Kaikki ratkaisut
Investointi: 7,9 milj. € | Yhteiskunnallinen rahoitus

Satakuntatalon peruskorjaus, Helsinki

Asunnot

Peruskorjaus

Ruskeaseinäinen Satakuntatalo kuvattuna kesällä.
Kuva: Johannes Vihervirta, Satakuntalainen Osakunta

Vuonna 1952 valmistunut Satakuntatalo nykyaikaistui perusteellisessa peruskorjauksessa. Opiskelijat saivat yhteisölliset, terveet ja toimivammat asuin- ja yhteistilat. Satakuntatalo on Suomen ainoa osakuntatalo, joka edelleen toimii alkuperäisessä asuntola- ja järjestökäytössään.

Asiakkaan nimi

Satalinnan Säätiö

Kohteen sijainti

Helsinki

Alue

Pääkaupunkiseutu

Insvestointikohde

Asunnot

Investointityyppi

Peruskorjaus

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Satakuntatalo valmistui vuonna 1952 Helsingin olympialaisten alla. Talossa oli vuosikymmenten varrella tehty vain pieniä pintakorjauksia ja se oli päässyt kauttaaltaan huonoon kuntoon. Kaikki talossa putkista ja julkisivusta kylpyhuoneisiin ja sähköihin oli vanhentunutta ja rapistunutta. Takapiha oli niin huonossa kunnossa, että vettä valui kellaritiloihin. Asunnot olivat kesällä kuumia, talvella niissä tarvittiin lisälämmittimiä. Kylpyhuoneet olivat pieniä, vanhanaikaisia ja kuluneita. Opiskelijoiden asumisolot vaativat parantamista.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Hanke oli alun perin suunniteltu toteutettavaksi allianssimallilla. Tässä vaiheessa peruskorjaukselle ei vielä ollut saatu rahoitusta, eikä kukaan tiennyt, miten allianssimalli toimisi tämän kokoisessa hankkeessa. Satakuntatalon peruskorjaus olisi ollut harjoitteluhanke. Marraskuussa 2019 aloittanut uusi toiminnanjohtaja keskeytti projektin ja kilpailutti sen uudestaan omana toteutuksena.

Hankkeen koko

7,9 M Eur

Rahoitusmalli

Yhteiskunnallinen rahoitus

Rahoitusmallin valintaperusteet

Satalinnan säätiö haki peruskorjaukselle rahoitusta liikepankeista, mutta niiltä olisi ollut saatavissa vain noin puolet kokonaisvaltaisen korjauksen rahoituksesta. Saadakseen hankkeen rahoitettua säätiö haki ARA:lta yleishyödyllisen yhteisön statusta. Tämän jälkeen sillä oli mahdollisuus hakea Kuntarahoituksen yhteiskunnallista rahoitusta. Kuntarahoitus myös myönsi pidemmän laina-ajan kuin liikepankit.

Yhteiskunnallisen rahoituksen myöntämisen kriteerit

Helsingin keskustassa sijaitseva Museoviraston suojelema Satakuntatalo peruskorjataan perinteitä vaalien ja talon yhteisöllisyyttä kunnioittaen. Kohtuuhintaisten opiskelija-asuntojen tarve pääkaupungissa on edelleen suuri, Satakuntatalo tarjoaa yhteisöllisen tavan asua lähellä opiskelupaikkoja. Peruskorjauksen jälkeen talo jatkaa yli 70 vuotta jatkunutta toimintaansa satakuntalaistaustaisten ja -mielisten opiskelijoiden kotitalona ja kokoontumispaikkana keskellä Helsinkiä.

Toteutunut hanke

Talon omistajan Satalinnan Säätiön tarkoituksena on tukea opiskelijoiden asumista, joten talon korjaaminen alkuperäiseen käyttöön oli itsestään selvää. Peruskorjauksen myötä opiskelijat saavat terveet ja toimivammat asunnot ja yhteistilat. Uusitussa Satalinnassa on 76 asuntoa, joista kuusi on yksiöitä ja 70 soluasuntoja. Opiskelijat ja toisen kerroksen toimistotilojen käyttäjät pääsevät muuttamaan uusiin tiloihin heinä-elokuussa 2022, kivijalan uusitut liiketilat otettiin käyttöön jo vuoden 2022 alussa.

Käynnissä olevan yksiöasumistrendin vastaisesti Satakuntatalon soluasuntoja ei muutettu yksiöiksi vaan ne korjattiin soluasunnoiksi. Kerroksissa olleet yhteiskäyttöiset sauna- ja pesulatilat siirrettiin kellariin, näihin tiloihin rakennettiin yksiöitä. Myös kahdeksannen kerrokset toimisto ja neuvottelutilat muutettiin asumiskäyttöön. Jotta tilankäyttöä saatiin tehostettua ja käytettävyyttä parannettua, seiniä puhkottiin, joidenkin keittiöiden paikkaa siirrettiin ja kylpyhuoneita suurennettiin.

Asuntojen koko vaihtelee 8 ja 26 neliömetrin välillä, pienimmässä solussa on kolme asuntoa, suurimmassa yhdeksän. Lisäksi opiskelijoilla on käytössään suuri yhteiskeittiö, juhlatilat, yhteiset tv- ja pelitilat, lukunurkka, kuntosali, saunatilat ja puutyötilat.

Korjaus aloitettiin pihakannen remontilla huhtikuussa 2021. Piha piti saada ensin kuntoon, jotta sinne voitiin viedä tavaraa remonttia varten. Satalinnatalossa peruskorjattiin kaikki: lämmitys pattereita myöten, vesi- ja viemärijärjestelmät, ilmanvaihto, sähköt ja mukaan tuotiin automaatio. Hissit, keittiöt ja märkätilat uusittiin, pinnat modernisoitiin, ovet vaihdettiin ääntä eristäviin. Kaikkiin asuntoihin tuotiin oma jääkaappi.

Myös rakennuksen julkisivut korjattiin, seinärakenteisiin lisättiin eristeitä, pihan puolen ikkunat uusittiin lämpöeristäviksi. Kadun puoleisen julkisivun ikkunoista vaihdettiin ne, joiden uusimiseen Museovirasto antoi luvan. Arkkitehtonisesti hieno kiltasali saatettiin entiseen loistoonsa. Muitakin vanhoja pintoja säilytettiin mahdollisuuksien mukaan, uusissa käytettiin alkuperäistä 1950-luvun värimaailmaa.

Hankkeen hyödyt ja opit

Satakuntalaisilla opiskelijoilla on nyt Helsingin Kampissa käytössään yhteisölliset, modernit ja viihtyisät tilat asumiseen ja ajanviettoon. Satakuntatalossa asuu eri alojen opiskelijoita arkkitehtuurista musiikkiin ja teologiaan. Yhteisö on hyvin monimuotoinen.

Satakuntalainen Osakunta järjestää monenlaista harrastustoimintaa ja juhlia Satakuntatalossa sekä retkiä ja matkoja jäsenille. Tämän toiminnan pyörittämiseen uusittu Satakuntatalo tarjoaa erinomaiset puitteet.

Satalinnan Säätiön kokemuksen mukaan peruskorjauksen suunnittelussa täytyy kuunnella riittävästi käyttäjiä, jotta ymmärtää heidän tarpeensa. Pelkkä piirustusten esittely ei riitä, sillä niitä osaa harva lukea. Käyttäjät kannattaa pitää mukana koko suunnittelun ajan, että he voivat vaikuttaa asioihin myös silloin, kun suunnitelmat ovat jo paremmin hahmotettavissa. Satakuntatalon korjauksen suunnittelussa käyttäjiä olisi pitänyt kuunnella vielä enemmän.

Satakuntatalon peruskorjauksessa opittiin, että koskaan ei voi tehdä liikaa erilaisia testejä. Rakenteet kannattaa tutkia huolellisesti ennen suunnittelua. Monilta mutkilta olisi vältytty, jos yksi kylpyhuone olisi puhdistettu ja porattu läpi ennen suunnittelua. Vanhoissa taloissa asbestia löytyy yleensä oletettua enemmän, seinät, materiaalit ja tekniikan sijainti ja koko voivat poiketa piirustuksista. Tietämättömyys ja suunnitelmien korjaaminen projektin aikana tulee kalliiksi. Satakuntatalossa kylpyhuoneiden seinät piti rakentaa uudelleen, koska ne romahtivat purun yhteydessä. Tästä aiheutui yli 100 000 euron lisäkustannus.

Hankintasuunnitelma ja hankinnat kannattaa tehdä ajoissa. Materiaalien ja tuotteiden toimitusajat ovat pitkiä, valmistaminen on tällä hetkellä pullonkaula. Satakuntatalossa suurimmat viivästykset tulivat teknisten laitteiden myöhästymisestä, hissit toimitettiin viime tingassa.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

6/2022

Asuninneliöt

2948

ARA-rahoitus

On

Huoneistojen lukumäärä

76

Euroa per asuinneliö

2680 €