Kaikki ratkaisut
Investointi: 27,6 milj. € | Laina

Kalasataman Viehe123-taidekortteli, Helsinki

Asunnot

Uudiskohde

Havainnekuva, jossa kolme eri kerrostalon muodostavat yhden kokonaisuuden.

Kalasataman Viehe123-taidekorttelin kerrostalot tarjoavat kodin yli 200 opiskelijalle ja taiteilijalle metrolinjan päässä Helsingin ydinkeskustasta. Kolmen rakennustoimijan yhteisprojektina toteutetun hankkeen keskiössä on yhteisöllisyys, joka näkyy sekä asukasvalinnoissa että tilaratkaisuissa.

Asiakkaan nimi

Kalasataman Viehe123-taidekortteli, Helsinki

Kohteen sijainti

Helsinki

Alue

Etelä-Suomi

Insvestointikohde

Asunnot

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Asuntotarve Helsingissä on suuri: pääkaupunki vetää puoleensa eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä, eikä asuntotuotanto oikein ole pysynyt alueen kasvavan asukasmäärän perässä. Erityisen suuri tarve on kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille, sillä Helsingissä asuntojen markkinahinnat ovat monille väestöryhmille, kuten opiskelijoille, liian kalliita.

Helsingin kaupungin Kalasataman-tonttihaussa tonttinaapureiksi päätyneillä rakennuttajilla, nuo-rille työssäkäyville koteja tarjoavalla NAL Asunnoilla, yhteisöllisellä vuokra-asuntorakennuttaja Setlementtiasunnoilla sekä taiteilijakoteja hallinnoivalla Kiinteistöyhtiö Ars Longalla virisi tahoillaan ajatus rakentaa kohderyhmilleen kustannustehokkaasti kaupunkikuvaa elävöittäviä ja yhteisöllisiä tiloja elää ja asua. Yhtenevistä ajatuksista päästiin pian keskusteluihin, edelleen sopimukseen ja lopulta käytännön toimiin.

Tavoitteeksi muodostui rakentaa omaleimainen yhteisökortteli, joka toisi yhteen ja tarjoaisi toiminnalliset ja monipuoliset yhteistilat asukkailleen. Helsinki on Suomen kalleinta asuinaluetta, joten kustannukset olivat vahvasti läsnä keskusteluissa jo alusta alkaen. Säästöjä lähdettiin hakemaan yhdessä tekemällä: tilaratkaisuja katsottiin korttelitasolla yksittäisten päätösten sijaan, ja projektin vastuut jaettiin kolmen toimijan kesken. Myös kilpailutuksessa saatiin säästöjä, kun urakoitsija tarvitsi kilpailuttaa kokonaisuudelle vain kerran kolmen sijaan.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Viehe123-taidekortteli toteutettiin omana toteutuksena, sillä hankkeen rahoitusmalli, ARAn korkotukilaina, määrittelee myös toteutustavan.

Hankkeen koko

27,6 M Eur

Rahoitusmalli

Laina

Rahoitusmallin valintaperusteet

Kaikki Kalasataman taidekorttelin kolme kohdetta rahoitettiin ARAn korkotuen avulla, minkä vuoksi korkotukilaina soveltui parhaiten hankkeen rahoitusmuodoksi.

Toteutunut hanke

Viehe123-taidekortteli koostuu kolmesta kerrostalosta, joissa asuu tyytyväisiä asukkaita. Ars Longan, Verkkosaarenkatu 7:n ja Verkkosaaren Setlementtiasuntojen yhteistilat ovat poikkeuksellisen hyvät ja asukkaiden aktiivisessa käytössä: kattoterassin viheralue innostaa kasvattamaan omia tuotoksia ja nauttimaan auringosta, hyvät saunat nauttimaan löylyistä ja galleriatilat ihailemaan asukkaiden taidetta. Yhteistyössä toteutettu hanke rakentui kohtuullisin kustannuksin, mikä takaa myös järkevät vuokrahinnat. Asumisen laatu oli tärkeä kriteeri suunnittelussa, ja se näkyy myös toteutuksessa: käytetyt materiaalit ovat laadukkaita ja tyylikkäitä, ja niissä korostuu kestävyys. Kehittyvässä Kalasataman kaupunginosassa on nyt erottuva ja omaleimainen kortteli, jonka tilat ja kulttuuri kannustavat yhdessä tekemiseen.

Hankkeen hyödyt ja opit

Taidekorttelin suurimmat hyötyjät ovat sen asukkaat, jotka ovat saaneet modernit ja laadukkaat kodit urbaanilla ja kehittyvällä Kalasataman alueella kohtuuhintaisesti. Helsingin kaupunkikuva on elävöitynyt ja Kalasataman alue on saanut uutta identiteettiä ja erityisyyttä.

Kalasataman korttelikohde on erityinen projekti, jossa kolme toimijaa ovat yhteistyössä rakennuttaneet kerrostalot ja niiden monipuoliset yhteiskäyttötilat. Erikoishanke edellyttää kumppaneilta joustavuutta hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vastaavissa projekteissa kannattaa panostaa alkuvaiheen keskusteluihin ja yhteisen vision määrittämiseen. Kalasatamassa keskusteluyhteys ja vuorovaikutus toimijoiden välillä pysyivät avoimina koko projektin ajan, mikä helpotti hankkeen eteenpäin viemistä. Tärkeää on ottaa huomioon myös rakennettavien kohteiden asukkaat ja heidän keskinäinen yhteensopivuutensa, jotta käytännön arki sujuu mutkattomasti.

Vastaavissa hankkeissa erityistä huomiota kannattaa kiinnittää sopimiseen. Valmistelu on tärkeä vaihe, sillä siinä sovitaan suunnittelun, rakentamisen ja asumisenaikaiset pelisäännöt, vastuut ja työnjako. Kalasatamassa NAL Asunnot, Setlementtiasunnot ja taiteilijatalosta vastaava Kiinteistöyhtiö Ars Longa tekivät yhteisjärjestelysopimuksen, jossa otetaan yksityiskohtaisesti kantaa edellä mainittuihin osa-alueisiin. Sovittavia asioita on paljon aina urakkakilpailutuksen toteutuksesta vakuutuksiin, jätehuoltoon ja teknisiin rasitteisiin, joten sopimuksen tekoon kannattaa varata aikaa.

Taidekortteli on ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja hanke on ollut hyvä oppikokemus tekijöilleen. Valtavassa kokonaisuudessa on vaikeaa ottaa kaikkea kerralla huomioon, ja Kalasatamassakin sopimuksia on täydennetty puuttuvilta osin myös jälkikäteen. Vastaavanlaisessa hankkeessa kannattaa harkita, toimisiko kaksi sopimusta yhtä paremmin niin, että ensimmäinen sopimus koskisi suunnittelu- ja rakennusvaihetta ja toinen puolestaan elämänaikaista eli käytännön vaihetta – näin kokonaisuus saattaisi olla paremmin hahmotettavissa ja selkeämmin hallittavissa.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

01/2020

Asuninneliöt

9173

ARA-rahoitus

On

Huoneistojen lukumäärä

214

Euroa per asuinneliö

3000 €