rahoittaja tekee kunnan puolesta. Puitesopimuksen liitteenä on asiakkaan kanssa määritelty prosessikuvaus, eli kuvaus miten asiat toimivat käytännössä.  Prosessikuvauksessa on määritelty vastuut ja toimenpiteet vuokrakohteen hankintaan, toimitukseen, vuokra-ajan alkamiseen, laskutukseen, sopimuskauden aikaisiin toimenpiteisiin sekä sopimuskauden päättymiseen liittyen.

Kuntarahoitus auttaa tarvittaessa asiakkaitaan puitesopimuksen kilpailutuksessa.

Viimeksi muutettu: 
02/17/2015
Asiasanat: 
Leasing