Kaikki ratkaisut
| Laina

Espoon Aurinkolinna, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Asunnot

Uudiskohde

Sisäkuva valoisasta ja viihtyisästä asunnosta.

Espoon Uusmäessä sijaitseva Aurinkolinna tarjoaa moderneja ja esteettömiä koteja ja yhteiskäyttötiloja nuorille, joilla on kehitysvammaisuuden tai autismin vuoksi tarve ympärivuorokautiselle asumisen tuelle.

Asiakkaan nimi

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Kohteen sijainti

Espoo

Alue

Pääkaupunkiseutu

Insvestointikohde

Asunnot

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Suomessa on noin 31 000 kehitysvammaista aikuisikäistä henkilöä, joista noin kolmannes asuu lapsuudenkodeissaan. Monessa kunnassa kysyntää kodeille ja ympärivuorokautisille asumispalveluille on enemmän kuin tarjontaa, mikä on innoittanut yhdistyksiä ja muita toimijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan asuntohankkeita. Espoossa kehitysvammaisten lasten perheet perustivat jo vuonna 2009 Espoon Aurinkolinna-nimisen yhdistyksen, jonka tavoitteena oli rakennuttaa perheidensä kehitysvammaisille nuorille aikuisille laadukas ja hyvä koti Espooseen lähelle lapsuudenkotejaan. Yhdistyksen neuvottelut tuottivat tulosta vuonna 2016, kun kumppaniksi projektiin tuli Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, ja idea konkretisoitui perheiden unelmasta oikeaksi hankkeeksi.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Espoon Aurinkolinna on uudiskohde, joka suunniteltiin ja rakennettiin palvelemaan asukkaidensa erityistarpeita. Kompakti ja toiminnallinen rakennus on kooltaan 1 500 neliötä, mikä määritti myös toteutustavan valintaa: tarjousten saaminen elinkaarimallin toteuttajilta olisi ollut haasteellista, joten projektissa päädyttiin omaan toteutukseen. Hankkeen erityislaatuisuuden vuoksi se haluttiin pitää mahdollisimman paljon omissa käsissä.

Rahoitusmalli

Laina

Rahoitusmallin valintaperusteet

Espoon Aurinkolinnalle myönnettiin ARAn erityisryhmäavustus ja korkotuki, minkä vuoksi korkotukilaina soveltui parhaiten kohteen rahoitusmuodoksi.

Toteutunut hanke

Espoon Aurinkolinna on moderni ja viihtyisä rakennus, jonka asunnoissa asuu 20 tyytyväistä asukasta. Yhteisissä olohuoneissa, takkatiloissa ja tupakeittiöissä harrastetaan aktiivisesti. Moderni rakennus edustaa korkeatasoista puurakentamista ja -suunnittelua, ja rakentamisen pitkäikäisyys näkyy laadukkaissa materiaalivalinnoissa.

Aurinkolinna täydentää Espoon kaupungin kehitysvammaisten asumisvaihtoehtoja ja työllistää vakituisesti kaksikymmentä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Palvelut talossa tuottaa yhteiskunnallinen yritys KVPS Tukena Oy.

Hankkeen hyödyt ja opit

Hankkeen tiukkaa projektiaikataulua helpotti se, että asunnot tilattiin tontille tehtaalla valmistettuina valmiina elementteinä. Puurakenteinen rakennus suojattiin näin mahdollisimman hyvin sääolosuhteilta, jolloin rakennusmateriaaliin liittyvät riskit minimoitiin jo tuotantovaiheessa. Elementtien nosto perustuksille sujui nopeasti ja sääsuojatusti kolmessa päivässä.

Aurinkolinna-projektissa päätettiin, että kustannusten hallinta ja aikataulussa pysyminen eivät olisi ainoita tavoitteita. Rakennus suunniteltiin käyttäjien kanssa aktiiviseen käyttöön niin, että kehitysvammaisten asunnoille ja yhteistiloille vaadittavat erityisratkaisut tukivat käytännön toiminnallisuutta. Hyviä esimerkkejä käyttäjälähtöisestä suunnittelusta ovat asuntojen sijoittelu viihtyisien yhteistilojen ympärille sekä rakennuksessa käytetyt materiaalivalinnat ja varustelu. Vastaavissa kohteissa kannattaa ottaa käyttäjät mukaan suunnitteluun, sillä se näkyy lopputuloksen toiminnallisuudessa positiivisesti.

Myös yllättävien asioiden varalle kannattaa varautua. Suunnitteluun on hyvä liittää konkreettinen varasuunnitelma, joka ollaan valmiita ottamaan käyttöön pikaisellakin aikataululla. Urakoitsijan konkurssi kesken projektin oli viivästyttää Aurinkolinnan valmistumista, mutta varasuunnitelman sekä yksimielisen ja sitoutuneen projektitiimin avulla projekti saatiin päätökseen aikataulussa.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

12/2018

Asuninneliöt

1229

ARA-rahoitus

On

Huoneistojen lukumäärä

20